Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Genezing van spanning


Genezing van spanning
Angst, stress, bezorgdheid en zelfs paniek: zal er ooit een genezing van deze spanning mogelijk zijn? Iedereen heeft wel eens last van spanning, net zoals iedereen wel eens een kou vat. En niemand is immuun tegen de gevolgen ervan. We worden kort van adem en onze harten kloppen sneller wanneer we naar de dokter gaan, of naar een eindexamen of een sollicitatiegesprek. Wanneer angst en bezorgdheid een mens ervan weerhouden om een bevredigend leven te leiden, dan kan hij of zij het slachtoffer worden van een angststoornis:

 • Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) - Een aanhoudende vrees dat er iets slechts zal gaan gebeuren.
 • Obsessief-compulsieve stoornis (OCS of OCD) - Ongewenste gedachten of gedragingen die onmogelijk te beheersen lijken.
 • Paniekstoornis - Herhaalde, onverwachte paniekaanvallen, zoals de angst voor plaatsen waar een uitweg of hulp moeilijk te vinden is.
 • Fobie - Een onwaarschijnlijke of extreme angst voor een bepaald object, een bepaalde activiteit of een bepaalde situatie die in werkelijkheid geen of weinig gevaar vormt.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS) - Het gevolg van een werkelijke traumatische of levensbedreigende gebeurtenis. "Flashbacks" en nachtmerries komen vaak voor.
 • Sociale fobie - Een verlammende angst voor openbare vernedering of voor negatieve indrukken die anderen zouden kunnen hebben. Plankenkoorts is de meest voorkomende vorm van sociale fobieën.
Mensen met ernstige angststoornissen gaan vaak op zoek naar hulp van professionals als geneesmiddel voor spanning. Maar niet iedereen die zich zorgen maakt of angstig is lijdt aan een angststoornis. Een strak werkschema, een gebrek aan slaap of lichaamsbeweging en zelfs slechte voeding kunnen leiden tot gevoelens van spanning en angst. Een ongezonde leefstijl brengt stress voort. Stress treedt op wanneer het lichaam reageert op de druk en de behoeften waaraan het wordt blootgesteld. Een stoornis treedt op wanneer de stress ondraaglijk wordt.


Genezing van spanning - Overgave
Wanneer je spanningsniveaus de pan uit rijzen, dan begint de zoektocht naar genezing met de verlichten van je last. In veel gevallen moeten bepaalde verantwoordelijkheden aan anderen worden overgedragen. Er is een verhaal over een man die op een dag in een mooi dal God ontmoet. De man vraagt God of er iets is dat hij voor Hem kan doen. God vraagt de man of hij Zijn kar, die gevuld is met drie grote stenen, de heuvel op wil trekken. De man begint met grote vreugde aan zijn klim over de weg die langs de heuvelrug omhoog slingert. Wanneer hij bij het eerste dorp op de heuvel aankomt, maakt iemand misbruik van zijn toewijding aan God door zijn "angststeen" op de kar te gooien. Wanneer hij het tweede dorp nadert, voegt zijn beste vriend John zijn lading "zorgenkeien" aan de lading toe. Telkens wanneer hij ergens stopt, legt iemand meer gewicht op zijn kar. Wanneer de man overweldigd wordt door de lading, schreeuwt hij tot God: "Ik ben niet sterk genoeg!" Eén voor één neemt God de toegevoegde gewichten van de kar. Dan zegt God het volgende: "Ik weet dat je probeerde te helpen, maar wanneer je door al deze zorgen overbelast raakt, dan kun je niet doen wat ik van je gevraagd had."

 • Ga jij zwaar gebukt onder jouw verantwoordelijkheden? "U mag uw zorgen op hem [God] afwentelen, want u ligt hem na aan het hart" (1 Petrus 5:7).
 • Ontvang jij de emotionele steun die je nodig hebt? "Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen..." (Jesaja 41:10).
 • Trek jij dagelijks tijd uit voor ontspanning en verfrissing? "Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht..." (Jesaja 40:30-31).
 • Zorg jij goed voor je lichaam (voeding, lichaamsbeweging)? "Met vlees en huid ben ik door u [God] bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg [Goddelijke leiding] heeft mij bewaard" (Job 10:11-12).
 • Vraag jij om hulp wanneer dat nodig is? "God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood" (Psalm 46:2).


Genezing van spanning - Hoop in de chaos
Er is Iemand die jouw spanning en jouw angsten begrijpt. Hij is een Genezer: "Ik verzorg hen, Ik genees hun wonden; Ik genees hen weer en schenk hun een onverwacht duurzaam geluk" (Jeremia 33:6). Onze vermoeidheid komt doordat we ons van God afzonderen. "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven... want mijn juk is zacht en mijn last is licht." (Matteüs 11:28-30)


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden