Ние всички съгрешихме и заслужаваме Божието наказание Бог Отец изпрати Своя Единствен Син, за да понесе това наказание заради онези, които вярват в Него. Исус, творецът и вечен Божий Син, Който живя безгрешен живот, ни обича толкова много, че умря за нашите грехове, поемайки наказанието, което заслужаваме, беше погребан, и възкръсна от мъртвите, според Библията. Ако наистина повярвате това в сърцето си и се доверите, приемайки Исус като ваш Спасител, заявявайки, „Исус е Господ”, вие ще бъдете спасени от наказанието и ще прекарате вечността с Бог в рая.

Да, днес аз решавам да следвам Исус

Да, аз вече съм последовател на Исус

Имам още въпроси