Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Verbaal geweld


Verbaal geweld - De karakteristieken
Verbaal geweld is een vaak voorkomend verschijnsel waarmee elk mens op een gegeven moment in zijn of haar leven te maken krijgt. Het kan een heel vernietigende vorm van mishandeling zijn als dit soort aanvallen regelmatig plaatsvinden. Verbaal geweld kan niet zo gemakkelijk aan de buitenkant herkend worden als bijvoorbeeld blauwe plekken, maar kan wel veel mentale en emotionele schade aanrichten. Karakteristieken van verbaal geweld zijn onder meer de volgende:

 • De meningen van anderen altijd als irrelevant of onjuist afdoen.
 • Geen rekening houden met de gevoelens van anderen.
 • Verbaal geweld op een "grappige" manier toepassen.
 • Weigeren om naar anderen te luisteren.
 • Beschuldigingen en schuldgevoelens gebruiken om anderen te manipuleren en te beheersen.
 • Anderen veroordelen en bekritiseren.
 • De zorgen van anderen minimaliseren.
 • Het zelfvertrouwen van een ander voortdurend afbreken.
 • Dreigen met lichamelijk geweld.
 • Uitschelden.
 • Het opzettelijk afzeggen van afspraken of opzeggen van overeenkomsten.
 • Moeilijke of onmogelijke eisen aan anderen stellen.
 • Het misbruik ontkennen.
 • Mensen angst aanjagen met woede-uitbarstingen.


Verbaal geweld - Een depressie voorkomen
Soms worden bepaalde woorden op een onvriendelijke manier door mensen gebruikt, zonder dat ze zich realiseren hoe kwetsend deze woorden overkomen. Een dagelijks bombardement van kwetsende woorden kan tot een depressie leiden, wat in een dergelijke geweldsituatie niet ongewoon is.

Een depressie kan voorkomen worden wanneer de juiste stappen worden ondernomen. Als in een dergelijke situatie niets wordt gedaan, kan een depressie in gang worden gezet. Hier volgen enkele actieve stappen die mensen kunnen zetten om een depressie als gevolg van verbaal geweld te voorkomen.

 1. Realiseer je dat het geweld niet jouw schuld is. Mishandeling en geweld kunnen nooit gerechtvaardigd worden.
 2. Bespreek het onaanvaardbare gedrag met de dader. Laat hem (of haar) weten hoe zeer zijn woorden je kwetsen.
 3. Bespreek manieren waarop beide mensen kunnen veranderen om de relatie te verbeteren.
 4. Ga op zoek naar advies of therapie, samen of individueel.
 5. Omring jezelf met een vriendengroep, familie, mensen van je gemeente, enzovoorts die je steun kan bieden.
 6. Als het verbaal geweld lichamelijk wordt, dan wordt je persoonlijke veiligheid je hoogste prioriteit. Verlaat de explosieve situatie en geef de ander de tijd om af te koelen.
 7. Geef jezelf niet meer de schuld geven van de problemen.
Op het moment waarop verbaal geweld tegen je wordt gebruikt, moet je de volgende zaken in gedachten houden:
 • Blijf kalm. Raak niet geagiteerd.
 • Laat de dader zijn of haar gal spuien. Hij zal stoom afblazen en zich dan misschien realiseren dat de ander weigert om het slachtoffer te worden.
 • Beloon de geweldpleger niet door met kwetsende antwoorden te reageren op zijn daden. Als jij ook naar hem uithaalt, dan geef je het signaal dat hij de macht heeft om je emoties te beïnvloeden.


Verbaal geweld - Een persoonlijk verhaal
Ik was het slachtoffer van emotioneel en verbaal geweld van mijn echtgenoot. Dit was erg zwaar. God heeft me hier doorheen geholpen door de juiste Bijbelverzen in me op te laten komen. Deze verzen hebben mij enorm geholpen.

  "Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten" (Deuteronomium 31:6).

  "Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid" (2 Timoteüs 1:7, Statenvertaling).

  "Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft" (Filippenzen 4:13).
Het voorbeeld van Jezus volgen heeft me het meest geholpen. Hij had veel meer te lijden dan ik zelf. Hij werd schuldig bevonden aan misdaden die Hij niet had gepleegd en uiteindelijk op de meest vernederende en pijnlijke manier vermoord. Als Jezus de schaamte van het kruis kon dragen, dan ik ook de schaamte dragen die mijn man mij oplegt. Ik blijf hem met respect behandelen.

God houdt van mij en Hij houdt van jou. Ken jij Hem? Hij is in staat om ons door onze beproevingen heen te helpen.


Vind hoopWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden