Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met eenzaamheid


Omgaan met eenzaamheid - Teleurgesteld en verlaten
Omgaan met eenzaamheid is vaak een bijprodukt van een of ander probleem dat je in je eentje het hoofd probeert te bieden. Je vrienden begrijpen misschien niet hoe het is om in jouw schoenen te staan, tenzij ze zichzelf ook ooit in die situatie hebben bevonden. Misschien begrijpen ze jouw problemen niet en weten ze niet hoe ze je kunnen helpen. Daarom kunnen je beste vrienden je teleurstellen of zich van je afkeren. Mijn vrienden deden dat. Mijn probleem is chronische pijn. Ik had ernstig armletsel opgelopen en was niet meer in staat om te werken zoals ik dat gewoon was. Ondanks een uitgebreide zoektocht naar werk, moest ik de carrière waar ik zo van hield opgeven.


Omgaan met eenzaamheid - Verwoest en alleen
Terwijl ik met mijn eenzaamheid probeerde om te gaan, moest ik mijn noodlot wel vergelijken met dat van Job uit de Bijbel, omdat ik zo veel dingen verloren had die me zo nauw aan het hart lagen. Net als Job had ik vrienden die helemaal geen vrienden waren. In het begin gedroegen sommigen zich als Elifaz. Zij kwamen met uitspraken als "Versterk je geloof. Je moet gewoon op God vertrouwen!" Maar ik vertrouwde op God. Maar dat antwoord was voor mij niet specifiek genoeg om de oplossingen te vinden die ik indertijd nodig had. Gods genade is voldoende om in al onze behoeften te voorzien (2 Korintiërs 12:9). Maar dat betekent niet dat de "timing" of de antwoorden zullen zijn wat wij er zelf van verwachten. Nu ik kan terugblikken, zie ik dat God voor mij aan het werk was in al die gebeurtenissen die in deze diepe, donkere vallei in mijn leven plaatsvonden. Maar op dat moment vocht ik om Gods stem te horen of Zijn hand te zien, omdat de antwoorden niet waren wat ik verwachtte of waar ik naar op zoek was.

Later zeiden Jobs vrienden dat hij eens goed moest nadenken om te ontdekken hoe hij had gezondigd, zodat hij hiervan tot inkeer kon komen. Mijn vrienden deden hetzelfde. Jobs vrienden noemden niet uitdrukkelijk welke zonde zij in gedachten hadden, maar mijn vrienden deden dat wel. Ze beschuldigden me ervan dat ik mijn armkwetsuur slechts voorwendde omdat ik zo op een frauduleuze manier geld kon krijgen van mijn werkgever en de staat. Ik wilde hen vragen waar ze hun medische diploma's hadden gehaald. Ik wilde hen vragen of ze werkelijk dachten dat elk van de zes artsen die ik gezien had zou liegen en hun eigen praktijk en vergunning voor mij op het spel zouden zetten. Ik voelde me zwaar gekwetst omdat ze mij beschuldigden van leugens en bedrog, maar vooral omdat ze mijn Christelijke getuigenis zo laag inschatten. Maar het enige dat ik kon doen was Spreuken 5:21 aanhalen: "De HEER ziet alle wegen die een mens bewandelt, al zijn stappen slaat hij gade." Helaas heeft de wereld veel te vaak (abusievelijk) het idee dat gezondheid en welvaart een zegen van God zijn, en dat lijden en pijn een oordeel van God zijn.

Ik voelde me verpletterd toen mij vrienden (die ik al meer dan 25 jaar kende) besloten om mijn eerlijkheid, mijn integriteit en mijn Christelijke getuigenis niet genoeg te vertrouwen om als vrienden schouder aan schouder naast me te staan. Ik was door deze afwijzing diep gekwetst. En omdat deze vriendenkring altijd "mijn groepje" was geweest, voelde ik me ontzettend eenzaam.


Omgaan met eenzaamheid - Die ene persoon die je begrijpt
Terwijl ik op een heel diep niveau probeerde om te gaan met mijn eenzaamheid, las ik de Bijbel. Hierdoor werd ik eraan herinnerd dat Jezus hetzelfde was overkomen in zijn donkerste uur in de hof van Getsemane (Matteüs 26:36-46). Hij was helemaal alleen. Toen ik mijn Bijbel opende, leek het wel alsof de woorden letterlijk van de bladzijdes afsprongen; woorden die speciaal geschreven waren om mij in mijn situatie te troosten. Jezus voorzag in deze pijnlijke tijd in mijn behoeften.

Ik vond troost in de wetenschap dat Jezus alles ervoer wat wij ervaren, en dat Hij precies weet hoe wij ons voelen. Hij kan ons troosten omdat Hij dezelfde dingen heeft doorstaan. Hij belooft dat Hij ons nooit zal laten vallen of verlaten. Hij belooft dat Hij dichter bij ons zal zijn dan een broer. Hij zegt dat wanneer wij om hulp roepen, dat Hij dan zal zeggen: "Hier ben ik!"


Vind nu een vriend!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden