Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Huwelijksproblemen


Huwelijksproblemen - De oorzaak
Problemen zijn een normaal onderdeel van het huwelijksleven. Wanneer twee mensen in een huwelijk samenkomen dan kunnen we conflicten verwachten. Elk mens heeft andere levenservaringen en ongetwijfeld ook andere verwachtingen over het huwelijk dan zijn of haar partner. Daarom zal iedereen anders reageren op de uitdagingen waar we in het leven tegenaan lopen.


Huwelijksproblemen - De reactie
Wanneer twee of meer mensen samenkomen, zullen er problemen en conflicten bestaan. Het is op zich niet verkeerd om in het huwelijk problemen te hebben. Maar onze reactie zal bepalen of ze een nuttige of een schadelijke uitwerking zullen hebben. Conflicten in het huwelijk kunnen ons helpen te groeien tot een volwassen relatie, maar kunnen een huwelijk ook verwoesten. Misschien gebruikt God die bijzondere eigenaardigheden van je partner wel als schuurpapier om de ruwe randen van je eigen karakter te polijsten.

Het zal je misschien verbazen dat dit onderwerp in de Bijbel wordt besproken. In het boek Jakobus vertelt de Bijbel ons dat we gelukkig moeten zijn in moeilijke tijden, omdat ons geduld dan de kans heeft om te groeien. Wanneer ons geduld groeit, dan laat dit zien dat we volwassen zijn (Jakobus 1:1-4). Het toont aan dat de liefde werkelijk in ons huist. Ware liefde is geduldig en zachtmoedig, nooit jaloers, trots, egoïstisch of grof. Liefde eist niet dat het zus of zo gedaan moet worden. Liefde is niet lichtgeraakt. Liefde koestert geen wrok en merkt het zelfs nauwelijks wanneer anderen het verkeerd doen (1 Korintiërs 13).

We ontdekken wat zich werkelijk in ons innerlijk afspeelt, wanneer onze partner onze "gevoelige snaar" weet te bespelen. Zullen we in woede uitbarsten? Zullen we ons op een botte manier uitdrukken? Zullen we eisen dat hij of zij doet wat wij willen? Zullen we toestaan dat deze conflicten in ons huwelijk onze levens beheersen? Zullen we technieken om beter met elkaar te communiceren gaan toepassen? Ook al mag onze partner het bij het verkeerde eind hebben of iets niet goed doen, onze reactie laat zien wie we van binnen werkelijk zijn. We hebben een keuze. We kunnen op een opbouwende manier reageren of we kunnen op een negatieve manier reageren door onze woede, ons gevoel van onrecht en onze gekwetste trots uit te stallen.


Huwelijksproblemen - Voorbeelden
We hoeven niet ver te zoeken om voorbeelden te vinden van huwelijksproblemen. Dergelijke conflicten kunnen variëren van kleine meningsverschillen over wat er vanavond op tafel zal staan tot geweld of misbruik in extreme gevallen.

Wanneer een conflict in het huwelijk voorkomt, is het vaak gemakkelijk om zelfmedelijden te hebben of te denken dat we zelf altijd gelijk hebben. Er zijn momenten in mijn eigen huwelijk geweest waarop ik werkelijk het gevoel had dat ik alles gegeven had wat ik in me had en dat het nu maar eens zijn beurt moest zijn om te veranderen. Dankzij advies van anderen en door te bidden ontdekte ik dat mijn hart en mijn motieven vaak verre van rechtvaardig of nobel waren, en dat mijn houding en mijn reacties op mijn echtgenoot gewoonweg fout waren. Ik heb geleerd dat mijn man vaak veel te zeggen heeft en dat dit ook nog eens vaak juist is!

In de Bijbel staat een voorbeeld van een vrouw die goede redenen had om boos te zijn op haar echtgenoot, om hem bot te behandelen en hem terecht te wijzen, maar zij deed dat niet. In plaats daarvan koos zij ervoor om een vredestichter te zijn. Haar naam was Abigaïl, de vrouw van Nabal. Het verhaal wordt beschreven in 1 Samuël 25. Nabal deed iets heel doms. Hij beledigde Davids mannen en schold hen uit toen David hulp nodig had. David was ontzettend kwaad en wilde Nabal en al zijn mannen doden. Maar Abigaïl werd niet boos op haar man en berispte hem ook niet voor zijn domheid, ook al had hij hun levens in gevaar gebracht. Nee, Abigaïl handelde op een opbouwende manier en redde hun levens!

Een modern voorbeeld van de houding van Abigaïl is het geval van het getrouwde jonge stel waarvan de man de kerk verliet om zich te verdiepen in occulte onderwerpen. Ook al werd het hart van de jonge vrouw hierdoor verscheurd, toch liet zij het conflict met haar man niet escaleren. Ze was geduldig met hem en vriendelijk tegen hem. In plaats van hem te bekritiseren, hem belachelijk te maken of over zijn keuze te zeuren, wat hen zeker uit elkaar zou hebben gedreven, koos zij ervoor om haar liefde voor hem nog steeds te tonen. En dankzij haar houding zag hij uiteindelijk in dat hij de verkeerde keuze had gemaakt en hij keerde naar de kerk terug.


Leer meer over woedebeheersingWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden