За нас

Всичко за предизвикателствата на живота -


За нас

Ние вярваме, че преследването на истината е най-висшето призвание на човечеството. Ние сме група хора, лутали се в много пътища, но всички открили една и съща истина. Запалени сме да разпространяваме автентични пътешествия в живота и да споделяме неудържимото удовлетворение със скептици, търсещи, вярващи и западащия свят.

Искаме да бъдем незаплашващи, практични и информативни, използвайки технологията Интернет, за да поставяме трудни въпроси и да търсим искрени отговори за Бог, Сътворението, Живота, Човечеството, Мисленето, Историята и Истината.

Много хора ни мислят за „християни”, но ние се смятаме за последователи на Исус. Точно както Исус, ние отхвърляме много теми, открити в „организираната религия” (човешки усилия да се достигне Бог чрез правила и ритуали). Всъщност вярваме, че от всяко нещо в историята, религията най-много е пазела хората от истината. Въпреки че отхвърляме по човешки направената религия, ние смятаме личното търсене на Бог като равностойно във всяко от нашите пътувания в личния живот на всеки.

Информация за контакт:

Свържете се с нас тук.


AllAboutGOD.com
PO Box 63
Belen, NM 87002-0063
719-884-2246

Website: AllAboutGOD.com

Предизвикателства на живота Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Всички права запазени.