Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Televisieverslaving


Televisieverslaving - Wat is dat?
De gemiddelde mens zit vandaag de dag drie uur per dag voor de TV. Dit is ongeveer de helft van zijn vrije tijd. Het is ook bekend dat er mensen zijn die tot wel acht uur per dag televisie kijken. De vraag is: "Zijn deze mensen verslaafd aan de televisie?"

Laten we eerst definiëren wat een verslaving is. Een verslaving wordt gekarakteriseerd door: (1) een uitzonderlijk grote tijdshoeveelheid besteden aan het gebruik van een verslavende stof; (2) de ontdekking dat je dit vaker doet dan bedoeld of dat je nadenkt over minderen en hierin herhaaldelijk faalt; (3) het opgeven van sociale activiteiten ten gunste van deze stof; en (4) ontwenningsverschijnselen wanneer het gebruik wordt stopgezet.

De televisie kan leerzaam en amusant zijn, en biedt de nodige afleiding en ontsnappingsmogelijkheden uit het echte leven. Maar toch kunnen er problemen ontstaan wanneer iemand sterk het gevoel heeft dat hij (of zij) minder TV zou moeten kijken, maar niet in staat is om dat ook daadwerkelijk te doen.


Televisieverslaving - Wat zijn de gevolgen?
In 1997 werden 700 Japanse kinderen met spoed naar een ziekenhuis gebracht om behandeld te worden voor epileptische aanvallen. Deze aanvallen werden later toegeschreven aan een programma op TV waarin een versie van een Pokemonspel met flitsende gekleurde lichten werd getoond.

Er zijn ook laboratoriumproeven uitgevoerd1 om de reactie van mensen op de televisie te bestuderen, door hersengolven met behulp van een EEG (elektro-encefalogram) te meten. De mensen die aan de studie deelnamen moesten een zoemer dragen. Gedurende een hele week kregen zij via deze zoemer zes tot acht keer, op willekeurige momenten, een signaal te horen. Wanneer zij de zoemer hoorden, moesten ze opschrijven wat ze op dat moment aan het doen waren en hoe zij zich voelden. Mensen die voor de TV zaten meldden dat ze zich ontspannen en passief voelden. Bij deze mensen werden minder mentale prikkels waargenomen dan bij de mensen die aan het lezen waren. Dit werd bepaald door de alfa-hersengolven te meten. Het onderzoek toonde aan dat de deelnemers nog steeds erg ontspannen en passief waren nadat de TV werd uitgezet, alsof alle energie hen had verlaten.

Dit suggereert1 dat TV kijken tot ongevoeligheid kan leiden. Het is een lichamelijke reactie die vergeleken kan worden met een verdovingsmiddel. Men wordt slaperig en kan zelfs depressief worden als het TV kijken wordt voortgezet. De kijker koppelt zich feitelijk los van het werkelijke leven door helemaal op te gaan in wat er op het scherm wordt getoond. Dat is op zijn beurt weer de oorzaak van te veel kijken; meer dan in het begin de bedoeling was.


Televisieverslaving - Hoe kun je dit voorkomen?
Is er hoop dat je niet verslaafd zult worden aan de televisie? Jazeker. Begin hier.

 • Houd op papier bij hoeveel TV je kijkt en wanneer je kijkt. Doe dit een week lang.
 • Schrijf alle andere leuke activiteiten op die je thuis zou kunnen doen in plaats van TV kijken. Plak je lijst op de koelkast zodat je deze kunt bekijken voordat je de TV aanzet. Denk eens na over leuke dingen die je als gezin samen kunt doen, projecten in huis die je nog wil afmaken, activiteiten buiten het huis, lezen, sport, enzovoorts.
 • Stel een bovengrens voor het aantal uren dat je per week TV kunt kijken. Leg je tijden vast en hou je hieraan.
 • Verplicht jezelf elke keer als je televisie kijkt om oefeningen te doen, zoals lopen of fietsen met behulp van een gymnastiektoestel, enzovoorts.
 • Overweeg eens om je TV een tijdje uit je huiskamer weg te halen. Je zult ontdekken dat je weer meer met je gezin praat in plaats van steeds maar weer televisie te kijken.


Televisieverslaving - Een persoonlijk verhaal
Op een dag realiseerde ik me dat er altijd een TV was, waar ik ook heenging; de supermarkt, mijn gymnastieklokaal, de bank, mijn gemeente, het vliegveld, winkels, de huisartsenpraktijk, en in meerdere kamers in mijn eigen huis. Onze woonkamer was zelfs omgedoopt tot "TV-kamer". Waar kon ik naar toe om eraan te ontsnappen?

Ik besloot om er iets aan te doen. Mijn gezin zou niet langer een slaaf van de televisie zijn. Toen ik onlangs met mijn gezin naar een andere stad verhuisde, namen we de TV met opzet niet mee. Onze familie en vrienden dachten dat we gek waren geworden, maar voor ons gezin was het een belangrijke stap. De woningstichting van ons nieuwe appartement bood ons een mooie nieuwe TV aan als onderdeel van de gehuurde woonruimte, maar we wezen dat aanbod vriendelijk af. Als echtgenoot en vader wilde ik standvastig zijn en mijn kinderen laten zien dat zij meer voor me betekenden dan de TV.

De laatste jaren zit er steeds meer geweld en andere negatieve invloeden in de TV-programma's. Ik had het gevoel dat ons gezin dat niet nodig had. Ik vond dat de televisie mijn gezin had gekaapt en ik wilde mijn kinderen tegen een televisieverslaving beschermen.

De oplossing die voor mijn gezin werkte: ik deed afstand van onze televisie! Het gevolg hiervan was meer tijd met elkaar als gezin en gezondere relaties.

Mijn gezin besloot dat onze televisie wegdoen voor ons de beste oplossing was. Wat is jouw oplossing? Stel deze niet uit. Stel richtlijnen voor jezelf op en hou je hieraan.

Beschouw de volgende verzen eens ter bemoediging om je aan je eigen regels te houden en om te kunnen onderscheiden wat voor jouw gezin gepast is:

  Matteüs 5:28: "En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd."

  Romeinen 12:2: "U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is."

  Filippenzen 4:8: "Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient."

  1 Tessalonicenzen 5:21-22: "Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet."


Leer meer!

1 Robert Kubey en Mihaly Csikszentmihalyi -- Dr. Kubey is een professor aan Rutgers University en Directeur van het Center for Media Studies. Dr. Csikszentmihalyi is werkzaam aan de American Academy of Arts and Sciences.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden