Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Ouderenzorg


Ouderenzorg - Wie zijn zij?
Ouderenzorg is een belangrijk onderwerp voor de mensen in de leeftijdscategorie van ongeveer 45-65 jaar. De huidige statistieken suggereren dat een groot gedeelte van de werkende bevolking veel langer zal leven dan in het verleden. Het Amerikaanse bureau voor de statistiek (The Federal Agency and Forum on Statistics1) voorspelt dat er in het jaar 2050 in de Verenigde Staten meer dan twintig miljoen senioren zullen zijn die ouder zijn dan vijfentachtig jaar. Dit is een toename van bijna zeventien miljoen senioren ten opzichte van de drie miljoen die in het jaar 2000 in leven waren. In het begin van de 20e eeuw bereikten minder dan vijf miljoen Amerikanen de leeftijd van vijfenzestig. In 2005 waren bijna veertig miljoen mannen en vrouwen in de Verenigde Staten vijfenzestig of ouder. In Nederland vormt de vergrijzing een soortgelijk, zo niet erger, probleem. In Nederland waren er in 1900 ongeveer 1.1 miljoen mensen die vijfenzestig of ouder waren. In 2005 waren er maar liefst 6.5 miljoen in die leeftijdsgroep.


Ouderenzorg - Wat komt er bij kijken?
Ouderenzorg heeft vele facetten en is voor de verzorger vaak emotioneel moeilijk. Het is belangrijk dat er vrijelijk vergeven wordt en dat er met oud zeer wordt omgegaan. De verzorger (vaak een zoon of dochter) is degene die in staat moet zijn om emotionele hordes te overwinnen om kwaliteitszorg voor de ouder te kunnen bieden. Het is onwaarschijnlijk dat onopgeloste problemen uit hun vitale en productieve jaren nu alsnog door de ouders aangepakt zullen worden, nu zij een groot aantal andere zorgen hebben vanwege hun hoge leeftijd. De ouderenzorg omvat onder andere de volgende zaken:

 • Het bieden van onderdak
 • Het bieden van steun en rechtsbijstand
 • Het helpen bij de financiële verantwoordelijkheden
 • Het regelen van thuiszorg
 • Het omgaan met de mentale gezondheid en de medische problemen die gepaard gaan met ouderdom zoals dementie, de ziekte van Alzheimer, enzovoorts
 • Het tegemoet komen aan hun sociale behoeften
 • Het helpen van de ouderen bij het nemen van beslissingen, waaronder ook de beslissingen die met hun mogelijke overlijden te maken hebben, zoals een testament, gerechtelijke volmachten, enzovoorts
Hoe zul je deze enorme verantwoordelijkheid dragen? Zul je in staat zijn om oud zeer te laten varen terwijl je de noodzakelijke voorbereidingen treft om voor je ouders te zorgen? Hoe zul je omgaan met hun achteruitgaande gezondheid en andere aspecten van ouderdom, en toch hun respect en waardigheid in stand houden? Hoe zul je omgaan met de uitdagingen van de verzorging van een bejaard mens?


Ouderenzorg - Waar kun je hulp vinden?
Bij mijn moeder werd in juni 2005 een kwaadaardige hersentumor ontdekt. Haar artsen voorspelden dat ze maar een jaar te leven had als ze bestralingstherapie zou ondergaan, of twee maanden als ze dat niet zou doen. Ze koos voor de bestraling.

Als haar verzorgster was ik verantwoordelijk voor haar bestralingsafspraken en haar andere medische afspraken. Ik bereidde ook haar maaltijden en maakte haar huis schoon omdat ze dit zelf niet kon. Mijn moeder kon niet meer lopen en kon ook haar rechterarm niet meer gebruiken. Ze had mijn hulp dus dagelijks nodig. In januari had ze een hersenbloeding wat de rest van haar leven flink veranderde. Ze was niet in staat om uit bed te komen, dus ik moest haar voeden, haar aankleden en haar wassen. Behalve in het weekend, wanneer mijn vader thuis was, was ik de enige die voor haar kon zorgen.

Welk advies zou ik mensen geven die de rol van verzorger op zich gaan nemen?

 • Als je voor iemand zorgt met een ongeneeslijke ziekte, dan kan ik je aanmoedigen om de hulp in te schakelen van een thuiszorginstelling. Die kan je niet alleen helpen bij de zorg voor je ouder, maar ook voor je hele gezin.

 • Het is belangrijk dat je (als dat mogelijk is) er af en toe een paar dagen tussenuit gaat. De verzorging van een naaste is een enorme verantwoordelijkheid. Je hebt af en toe een rustpauze nodig. Ik zorgde zeven maanden lang voor mijn moeder zonder hierin een echt rustmoment te hebben. En dat kan ik je niet aanraden. Het is niet alleen lichamelijk erg zwaar, maar ook mentaal en emotioneel.

 • Vertrouw op God voor kracht. Ik vertrouwde erop dat God me door elke dag heen zou helpen. Ik leerde om van dag tot dag te leven. Als verzorger weet je nooit wat de volgende dag zal brengen. Er waren dagen waarop ik naast mijn moeders bed uit de Bijbel voorlas en met haar bad, omdat dit ons allebei enige troost bood. Later, toen ze niet meer kon communiceren, vertrouwde ik erop dat God zou vertalen wat ze me probeerde te vertellen. Het enige wat ik kon doen was God om begrip vragen, zodat ik kon weten hoe ik haar leven zo comfortabel mogelijk kon maken. Zonder God had ik me nooit door deze fase heen kunnen werken.

 • Bid. Soms kon ik niets anders bidden dan "O God, help ons!" God kan je toevluchtsoord zijn, maar ook je kracht; het enige dat je hoeft te doen is Hem vragen.

 • Concentreer je op de eeuwigheid. Toen mijn moeder stierf, had ik er vrede mee omdat ik wist dat ze zich in Gods handen bevond. Ik wist dit omdat mijn moeder het reddende geschenk van Jezus had aanvaard.
Het beste advies dat ik je kan geven, op basis van mijn ervaring als verzorger, is dat je volledig op God moet vertrouwen. Hij kan je door alles heen slepen, ongeacht hoe zwaar de taak is. Roep Hem maar aan. Alleen God kan je onrust en spanning bedaren en vrede en zekerheid schenken over het leven na de dood. In Johannes 14:1-3, 27 lezen we de volgende woorden: "Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben... Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet."

God wil zelfs je moeilijkste omstandigheden met Zijn belofte van vrede doordringen.


Leer meer!

1 www.agingstats.gov
Nuttige (Engelstalige) bronnen voor verzorgers:
Aging America Resources Care Ministry - www.careministry.com
Focus on the Family, Troubled With - www.troubledwith.comWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden