Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Symptomen van een depressie


Symptomen van een depressie - Het belang
De symptomen van een depressie zijn vaak mysterieus omdat ze gemakkelijk verward kunnen worden met heel gewone eigenschappen van de menselijke natuur. Symptomen van een depressie zijn onder meer ongebalanceerd gedrag of karakteristieken die niet binnen het normale bereik van het betreffende individu vallen. Deze symptomen kunnen door professionals herkend worden, maar er zijn een groot aantal andere indicatoren die vaak niet herkend en niet behandeld worden.

Als jij twijfels of zorgen hebt aangaande de symptomen van een depressie, schakel dan meteen iemand in die een correcte diagnose kan stellen. Het is namelijk mogelijk dat je een chemische onbalans hebt die een behandeling vereist.


Symptomen van een depressie - Waarschuwingssignalen
De symptomen van een depressie zijn soms moeilijk te herkennen. Vrienden, familieleden en collega's zouden kunnen denken dat "dit nu eenmaal is zoals hij/zij is". De ernstiger waarschuwingssignalen die op een depressie kunnen duiden zouden dan onopgemerkt aan hen voorbij kunnen gaan.

Elke mens is door God uniek geschapen, dus er bestaat geen lijst van symptomen die voor iedereen hetzelfde is. Maar hierbeneden volgt een lijst van symptomen die mogelijk op een depressie kunnen duiden:

  • Vermoeidheid; wanneer iemand zich regelmatig uitgeput voelt, ondanks voldoende slaap, een gebalanceerde voeding en voldoende lichaamsbeweging.
  • Stemmingswisselingen; wanneer iemand op het ene moment geluk ervaart en op het volgende moment droevig of geïrriteerd is.
  • Moeilijk met het leven kunnen omgaan; wanneer de dagelijkse routine van opstaan, naar het werk gaan en weer naar huis gaan vaak nutteloos lijkt. Een depressief mens kan het gevoel hebben dat hij of zij niet belangrijk is, dat zijn of haar baan er niet toe doet, of dat zelfs het leven er niet toe doet. Er bestaat een sterk gevoel van hopeloosheid.
  • Depressie wordt vaak in gang gezet door een tragedie, het overlijden van een naaste, een scheiding, een dieet, drugs, alcohol, enzovoorts.


Symptomen van een depressie - Het pad naar genezing
Wanneer we symptomen van een depressie waarnemen, wat kunnen we dan doen? Ten eerste moeten we dit aanvaarden. Depressie is een werkelijk probleem; een ernstig probleem. Ten tweede moeten we beseffen dat er geen schaamte verbonden is aan een depressie. De enige echte schaamte zou wellicht kunnen ontstaan uit het negeren van het probleem, waardoor het de kans krijgt om jou en je naasten op een negatieve manier te beïnvloeden. Ten derde moet jij je realiseren dat je niet alleen bent. Andere mensen worstelen met soortgelijke problemen. Ten vierde: schakel hulp in als je de symptomen van een depressie herkent. Voorgangers, therapeuten en artsen kunnen je hulp bieden bij de problemen of angsten die uit het leven voortkomen.

Er staat een vers in de Bijbel dat advies geeft aan depressieve mensen. Het zegt: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden" (Filippenzen 4:6). God weet wat je meemaakt en Hij wenst dat je met Hem in gebed praat. Je hebt misschien wel ooit de uitdrukking "Biechten is goed voor de ziel" gehoord. En dat is waar.

God biedt ons ook bescherming tegen de gedachten in ons leven. Wanneer duistere, depressieve gedachten zich aan ons opdringen, dan zegt de Bijbel: "Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient." (Filippenzen 4:8)


Leer er mee om te gaan!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden