Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Overspel


Overspel - De feiten
De statistieken over overspel (huwelijkse ontrouw) zijn verbazingwekkend. Enquêtes laten zien dat 90% van alle getrouwde mensen buitenechtelijke relaties afkeurt, maar statistieken uit een Amerikaans onderzoek geven aan dat 15% van alle gehuwde vrouwen en 25% van alle gehuwde mannen een buitenechtelijke seksuele relatie heeft gehad. Deze aantallen worden nog eens met 20% vermeerderd wanneer emotionele relaties en seksuele relaties zonder geslachtsgemeenschap worden meegeteld. Een andere bron, "The Monogamy Myth" (oftewel "De mythe over monogamie"), geschreven door Peggy Vaughan, schat dat 60% van alle getrouwde mannen en 40% van alle getrouwde vrouwen op een bepaald moment in hun huwelijk overspel zal plegen.


Overspel - De waarheid
De "New Encyclopedia Britannica" stelt: "Overspel lijkt net zo universeel en in sommige gevallen net zo gewoon te zijn als het huwelijk. Huwelijksexpert Zelda West-Meads stelt dat al het bewijs erop wijst dat het aantal overspelige relaties blijft toenemen, al worden de meeste nooit aan het licht gebracht."

Deze statistieken zijn schokkend, maar het is nog alarmerender dat statistieken de enorme emotionele gevolgen van overspel op de levens van de betrokkenen niet kunnen beschrijven. Stel je eens voor hoeveel ontroostbaar verdriet, pijn, verwarring, spanning en slapeloze nachten in deze percentages zijn opgenomen. Wanneer alles eindelijk is besproken, verwerkt en vergeven, kan de trouwe huwelijkspartner de nachtmerrie misschien wel overleven, maar hij of zij zal nooit volledig herstellen. Buitenechtelijke relaties kunnen ook een tol eisen op de lange termijn; denk aan seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) of zwangerschap, zaken waar beide huwelijkspartners nog vele jaren mee moeten proberen te leven.


Overspel - Waarom gebeurt dit eigenlijk?
De redenen voor overspel zijn net zo talrijk als de mensen die overspel plegen. Emily M. Brown, directeur van het Key Bridge Therapy and Mediation Center, heeft de redenen voor buitenechtelijke relaties als volgt gecategoriseerd: (1) vermijden van conflictsituaties, (2) uit de weg gaan van intimiteit, (3) seksverslavingen, (4) een gespleten persoonlijkheid, en (5) de wens om de relatie te verbreken. De meeste redenen passen in een of meer van deze categorieën.

Het is interessant dat buitenechtelijke relaties niet altijd wijzen op een problematisch huwelijk. Sommige mensen zwichten voor de verleiding van een overspelige relatie als gevolg van abnormale stressniveaus. Die kunnen het gevolg zijn van een normale verandering in hun leefstijl, zoals een nieuw baby of (op latere leeftijd) het "lege nestsyndroom". Overspel kan dus voorkomen in zowel gelukkige als problematische huwelijken. In sommige gevallen lijkt het huwelijk voor buitenstaanders volledig in orde, maar begint de man of vrouw toch een buitenechtelijke relatie affaire vanwege hun eigen lage zelfbeeld, hun gewoonte om conflicten uit de weg te gaan of hun angst voor intimiteit. De trouwe partner heeft hard voor het huwelijk gewerkt, maar dat doet er eigenlijk niet toe: de ontrouwe partner pleegt namelijk overspel vanwege zijn of haar eigen tekortkomingen. Andere redenen voor huwelijkse ontrouw zijn symptomatisch voor een ongezond of falend huwelijk: een gebrek aan genegenheid tussen de huwelijkspartners, een seksverslaving van een of beide partners, het opeisen van seksuele "rechten" op basis van geslacht of status, en de ontsnapping uit een ongelukkig huwelijk.


Overspel - Wat kan er gedaan worden?
Ongeacht hoe overspel wordt gecategoriseerd, alle mogelijke redenen zijn als een ziekte die aan de wortels van een gezonde plant knaagt en die uiteindelijk zal doden. Overspel kan nooit het geneesmiddel voor die ziekte zijn. In plaats daarvan zorgen buitenechtelijke relaties er voor dat de ziekte zich als een kwaadaardig gezwel kan verspreiden. Het hele huwelijk zal er al snel mee geïnfecteerd zijn. Dan zijn er extreme maatregelen nodig om het huwelijk te redden.


Lees verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden