Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Ontrouw vergeven


Ontrouw vergeven - Een persoonlijk verhaal
Ontrouw vergeven begint met het toegeven dat het werkelijk heeft plaatsgevonden. Ik ken uit eerste hand de pijn die ontrouw in het huwelijk kan veroorzaken. Niet omdat ik te lijden had onder die pijn, maar omdat ik die pijn zelf veroorzaakt had. In mijn eerste én in mijn tweede huwelijk was ik seksueel niet trouw aan mijn echtgenoot gebleven. "Seksuele ontrouw" is overigens gewoon een eufemisme voor "overspel" en "bedrog". Ik had mijn beide echtgenoten ongetwijfeld bedrogen.

Het verhaal over mijn overspel begon feitelijk al vóór mijn eerste huwelijk. Ik had mijn eerste affaire met een getrouwde man toen ik pas 19 jaar oud was, en mijn patroon van vreemdgaan en overspel ging daarna nog vele jaren door. Ironisch genoeg groeide ik op in een relatief conservatief gezin dat al snel zijn wenkbrauwen ophaalde als er over seks vóór of buiten het huwelijk werd gesproken. Ik herinner me dat ik als jonge tiener de wens had om maagd te blijven tot ik zou trouwen. Maar tegelijkertijd wilde ik door het andere geslacht opgemerkt worden. Ik besteedde daarom enorm veel tijd aan mijn uiterlijk en probeerde er "sexy" uit te zien. Ik voelde me leeg als ik niet met mannen flirtte, maar als ik dan de aandacht van een mand had getrokken en een affaire met hem was begonnen, was ik er al snel verveeld mee en begon ik weer uit te kijken naar een nieuwe verovering.

Ik had mezelf eigenlijk nooit gezien als het type dat "die andere vrouw" zou zijn, maar ik was wel degelijk dat soort vrouw. Er waren tijden waarin ik zelfs "bevriend" was met de vrouw van de man waarmee ik een relatie had. Mijn gedrag was walgelijk, maar ik had mezelf ervan overtuigd dat het allemaal oké was. Ik had toch nooit de bedoeling om het huwelijk van een ander te vernielen? Ik wilde alleen maar zien of ik een man genoeg zou kunnen verleiden dat hij zijn vrouw zou bedriegen om bij me te kunnen zijn. Hoewel ik slechts van één echtgenote weet dat zij ontdekte dat ik er was, ben ik er van overtuigd dat ik al die andere vrouwen een immense pijn moet hebben aangedaan. En dat spijt me echt heel erg. "Spijt" kan niet alles goedmaken wat ik hen heb aangedaan, maar helaas is dat het enige dat ik hen op dit moment kan geven.

Met mijn seksuele achtergrond had ik eigenlijk nooit moeten trouwen. Ik bedroog mijn eerste twee echtgenoten zowel voor als tijdens het huwelijk. Ik leek gewoonweg niet in staat om mezelf te bedwingen. Hoewel mijn buitenechtelijke affaires seksueel van aard waren, ging het uiteindelijk toch niet om de seks. Mijn huwelijken waren in seksueel opzicht niet onbevredigend, dus ik wist dat ik bij die andere mannen niet op zoek was naar seks. In plaats daarvan was ik op zoek naar iets om de leegte in mijn leven te vullen; het gat in mijn hart dat maar niet leek te genezen. Sommige mensen gebruiken drugs, alcohol of geld in een poging om die leegte te vullen; ik gebruikte overspelige relaties. Ik had een "procesverslaving" ontwikkeld. Ik had het "hoogtepunt" van deze seksuele escapades nodig om me levend te voelen. Om ook maar iets te voelen.

Ik had mijn seksuele uitspattingen "nodig" tot ik, op de leeftijd van 35 jaar, eindelijk dat ene ware ding vond dat die leegte in mijn hart voor eens en voor altijd kon genezen. Of moet ik misschien zeggen: "die ene ware persoon". Die persoon is een man, maar Hij is niet gewoon een man; Hij is de perfecte man. Hij is de man Jezus Christus. Op 35-jarige leeftijd bevond ik mij op een absoluut dieptepunt. Een vriendin stelde mij aan Jezus voor. Ik gaf mijn leven aan Hem en ontving Hem als mijn Heer en Redder. Omdat Jezus God is, omdat Hij mijn Schepper is, is Hij de enige die me van binnen en buiten kent. Hij was de enige mij van mijn verslaving kon genezen. Toen ik Hem hierom vroeg, vergaf Hij mij al mijn seksuele zonden en reinigde Hij me van mijn immorele leefstijl.


Ontrouw vergeven - Het Bijbelse standpunt
Het is essentieel dat ontrouw vergeven wordt. God spreekt zich krachtig uit tegen ontrouw. Het woord "overspel" wordt in het Oude Testament 15 keer gebruikt, en in het Nieuwe Testament 18 keer. En in al deze gevallen wordt er tegen overspel gewaarschuwd. In het boek Spreuken leren we dat ieder die overspel pleegt een gebrek aan begrip heeft en zijn eigen ziel vernietigt. "Pleeg geen overspel" is het zevende van de Tien Geboden die God ons heeft gegeven. Onder onder de Joodse wet werd voor overspel de zwaarste straf, de doodstraf, opgelegd. Er waren slechts weinig overtredingen die volgens de Joodse wet met de doodstraf moesten worden bestraft, maar overspel was er een van. Dat geeft aan hoe zwaar God tilt aan ontrouw aan de huwelijkspartner.


Ontrouw vergeven - Waar kun je hulp ontvangen?
Er is hulp beschikbaar voor de vergeving van ontrouw. God schiep het heilige huwelijksverbond tussen een man en een vrouw. Hij wil die verbintenis beschermen. Daarom gaf Hij ons dit gebod tegen overspel. God weet dat ontrouw een huwelijk kan verscheuren en daarom keurt Hij dit nooit goed. Hij zal altijd eisen dat de overtreders gestraft worden. Maar Hij weet ook dat wij zwakke, zelfzuchtige wezens zijn die ondanks Zijn waarschuwingen en geboden overspel zullen plegen. Daarom voorzag Hij in een manier waarop wij aan onze vernietigende, zondige patronen kunnen ontsnappen.

God stuurde Zijn enige Zoon, Jezus Christus, om de hoogst mogelijke straf, de doodstraf, voor onze zonden op Zich te nemen. Jezus stierf in onze plaats; Hij stierf in mijn plaats. Ik pleegde overspel, maar toch gaf God Zijn enige Zoon hiervoor de doodstraf. Dit is Gods genade voor mij. Ik stelde mijn vertrouwen in Jezus Christus als mijn Heer, en God veegde mijn zonden van tafel. Ik begon mijn leven met een nieuwe start, alsof ik zojuist pas was geboren (feitelijk wedergeboren door Gods Heilige Geest). Met de kracht en de liefde van Jezus Christus was ik in staat om geen overspel meer te plegen. Die kracht kwam niet van mijzelf. Geloof me, ik had al verschillende keren geprobeerd om mijn verwoestende patroon op eigen kracht te doorbreken, maar dat wilde maar niet lukken omdat ik me op mijzelf concentreerde. Ik had nog steeds die leegte van binnen die gevuld moest worden. Alleen een relatie met mijn liefdevolle Schepper kon die leegte vullen. Door die relatie heeft Jezus mij veranderd. Nu wil mijn hart anderen helpen, in plaats van alleen mijzelf. Toen ik om me heen begon te kijken, buiten mijzelf, en de behoeften van anderen begon te zien, was mijn leven niet meer leeg. Ik was enthousiast (en ik ben dat nog steeds) over mijn toekomst waarin ik anderen kan dienen en God kan eren.


Ontrouw vergeven - De bron van vergeving
Als jij worstelt met ontrouw en overspel - als jijzelf of jouw partner overspel heeft gepleegd - dan kun ook jij de hulp vinden die ik in Jezus Christus heb gevonden.


Vind nu vergeving!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden