Clicky

Въпроси относно развода

Въпроси относно развода

 - Библейската гледна точка
Вие сте тук: Предизвикателства на живота >> Въпроси относно развода

Въпроси относно развода – библейската перспектива
Много хора имат въпроси относно развода. Какво казва Библията?

Бог мрази греха, но обича грешника. Същото важи и за развода – Бог мрази развода, но обича разведените. Обмисляте ли развод? Моля премислете отново вашето решение. Ако сте женени, Бог иска да останете женени. Ако сте разделени, Бог иска да направите всичко възможно, за да се помирите с партньора си. Ученията в Библията са ясни и моля разберете, че Бог не желае никое от Неговите деца да бъде наранено физически или емоционално. Ако сте в ситуация на малтретиране или е опасно за вас, моля потърсете помощ от вашата църква или от друг професионален източник.


Въпроси относно развода – библейските отговори
И така, за онези от нас с въпроси относно развода, какво казва Библията? Божието учение е кристално ясно по въпроса ... Матей 19:1-9
„Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея, и дойде в пределите на Юдея отвъд Иордан. И големи множества вървяха подире Му; и Той ги изцели там. Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал: "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?" Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне? Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така. И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува.”

Учението на Исус прави пределно ясно, че единственото оправдание за развод е сексуална аморалност. По времето на Мойсей (когато беше общество, абсолютно доминирано от мъжете), разрешението за развод е било давано поради тяхното „коравосърдечие”. Ако жената е направела нещо, което карало съпруга и да я презре, закона и разрешавал да бъде свободна, а не да бъде обект на презрението му.

1 Коринтяни 7:10-16
„А на женените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща жена си. А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща. И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си. Защото невярващият мъж се освещава чрез жената, и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж; инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети. Но, ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог, обаче, ни е призвал към мир. Защото отгде знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?”

Въпреки този пасаж да изглежда, че противоречи на Матей 19, тези пасажи са насочени към две различни теми. Исусовото поучение в Матей е насочено към еврейска аудитория и брак между вярващи в Христа. Павел, в 1 Коринтяни, се обръща и към юдеи и към езичници след Христовото възкресение. Някои от тези хора се бяха обърнали към християнството, без партньора им да се е обърнал също.

Библията ни учи, че ако невярващ остави вярващия партньор, вярващият партньор не греши, като позволява развода. Но ако вярващият е женен за невярващ партньор, който има желание да остане, тогава вярващия не трябва да търси развод: „Защото отгде знаеш жено, дали не ще спасиш мъжа си? или отгде знаеш мъжо, дали не ще спасиш жена си?”


Въпроси относно развода – основната мисъл
Всички въпроси относно развода могат да бъдат обобщени, както следва: разводът между вярващи винаги се отразява лошо на Исус. Павел ни каза, "И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава." (1 Коринтяни 10:31). Нашата цел трябва да бъде да прославяме Бога, дори и при обсъждане на развод.

Помислете върху пътя, който сте избрали в момента. Има ли друг начин? Дали разводът е единствения вариант? Ние ви насърчаваме да потърсите водителство и становище от духовния съвет към вашата църква. Разводът не е грях, който ще прекрати всички грехове, нито е единствения отговор.. Целта на християнина преди всичко друго трябва да бъде внимателно обмисляне на името и авторитета на Исус Христос.

Малахия 2:14-16
„И пак казвате: Защо? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти към която си постъпил невярно, при все че ти е съпруга и заветната жена, защото не направи ли Той двамата един човек, ако и да имаше още от духа на живота? И защо един? За да очаква набожно потомство. Затова внимавайте в похотите си, и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Защото, казва Господ, Израилевия Бог: Аз мразя напускане... Затова внимавайте в похотите си, да не би да постъпвате невярно.”

Научете повече сега!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.




Следвайте ни на:




English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Предизвикателства на живота

Процесът на скърбене
Маниакална депресия
Справяне с депресия
Справяне с безпокойството
Пристъпи на паника
Справяне със спонтанен аборт
Обсесивно-компулсивно разстройство
Признаци на депресия
Техники за управление на гнева
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Въпроси относно развода to My Google!
Add Въпроси относно развода to My Yahoo!
XML Feed: Въпроси относно развода
Предизвикателства на живота Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Всички права запазени.