Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Behandelen van ADHD


Behandeling van ADHD - De psychiatrische diagnose
In de afgelopen decennia zijn de theorieën over de behandeling van ADHD bijzonder omstreden geweest. Men schat dat 6% van alle kinderen en 3% van alle volwassenen in de Verenigde Staten in zekere mate lijdt aan ADD/ADHD ("Attention Deficit Disorder" en "Attention Deficit Hyperactivity Disorder"). ADD/ADHD is een diagnostische naam die gebruikt wordt voor kinderen en volwassenen die op vier verschillende gebieden van hun leven ernstige problemen hebben: aandachtsproblemen, impulsief gedrag, hyperactiviteit en een extreme verveling die tot destructief gedrag leidt. ADD/ADHD is een neurologische aandoening en is in de meeste gevallen niet het gevolg van slecht ouderschap of moedwillige opstandigheid van het kind.

Om deze aandoening nauwkeurig te kunnen diagnosticeren, moeten de belangrijkste symptomen van ADD/ADHD in een groot aantal verschillende situaties optreden, niet alleen op school of thuis. ADD/ADHD is vandaag de dag de psychiatrische aandoening die in de kindertijd het meest wordt vastgesteld. Zestig procent van alle ADD/ADHD kinderen heeft te kampen met asociaal gedrag, wat meestal tot uitdrukking komt in opstandigheid. De symptomen zijn gewoonlijk zichtbaar voordat het kind de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt.

Deze kinderen zijn vaak zeer pienter en creatief. Helaas worden ze vaak gezien als kinderen die de orde verstoren en moeilijk in de hand te houden zijn, wat leidt tot problemen met hun leeftijdgenoten en andere gezinsleden. Kinderen met ADD/ADHD weten dat er iets mis is, maar kunnen zich vaak niet beheersen omdat ze niet weten hoe, wat vervolgens kan leiden tot een steeds lager zelfvertrouwen. Ze voelen zich vaak onbemind, onwaardig en eenzaam, soms tot het punt waarop ze volledig willen opgeven.


Behandeling van ADHD - Welke behandelmethoden zijn er?
Er zijn verschillende behandelmethoden beschikbaar om kinderen met ADD/ADHD te helpen. Elk mens met deze aandoening reageert hier weer anders op. Ouders of verzorgers wordt vaak aangeraden om zorgvuldig te onderzoeken welke methode het beste is voor de patiënt en zijn gezin. Enkele van de overwegingen die hierin moeten worden meegenomen zijn: de persoonlijkheid en de behoeften van degene die aan ADD/ADHD lijdt, de beschikbare financiële middelen voor de behandeling, vergoedingen door de ziektekostenverzekering, en de tijdshoeveelheid die van alle betrokkenen wordt vereist om de gekozen methode te doen slagen.

Vraag je huisarts of specialist of geneesmiddelen in jouw specifieke situatie zouden kunnen werken. Er worden op dit moment veel verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven om ADD/ADHD te behandelen. Maar elk beschikbaar geneesmiddel is een stimulerend middel (amfetamine), dat zowel positieve als negatieve (ongewenste) neveneffecten heeft. Andere overwegingen aangaande medicatie zijn de leeftijd en de volwassenheid van de patiënt, de dosering in relatie tot de lichamelijke gezondheid en de doelen die voor de behandeling worden gesteld. Een waarschuwing die bij het gebruik van geneesmiddelen moet worden gegeven is dat er een verslavingsgevaar bestaat, ook als ze worden gebruikt als voorgeschreven, en dat het gebruik van geneesmiddelen in dit geval dus goed in de gaten moet worden gehouden.

Een andere behandelingsmethode is gedragstraining, waarbij het gedrag van ADD/ADHD kinderen beheerst wordt door positief gedrag te belonen. Dit soort behandeling is afhankelijk van de mate waarin het kind begeleiding nodig heeft, maar geeft regelmatig positieve informatie over de vooruitgang van het kind. Vaak wordt het soort beloning afgewisseld om het kind voortdurend positieve prikkels te kunnen bieden. Andere soorten behandelingen zijn onder meer de zogenaamde "EEG biofeedback training", gezinstherapie, cursussen of lessen waarin zelfbeheersing, respect voor anderen en mogelijkerwijs een verandering in eetgewoonten voor het hele gezin worden besproken. Er wordt steeds meer bewijs verzameld dat aangeeft dat eetgewoonten, allergieën en lichaamsbeweging allemaal een grote rol spelen bij het tegengaan van de gevolgen van ADD/ADHD.

Het is cruciaal om veel tijd door te brengen met kinderen die ADD/ADHD hebben, zowel thuis als op school, met vastgestelde doelen, communicatie, teamwerk en consequent gedrag van de volwassenen die met het kind omgaan. Deze kinderen hebben meer dan andere kinderen behoefte aan schema's, consequente patronen, en een raamwerk van verwachtingen over hun prestaties en hun impulsieve gedrag dat tot hun "asociale" gedrag leidt. Het kind met ADD/ADHD heeft veel aandacht nodig; dat betekent veel tijd, energie, geduld, consequent gedrag en soms ook creativiteit van de mensen in hun omgeving.


Behandeling van ADHD - Ontgroeien kinderen de symptomen?
Het goede nieuws is dat je ADD/ADHD in de hand kunt houden. Onderzoek laat zien dat tot zelfs 60% van alle ADD/ADHD kinderen de ernstigste symptomen ontgroeid is tegen de tijd dat ze twintig jaar zijn. De hyperactieve gevoelens kunnen veranderen in een soort rusteloosheid of "niet stil kunnen zitten". Als hij (of zij) voor ADD/ADHD behandeld is, dan zal hij technieken geleerd hebben om zijn of haar impulsieve gedrag te kunnen beheersen. Sommige aandachtsproblemen kunnen in de volwassen jaren aanhouden en tot een soort "nevelige" gedachten verworden, wat tot problemen kan leiden wanneer saaie, onbevredigende taken moeten worden uitgevoerd zoals het huishoudbudget of het invullen van belastingformulieren. Voor veel mensen die hier last van hebben kan de cafeïne in een kopje koffie deze nevel doen optrekken. Veel volwassenen met ADD/ADHD hebben op hun eigen manier geleerd om ermee om te gaan en zijn succesvol geworden in beroepen waar zij hun sterke kanten kunnen gebruiken.

Om met ADD/ADHD te kunnen omgaan, hebben sommige volwassenen er een gewoonte van gemaakt om klappers of mappen met verschillende kleurencodes te gebruiken om hun diverse werkzaamheden en taken van elkaar te onderscheiden. Op deze manier kunnen ze zich hier beter op concentreren. Ze hebben geleerd om thuis, op het werk en in hun vriendenkring iemand in vertrouwen te nemen die hen liefdevol zal bijstaan wanneer ADD/ADHD hun dagelijkse leven op een negatieve manier begint te beïnvloeden. Velen van hen hebben geleerd om de energieke pieken in hun voordeel te gebruiken door op deze momenten veel werk te verzetten. Dan kunnen ze later ook gemakkelijker toegeven wanneer ze problemen hebben. Sommigen hebben zichzelf aangeleerd om lijstjes bij te houden, geheugensteuntjes te gebruiken of visuele presentaties te maken wanneer ze een hele reeks taken op hun bord hebben. Bovendien kunnen bepaalde muziekstijlen hen helpen om zich beter op hun taken te concentreren. Sommigen gebruiken die wetenschap als een manier om hun hersenen te stimuleren. De meesten beseffen dat alcohol een groot gevaar kan zijn voor mensen met ADD/ADHD en zij blijven daar dus vanaf.

Een universiteitsprofessor schrijft: "In de colleges waarin ik les geef, moedig ik eventuele mensen met ADD/ADHD aan om me dat te laten weten. Als onderwijzer kan ik hen alleen helpen als ik weet dat ze hieraan lijden. Ik kan hen met zachte hand naar het betreffende onderwerp terugleiden wanneer de symptomen zich voordoen. Ik kan mijn lesmateriaal op een andere manier, of geanimeerder, presenteren zodat hun hersenen op andere manieren worden gestimuleerd. Soms doe ik dat dan met behulp van visuele hulpmiddelen, soms door hen lichamelijk bij een gedeelte van de les te betrekken, enzovoorts. Het is cruciaal dat deze volwassen studenten zich ervan bewust zijn dat mensen om hen geven en dat ze gerespecteerd en begrepen worden, maar dat er toch van hen verwacht wordt dat ze zich aan de regels van de colleges houden. Ik kan studenten die dat nodig hebben extra persoonlijke hulp aanbieden, en dat doe ik ook."


Behandeling van ADHD - Hoop voor het kind en het gezin
Er is altijd hoop voor de toekomst dat er kan worden omgegaan met alle problemen en moeilijkheden die voortkomen uit ADD/ADHD. Wanneer we die schattige dingen horen die deze kinderen doen of zeggen, dan weten we dat al ons zware werk wel degelijk een verschil uitmaakt in hun leven.

Er is één iemand die onze pijn, verwarring en problemen altijd begrijpt: God. Hij is onze Grote Arts. Onze Raadgever. De Ene die altijd bij ons is.

Psalm 121:1-3: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft! Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter."

Psalm 33:22: "Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd."

Psalm 91:2: "Zegt tegen de HEER: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik."

Jezus is onze hoop en ons toevluchtsoord. Hij heeft ons beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn, ons zal leiden en ons zal ondersteunen wanneer we het gevoel hebben dat we er zelf niet meer mee kunnen omgaan.

De kracht die we in Christus winnen, zoals beloofd in Filippenzen 4:13 ("Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft"), zal samen met de steun van familie en vrienden en de juiste behandeling een grote hulp zijn in de levens van mensen die aan ADD/ADHD lijden en hun gezinsleden.


Leer meer over een relatie met Jezus Christus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden