Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Christelijke oplossingen voor conflicten

QUESTION: Welke Christelijke principes zijn er om conflicten op te lossen?

ANSWER:

Naast de vele tips en ideeën die er bestaan over het oplossen van meningsverschillen, zoals reflectief luisteren en het gebruik van "ik-uitspraken", bijvoorbeeld: "Steeds als _________ gebeurt, voel ik me daardoor _________" (onderwerpen die elders op onze website worden besproken), kunnen een aantal andere Christelijke principes worden toegepast om onderlinge conflicten op te lossen.

Een van deze principes is: de verandering van je houding. Aanbid God en houdt Hem in je leven in hoog aanzien. Laat de zelfgerichte houding varen, want die leidt vaak tot conflicten. Een Christen hoort God in zijn of haar leven op de eerste plaats te stellen. "Vereer naast mij geen andere goden” (Exodus 20:3). Als je een houding hebt die zegt "Eerst ik!", dan kan dat een vorm van afgoderij zijn. Wanneer een Christen zijn eigen wensen en wegen op de eerste plaats stelt, zonder hierbij aan anderen te denken, dan is hij ongehoorzaam aan Gods Woord.

Als iemand je thuis op op het werk verkeerd behandeld heeft, leg deze zaak dan aan God voor. “Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt” (Psalm 37:3-4).

“Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden’” (Romeinen 12:17-19). De wereld zou een betere plaats zijn als mensen deze geboden ter harte zouden nemen.

Een ander aspect van de Christelijke oplossing voor conflicten zijn de woorden van Jezus in Matteüs 7:3: “Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?" Het is in probleemsituaties altijd erg gemakkelijk om anderen de schuld te geven zonder te overwegen hoe we zelf mogelijk aan het probleem hebben bijgedragen. We moeten onze eigen houding en motieven onder de loep nemen. Stel jezelf de vraag of je eigen daden en woorden aan het conflict hebben bijgedragen. Het is niet gemakkelijk om toe te geven dat we zelf mogelijk iets verkeerd hebben gedaan. Het is veel gemakkelijker om een ander de schuld te geven, maar dat is niet de Christelijke manier om tot een oplossing te komen.

Jezus zei ook: “Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen” (Matteüs 5:23). Het is inderdaad moeilijk om dat te doen. Ik ben degene die de eerste stap tot verzoening moet zetten; niet als ik mijn broeder iets verwijt, maar als hij mij iets verwijt. Je zou dan iets als het volgende kunnen zeggen: "Het spijt me als ik je onbewust heb gekwetst. Kun je me vertellen wat ik gedaan heb?" Ik heb dat zelf ooit een keer moeten doen. Het is mogelijk dat de ander hier niet echt positief op reageert en je nog steeds op een kille manier behandelt. Maar in de ogen van God heb je dan gedaan wat van je werd verwacht.

Leer meer over het omgaan met huwelijksproblemen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden