Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met een echtscheiding


Omgaan met een echtscheiding - De statistieken
Hoe gaat onze maatschappij om met echtscheidingen? Laten we de feiten eens bekijken. In Nederland is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het echtscheidingspercentage in de afgelopen 25 jaar toegenomen van ongeveer 24% tot 38%. In 2013 werden 33.636 huwelijken door een echtscheiding ontbonden. Dit is in absoluut opzicht hoe dan ook een enorm aantal. En deze aantallen bevatten niet eens de zogenaamde "flitsscheidingen" die tussen 2001 en 2009 mogelijk waren (meer dan 30.000 in totaal). De website van het CBS meldde al in 2006: "Botsende karakters en ‘iemand anders in het spel’ worden het vaakst genoemd als redenen voor echtscheiding. Eén op de vijf gescheiden vrouwen noemt lichamelijk geweld als reden om de relatie te verbreken. Ook verslavingsproblemen worden door één op de vijf vrouwen genoemd als reden voor echtscheiding."

In Amerika zijn er in de afgelopen decennia in alle staten zogenaamde "no-fault" scheidingswetten ingevoerd, die het scheiden gemakkelijker en sneller hebben gemaakt, maar ook minder beladen met morele schuldvragen. De scheidingspercentages in de Verenigde Staten zijn sinds de invoering van dit systeem naar nieuwe hoogtepunten (of beter: dieptepunten) gestegen. Hoewel de stijging niet volledig kan worden toegeschreven aan wetswijzigingen, is toch een groot gedeelte hiermee te verklaren. Een onderzoek uit 1989 van Justec Research in Virginia naar de gevolgen van de no-fault wetten in 28 verschillende staten concludeerde dat er "zeer sterk bewijs" was gevonden dat de nieuwe wetten de scheidingspercentages in acht staten had vergroot en "iets minder sterk bewijs" dat dit ook in acht andere staten het geval was. De onderzoeker (advocaat en socioloog Thomas B. Marvell) concludeerde het volgende: "Gemiddeld is het aantal scheidingen met 20 tot 25 procent toegenomen door de no-fault wetten. In geen enkele staat nam het aantal scheidingen hierdoor af."


Omgaan met een echtscheiding - De kosten
Veel mensen die met een echtscheiding te maken hebben stropen het internet af op zoek naar mogelijke hulp voor hun situatie. Het is opmerkelijk hoe veel websites op het internet boeken over echtscheidingen, rechtsbijstand bij scheidingen, of "doe-het-zelf" pakketten proberen te verkopen. De volgende getallen zijn slechts een greep uit de informatie die op het internet beschikbaar is:

De kosten voor bemiddeling tijdens een scheiding bedragen gewoonlijk tussen €1,000 en €5,000, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de onenigheid tussen de huwelijkspartners. De gemiddelde kosten voor bemiddeling lijken dus zo'n €2,500 dollar te bedragen.

Als een scheiding in een rechtszaak moet worden uitgevochten, dan rijzen de kosten werkelijk de pan uit! Elke partij betaalt zijn of haar eigen advocaat normaal gesproken een betaling vooraf van op zijn minst €1,500... en dan beginnen de kosten pas. Het is niet ongewoon dat scheidingen die door een rechtszaak worden geschikt ergens tussen de €10.000 en €50.000 kosten. Voor beide partijen! Hier volgen nog enkele andere schattingen:

  • Een scheiding met weinig conflicten, met enige onderhandelingen maar met een uiteindelijke beslissing die niet wordt aangevochten, waarin beide huwelijkspartners advocaten inschakelen die ongeveer €350 per uur in rekening brengen: €16.500.
  • Een scheiding met een beperkte onenigheid, zonder kinderen, en met een normale afhandeling door de rechtbank: €45.000.
  • Een scheiding met onenigheid en waarin de voogdij over kinderen in het geding is, maar waar juist vóór de rechtszaak zou beginnen een schikking wordt getroffen: €75.000.
  • Een voogdijzaak waarover de partijen het niet eens zijn en die door middel van een rechtszaak wordt beslecht: €150.000.
  • Een scheiding met onenigheid over de voogdij, maar ook over andere financiële zaken, die door middel van een rechtszaak wordt beslecht en waarbij ook experts worden ingeschakeld om de financiën, pensioenen, enzovoorts te evalueren: €250.000.


Read Omgaan met een echtscheiding Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden