Clicky

Неомъжена жена

Неомъжена жена

 - Надежда за брак
Вие сте тук: Предизвикателства на живота >> Неомъжена жена

Неомъжена жена – има ли някаква надежда за брак?
Като неомъжена жена гледали ли сте някога семейните двойки, които познавате, и мислели ли сте за себе си „Аз съм точно толкова хубава, колкото нея. Защо и аз нямам съпруг? Какво не ми е наред?” Ако някога сте имали такива мисли искам да ви уверя, че не сте сами.

Желанието да бъдем омъжени и да имаме съпруг и дом, за който да се грижим, е дълбоко вкоренен в нас като жени. Макар перспективата да бъдеш съпруга да е прекрасна, непрекъснатият копнеж да се промените от неомъжена жена в омъжена може да бъде сърцесъкрушителен и отчаян емоционален момент. Аз знам.

Бях сама до 41-годишна възраст. Надявах се, молех се, борех се, гледах други жени наоколо, които бяха омъжени и сравнявах себе си с тях безброй пъти, чудейки се защо не бях избрана за съпруга все още. Тъй като съм християнка, основната ми мисъл беше „Аз Те следвам, Господи, не се срещам с някой, чакам Ти да избереш съпруга ми. Научих се вече. Защо не ми даваш съпруг, Боже?”

Може би си задавате същия въпрос. Като неомъжена жена, която желае да се омъжи, трябва ли да имате доверие на Бог да ви даде съпруг? Дали бракът е състояние, което Той възнамерява за вас? Дали Бог се интересува колко е трудно за вас да чакате да се омъжите? Бог ще промени ли решението си, че брака е нещо добро? Има ли Бог планове за живота ви като съпруга?


Неомъжена жена – трудните въпроси
Като неомъжена жена, това са трудни въпроси. Хайде да ги прегледаме заедно и да намерим някои отговори:

  • Като неомъжена жена, която желае да се ожени, трябва ли да се доверите на Бог да ви даде съпруг?
  • Дали бракът е състояние, което Той възнамерява за вас?
За да отговорим на тези въпроси, нека започнем да търсим в Божието Слово. В книгата Битие 2:18, 21-22, четем: „И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник... Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.”

Не е ли чудесно?! Бог е проектирал брака! Той е Онзи, който реши, че не е добре за мъжа да бъде сам. Абсолютно правилно е вие, като неомъжена жена, да искате да се омъжите. Бог ви е създал по този начин. Вие сте създадени от Бога, за да бъдете помощник на своя съпруг!
  • Бог интересува ли се колко ви е трудно да чакате да се омъжите?
Още веднъж, ние можем да се обърнем към Библията за сигурни отговори. В книгата 1 Петрово 5:7, четем: „Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.”

Можете да говорите с Бог за вашето желание да се омъжите. Той се грижи за това как се чувствате и чака, за да говорите с Него за това. Можете да предадете всичките си грижи на Него и да вярвате, че Той има най-доброто за вас.
  • Ще промени ли Бог мнението си, че брака е нещо добро?
В Яков 1:17, четем: „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.”

А в книгата Числа 23:19, четем: „Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие?”
  • Има ли Бог има планове за живота ви като съпруга?
Абсолютно! В книгата Притчи 31:10-12, четем: „Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа й уповава на нея; и не ще му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло, през всичките дни на живота си.”

Ние можем да продължим да четем за Божия план за нас като съпруги в стихове 26-30: „Отваря устата си с мъдрост, и законът на езика й е благ. Добре внимава в управлението на дома си, и хляб на леност не яде. Чадата й стават и я облажават; и мъжът й я хвали, казвайки: Много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. Прелестта е измамлива и красотата е лъх; но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.”


Неомъжена жена – Божия план
Като наскоро омъжена жена, поглеждам назад във времето, когато бях неомъжена и виждам, че Бог е изработвал неща през цялото време - дори когато мислех, че Го няма или че не се интересува колко нещастна се чувствам. Научих се да Му вярвам и да Му казвам всичко, за което бях загрижена. Вие също можете да се научите да се доверите на Бога за брак. Това беше на първо място Негова идея!

Научете повече!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Предизвикателства на живота

Празно гнездо
Осиновяване на дете
Християнско брачно съветване
Как да управляваме Синдрома на дефицит на вниманието
Мъртво раждане
Справяне с развода
Вербална злоупотреба
Неомъжена жена
Комбинирани семейства
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Популярни теми
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Неомъжена жена to My Google!
Add Неомъжена жена to My Yahoo!
XML Feed: Неомъжена жена
Предизвикателства на живота Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Всички права запазени.