Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Zelfbeeld

QUESTION: Is het belangrijk om een positief zelfbeeld te hebben?

ANSWER:

Jazeker, een positief zelfbeeld is heel belangrijk, als we onze conclusie maar op de juiste zaken baseren. Ons zelfbeeld is niet gebaseerd op wat anderen van ons denken, hoe anderen ons behandelen of hoe goed of slecht we zelf denken dat we zijn. Ons zelfbeeld is gebaseerd op hoe God ons ziet.

Wie ben jij voor GOD?
  • Jij bent voor God van onschatbare waarde (Lucas 12:24).
  • Hij houdt ontzettend veel van jou (Jesaja 54:10). God houdt zo veel van je dat Hij Zijn enige Zoon naar de aarde stuurde om aan het kruis voor jouw zonden te sterven (Johannes 3:16).
  • Jij werd naar de gelijkenis van God geschapen (Genesis 1:27). Dat is werkelijke schoonheid!
  • Jij kunt vergeven worden (Jesaja 43:25).
  • Jij hebt de kracht van Christus nodig (Filippenzen 4:13).
  • Jouw bestaan heeft een doel (Romeinen 8:29).
  • God geeft heel veel om jou (1 Petrus 5:7).
Het begrijpen van wat jouw zelfbeeld is, is belangrijk omdat de manier waarop wij over onszelf denken invloed heeft op de manier waarop wij ons gedragen en andere mensen behandelen. Relaties en dagelijkse wisselwerkingen met anderen worden beïnvloed door de manier waarop wij onszelf zien. Mensen zullen zich meer op hun gemak voelen en minder gespannen zijn bij mensen met een positief zelfbeeld. En mensen met een positief zelfbeeld kunnen opbouwende kritiek gemakkelijk verdragen en voelen zich niet snel bedreigd door conflicten. Dit zijn belangrijke eigenschappen om succesvolle relaties te kunnen ontwikkelen.

Een positieve eigenwaarde maakt ons ook productiever. Mensen met een gezond zelfbeeld stellen doelen en werken hard om deze doelen te bereiken. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun daden en zien zichzelf als mensen die aan elk aspect van het leven kunnen bijdragen. Mensen met een positief zelfbeeld zijn actieve, ondernemende mensen.

Eigenwaarde - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden