Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Christelijke huwelijkstherapie


Christelijke huwelijkstherapie - Het doel
Christelijke huwelijkstherapie is een hulpmiddel dat mensen in problematische relaties kan helpen om elkaar en God beter te begrijpen. We kunnen wel denken: "Ik heb geen therapie nodig. Ik kan mijn eigen problemen prima zelf oplossen." Maar je leest dit artikel nu. Er bestaat dus een aanzienlijke kans dat jij gebaat zou kunnen zijn bij het perspectief van een buitenstaander. Christelijke huwelijkstherapie kan je helpen ontdekken wat God van je huwelijk verwacht.

Christelijke huwelijkstherapie heeft in het algemeen betrekking op drie belangrijke onderwerpen: 1) relationele problemen, zoals communicatie, een gebrek aan genegenheid, enzovoorts. 2) persoonlijke problemen die voorkomen in of zich ontwikkelen tijdens het huwelijk. 3) Een gebrek aan Gods principes voor het huwelijk.

De behoefte aan huwelijkstherapie kan niet genoeg worden benadrukt, zelfs voor Christenen, omdat we in een wereld leven die de vernietiging van het huwelijk vaak aanmoedigt. Als Christenen herkennen we bovendien de aanwezigheid van een vijand, die op jacht is om huwelijken te verslinden (1 Petrus 5:8). Sinds het begin van de wereld is het huwelijk een onderdeel geweest van Gods plan voor Zijn schepping. Satan is een fel tegenstander van deze dierbare traditie. Als we bewijs willen hebben dat we ons in moeilijkheden bevinden, dan hoeven we maar naar de scheidingspercentages te kijken in zowel Christelijke als niet-christelijke omgevingen.


Christelijke huwelijkstherapie - Problemen en andere zaken
Christelijke huwelijkstherapie streeft ernaar om relationele problemen op te lossen. Als problemen niet tijdig worden aangepakt, kunnen ze gaan broeien en nog meer schade aan het huwelijk aanrichten. Hoewel elk huwelijk wel problemen heeft, hebben Christenen de middelen om ze op te lossen tot hun beschikking. Bekijk het als de bestrijding van een virus voordat het onze lichamen kan aantasten. Zelfs als de juiste aanpak het virus niet helemaal zal vernietigen, zal het ons toch helpen om de storm te doorstaan en zo sterker dan tevoren verder te gaan.

Het is in het huwelijk dus belangrijk om problemen vroegtijdig te herkennen en te erkennen. Huwelijkstherapie vestigt de aandacht op deze problemen en biedt hulp om ze op te lossen. Vaak voorkomende problemen zijn onder meer een gebrekkige communicatie, een gebrek aan genegenheid of intimiteit, gezeur of woede.

Een groot aantal van deze problemen is geworteld in trots. We geloven vaak dat we onze eigen problemen kunnen oplossen. Dit kan in een huwelijk heel ergerlijk zijn, vooral wanneer de ene partner weet dat er hulp nodig is, maar de andere partner dit weigert. De Bijbel vertelt ons dat we onszelf moeten onderzoeken (2 Korintiërs 13:5). Dit principe zou ook op het huwelijk moeten worden toegepast. Als er problemen zijn die opgelost moeten worden, dan is therapie dus een Bijbelse keuze.

Wanneer huwelijkspartners de Heer met heel hun hart opzoeken en openstaan voor advies en wijsheid, dan brengen zij hoop in hun situatie en tonen zij anderen dat God ook hen kan helpen.

Relationele problemen ontstaan wanneer mensen niet weten hoe ze emotioneel, intellectueel of lichamelijk met elkaar moeten omgaan. Andere ernstige problemen die hieruit kunnen voortkomen zijn bedrog, overspel, pornografie, emotionele wonden, mentale aandoeningen, enzovoorts. Als er niet met dit soort problemen wordt afgerekend, dan kunnen ze een groot gevaar voor het huwelijk vormen.


Christelijke huwelijkstherapie - Gods huwelijksprincipes
Christelijke huwelijkstherapie helpt ons om ons opnieuw scherp te stellen op onze prioriteiten. Het is gemakkelijk om afgeleid te worden en uit het oog te verliezen wie en wat werkelijk belangrijk zijn. Christelijke therapie ons helpen om problemen op te lossen, maar kan ook technieken leren om relaties op de juiste manier op te bouwen. Met behulp van principes uit Gods Woord kan een goede Christelijke huwelijkstherapie helpen om de "virussen" die onze relaties plagen en schade toebrengen de kop in te drukken.

Christelijke huwelijkstherapie kan ons helpen omgaan met de problemen die onze levens dreigen te verscheuren. Een effectieve therapie verzekert ons dat God om ons geeft en dat Hij graag een centrale rol in ons huwelijk wil spelen. We kunnen principes uit Gods Woord leren die ons in de toekomst zullen herinneren aan Gods idealen voor getrouwde mannen en vrouwen (Efeziërs 5:21-33; 1 Petrus 3:1-11). Christelijke huwelijkstherapeuten zullen deze beginselen met je delen en je leren hoe je ze kunt toepassen.

Hoe staat jouw huwelijk er voor? Is er een virus dat jullie bedreigt? Moet je relatie opnieuw uitgelijnd worden? Volgen jij en en je partner Bijbelse principes?


Wereldse en Christelijke therapie - de verschillenWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden