Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

De ziekte van Alzheimer


De ziekte van Alzheimer - Wat is alzheimer?
De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie. Het is een hersenaandoening die het vermogen om de dagelijkse activiteiten uit te voeren ernstig kan beïnvloeden. De ziekte komt het meest voor onder oudere mensen. Het gedeelte van de hersenen dat gedachten, geheugen en taal beheerst wordt door deze ziekte aangetast. De ziekte van Alzheimer is vernoemd naar de Duitse arts Alois Alzheimer. In 1906 ontdekte Dr. Alzheimer veranderingen in het hersenweefsel van een vrouw die gestorven was aan een ongewone mentale ziekte. Hij vond abnormale klonters, die nu amyloïden worden genoemd, en kluwens van vezels, die nu neurofibrillaire kluwens worden genoemd. Dit zijn tegenwoordig de tekenen die duiden op wat wij de ziekte van Alzheimer of kortweg gewoon "alzheimer" noemen.

Naast deze klonters en kluwen hebben wetenschappers ontdekt dat andere delen van de hersenen eveneens worden beïnvloed. In de hersenen treedt een verlies op van zenuwcellen die cruciaal zijn voor het geheugen en andere mentale vermogens. De niveaus van de chemicaliën die complexe berichten tussen de zenuwcellen versturen zijn lager dan normaal. Omdat de ziekte de berichten tussen de zenuwcellen kan blokkeren, kan alzheimer het normale denken en het normale geheugen onderbreken.


De ziekte van Alzheimer - Wat zijn de symptomen en de fasen?
Het normale verouderingsproces kan een diagnose van de symptomen van alzheimer bemoeilijken. Veel mensen lijken gezond, maar hebben moeite om de wereld om hen heen te begrijpen. Enkele van de alzheimer symptomen zijn: geheugenverlies en veranderingen in spraak; verwarring over de locatie van bekende plaatsen; er langer over doen om routineklussen en dagelijkse werkzaamheden uit te voeren; problemen met eenvoudige wiskundige problemen en hieraan verwante onderwerpen zoals geldzaken, budgetteren en het betalen van rekeningen; een slecht beoordelingsvermogen wat tot slechte beslissingen leidt; stemmingswisselingen en veranderingen in de persoonlijkheid; en een toegenomen spanning/onrust.

Na verloop van tijd verspreidt het beschadigingsproces zich naar andere delen van de hersenen waar taal, rede, de zintuigen en het denkproces worden bestuurd. De voortgang van de ziekte kan nu gemakkelijker herkend worden en gedragsproblemen kunnen zich nu voordoen. In de laatste fase heeft de schade aan de zenuwcellen zich wijd verspreid. Vaak overlijdt de patiënt aan andere ziekten, zoals een longontsteking.


De ziekte van Alzheimer - Hoe kunnen we voor deze patiënten zorgen?
Als de patiënt niet in een zorginstelling wordt verzorgd, dan zorgt een familielid of andere verzorger ervoor dat de patiënt de benodigde ondersteuning heeft. Alzheimerpatiënten hebben veel tijd nodig om hun gedachten te ordenen en ze tot een samenhangend geheel samen te voegen. Daarom moet de verzorger geduldig zijn en de patiënt niet onderbreken wanneer hij op een reactie of uitspraak wacht.

Mensen die aan alzheimer lijden hebben ook een vertrouwde omgeving en regelmaat in hun dagelijkse leven nodig. Door de ziekte zijn ze verward en gedesoriënteerd. Het is raadzaam om hun persoonlijke bezittingen altijd op dezelfde plaats te bewaren. Daarnaast zou de patiënt een dagelijks tijdschema moeten hebben waar hij of zij zich aan kan houden.

In de laatste fasen van de ziekte kunnen verzorgers er voor zorgen dat de patiënt van muziek kan genieten. Onderzoek heeft uitgewezen dat muziek een belangrijke rol speelt aangaande de kwaliteit van het leven van de Alzheimerpatiënt. Muziek stimuleert verschillende delen van de hersenen en de combinatie van taal en muziek (zoals in een lied) kan neurologische paden activeren die nog intact zijn. Patiënten behouden hun muzikale perceptie en zullen zich waarschijnlijk alle woorden van een liedje kunnen herinneren, ook al kunnen ze geen samenhangende zin voortbrengen.

Muziek is ook een manier om je naaste aan Jezus Christus te herinneren of om Hem aan hen voor te stellen. Als je geliefde hymnes afspeelt voor de patiënt of samen populaire Christelijke liedjes zingt, dan kan dat een drieledig doel hebben: het kan hen helpen om hersenactiviteit in gang te zetten, het kan hen troosten omdat ze van dingen kunnen genieten die ze zich kunnen herinneren, en het kan hen herinneren aan de veiligheid en de zekerheid in Jezus. "Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel" (Prediker 3:1). "Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5-6). De beloften van Jezus lijken in zware tijden soms ver weg, maar Hij verzekert ons ervan dat Hij altijd bij ons is, in al onze omstandigheden (Matteüs 28:20).


Leer meer over de hoop van JezusWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Leer meer!

    Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden