Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met verlating


Omgaan met verlating - Moeilijk en pijnlijk
Omgaan met verlating kan een van de moeilijkste ervaringen zijn die het leven ons kan brengen. Pijn en verlating kunnen synoniem voor elkaar zijn. Om met de pijn te kunnen omgaan, proberen we vaak te begrijpen waarom we in dezer situatie zijn terechtgekomen. Soms geven we onszelf de schuld. Maar de waarheid is dat we vroeger of later allemaal op de een of andere manier met verlating te maken zullen hebben.

Verlating wordt door het woordenboek als volgt gedefinieerd: afscheiding, loskoppeling, ontkoppeling, eenzaamheid, isolatie. Het mag duidelijk zijn dat er verschillende soorten verlating zijn waar we mee te maken kunnen hebben. Een verlating kan slechts een moment duren, maar het kan ook een leven lang duren.


Omgaan met verlating - Korte en lange termijn
Een verlating van korte duur kan inhouden dat jij zelf - of iemand van wie je veel houdt - op reis gaat, wordt opgeroepen voor een militaire missie, of ergens ver weg aan een universiteit gaat studeren. Hoewel deze omstandigheden moeilijk zijn, maakt de hoop op de toekomstige hereniging het veel gemakkelijker om ermee om te gaan. Een verlating op de korte termijn kan pijnlijk zijn, maar is meestal heel "normaal". Het is daarom een pijn die we kunnen overwinnen. Wanneer kinderen opgroeien, verhuizen zij bijvoorbeeld van hun ouders vandaan en beginnen hun eigen gezinnen. Zij hebben zich van hun oorspronkelijke thuis afgescheiden, maar zijn nog steeds een onderdeel van de familie. Zij mogen zich dan wel lichamelijk ergens anders bevinden, toch blijft de familie met elkaar verbonden via telefoongesprekken, e-mails en bezoeken.

Omgaan met verlating op de lange termijn is veel pijnlijker. Misschien zal deze afscheiding wel nooit ongedaan worden gemaakt vanwege een echtscheiding, een sterfgeval of een ernstig conflict. Bij dit soort verlating hebben mensen vaak het gevoel dat ze buitengesloten of verbannen worden. Een lange termijn-verlating leidt vaak tot een intense emotionele pijn die moeilijk te overwinnen is. Wanneer we door letterlijk verstoten of verbannen worden, voelen we ons afgewezen of gediscrimineerd. Deze gevoelens kunnen een verlammende werking hebben als we er niet op een effectieve manier mee afrekenen.


Omgaan met verlating - Troost in aanvaarding en vergeving
Wanneer we van anderen worden afgescheiden, wordt onze behoefte aan liefde en acceptatie geïntensiveerd. Hoewel therapie bijzonder nuttig is, kunnen we ook zelf leren hoe we met een pijnlijke verlating kunnen omgaan. Wanneer we begrijpen hoe we de omstandigheden definiëren en leren hoe we die dingen kunnen omarmen die we belangrijk vinden, kunnen we leren hoe we ermee om kunnen gaan. Is het mogelijk om nog steeds van iemand te houden die ons heeft afgewezen? Jazeker, maar dit is een beslissing. Met andere woorden, we kunnen ondanks onze persoonlijke pijn van die ander blijven houden als we er bewust voor kiezen om te vergeven en toch van hem of haar te houden. Betekent dit dat de relatie volledig hersteld zal worden? Niet noodzakelijkerwijs, maar we kunnen wel leren hoe we met de pijn kunnen omgaan en zelfs hoe we getroost kunnen worden door de omstandigheden te begrijpen en de juiste prioriteiten te stellen.


Omgaan met verlating - Gods liefde is het antwoord
In het begin moesten de eerste mensen, Adam en Eva, al proberen om te gaan met verlating. Zij kozen ervoor om zich door hun ongehoorzaamheid van God af te scheiden (zie Genesis hoofdstuk 3). God houdt van Zijn schepping. Hij wenst geen kloof tussen Hem en Zijn schepping. God verlangt naar een samenzijn en een persoonlijke relatie met ons; Zijn prioriteit is Zijn liefde voor de mens. De Bijbel vertelt ons dat God liefde is (1 Johannes 4:7-8). God heeft ons geleerd wat liefde is. Wij verwerken onze pijn door gebruik te maken van liefde.

De verwerking van elk soort verlating wordt in gang gezet door liefde. God houdt van ons in alle omstandigheden. Romeinen 5:8 zegt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars[van God afgescheiden]waren." Johannes 3:16 zegt: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat[permanent verlaten zal zijn], maar eeuwig leven heeft."

Als jij op dit moment gekwetst bent vanwege een pijnlijke verlating, dan kan Gods onvoorwaardelijke liefde je helpen om een groot gedeelte van die pijn van je weg te nemen. Verlating betekent niet noodzakelijkerwijs dat onze liefde moet ophouden. Soms houden we van een ander, maar ontdekken dan dat door bepaalde daden of omstandigheden een relatie niet mogelijk is. De relatie is voorwaardelijk, omdat die afhankelijk is van bepaalde omstandigheden die eerst verbeterd moeten worden. Trots, woede en een gebrek aan nederigheid weerhouden ons er vaak van om verbroken relaties te herstellen. En wanneer de afscheiding veroorzaakt is door een sterfgeval of door onopgeloste problemen, zoals een gebrek aan berouw of verzoening, dan zal er ook veel verdriet zijn.

Heb jij op dit moment verdriet vanwege een afscheiding die nog niet is hersteld? Waarom geef je deze pijn niet aan God? Gods liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Als je nog nooit eerder een relatie met Hem hebt gehad, dan kun je daar nu meteen mee beginnen. Vertel Hem gewoon dat je spijt hebt van de dingen die je gedaan hebt en die Hem hebben gekwetst of teleurgesteld. Vertel Hem dat je ernaar verlangt om je leven om te gooien en om naar Zijn wil te leven zoals in Zijn Woord, de Bijbel, is geopenbaard. Je kunt elk soort verlating leren te verwerken, maar dit vereist dat we eerst onze afscheiding van God beëindigen. Dat is waar Hij naar verlangt. Is dit ook jouw verlangen? Hij is slechts een gebed van je verwijderd.


Verbind je nu!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden