Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met een echtscheiding

(Read Omgaan met een echtscheiding, Part 1 First)

Omgaan met een echtscheiding - De menselijke prijs
Ongeacht of je zelf een echtscheiding hebt gehad of er getuige van bent geweest; het is een moeilijke en soms ronduit smerige zaak. Een echtscheiding leidt er vaak toe dat mensen dingen zeggen en doen die normaal gesproken niet voor mogelijk zouden worden gehouden. Soms leidt dit ertoe dat mensen het ondenkbare doen, of iets wat gewoonweg niet aanvaard kan worden. Het is een territoriale strijd waarin beide partijen in zekere zin de verliezer zijn. Het is een gevecht met slachtoffers en dat zijn niet altijd de twee mensen die de papieren ondertekenen.

De afwikkeling van een scheiding duurt gemiddeld ongeveer een jaar. Maar afhankelijk van de oorzaak en de uiteindelijke afloop van de scheiding kan het veel langer duren. Een scheiding heeft niet alleen gevolgen voor de mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn (man, vrouw, kinderen), maar ook andere familieleden. Elke broer of zus, ouder, oom, tante, enzovoorts, en zelfs vrienden en collega's zullen met je beslissing te maken krijgen. De beslissing die je voor jezelf neemt is een berekende beslissing. Het is mogelijk dat je de gevolgen voor jezelf kunt inschatten, maar de gevolgen voor anderen zijn moeilijker te bepalen. Maar je kunt er zeker van zijn dat ook zij hierdoor beïnvloed zullen worden.


Omgaan met een echtscheiding - Wat zijn de gevolgen voor mijn kinderen?
Wanneer ouders met kinderen van elkaar scheiden, worden de kinderen vaak het hardst getroffen. Hier volgen enkele relevante (Amerikaanse) statistieken...

  • 63% van alle zelfmoorden onder jongeren [U.S. Dept. of Health & Human Services, Bureau of the Census].
  • 71% van alle zwangere tieners [U.S. Dept. of Health & Human Services].
  • 90% van alle dakloze en weggelopen kinderen [U.S. Dept. of Health & Human Services].
  • 70% van alle jongeren die zich onder overheidstoezicht in een instelling bevinden [U.S. Dept. of Justice, Special Report, Sept 1988].
  • 71% van alle jongeren die de middelbare school niet afmaken [National Principals Association Report on the State of High Schools].
  • 85% van alle jongeren in de gevangenis [Source: Fulton Co. Georgia jail populations, Texas Dept. of Corrections, 1992].
...zijn kinderen uit gezinnen zonder vader.


Omgaan met een echtscheiding - Wat is het alternatief?
Bevind jij je in een situatie waarin je probeert om te gaan met een echtscheiding? Overweeg jij op dit moment om te gaan scheiden? Denk dan nog eens goed na over je plan. Geef je huwelijk alles wat je in je hebt. Neem die extra stap. Of twee, of drie. Probeer je denkproces te veranderen: probeer een echtscheiding niet te zien als een mogelijkheid, maar als een laatste, uiterste alternatief nadat alle andere pogingen gefaald hebben.

Waar het op neer komt is dat God wil dat we gehuwd blijven. Als je met iemand trouwt, sluit je niet alleen een verbond met die ander, maar ook een verbond tussen God en jezelf. En God wil dat je dat verbond in ere houdt.

Als je gescheiden leeft, dan wil God dat je er alles aan doet om je met je partner te herenigen. Natuurlijk is dit niet altijd mogelijk; er kunnen omstandigheden zijn die je niet in de hand hebt en die het onmogelijk of zelfs gevaarlijk zouden maken om bij elkaar te blijven. Maar, onze God is een God van verzoening. Jezus Christus, die de verbroken relatie tussen de mensheid en de hemelse Vader heeft hersteld, heeft ongetwijfeld ook de macht om gescheiden stellen weer te herenigen.


Leer meer over het alternatief!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden