Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Alleenstaande vrouw


Alleenstaande vrouw – Hopen op een huwelijk?
Heb jij, als alleenstaande vrouw, wel eens gekeken naar getrouwde stellen die je kent en jezelf afgevraagd: "Is zij mooier dan mij? Waarom heb ik geen echtgenoot? Wat is er mis met mij?" Als je ooit dergelijke gedachten hebt gehad, dan kan ik je verzekeren dat je niet de enige bent.

Het verlangen naar een huwelijk, een man en een gezin om voor te zorgen is diep is geworteld in ons vrouwen. Hoewel het vooruitzicht van het huwelijk prachtig is, kan een voortdurend verlangen om niet meer alleen te zijn veranderen in een hartverscheurende en ellendige emotionele periode. Ik weet daar alles van.

Ik was zelf vrijgezel tot ik 41 jaar oud was. Ik hoopte, bad en vergeleek mezelf ontelbare keren met vrouwen die wel getrouwd waren. Ik vroeg me af waarom niemand mij als vrouw had gekozen. Als Christen was mijn belangrijkste gedachte: "Ik volg U God, ik ga met niemand uit omdat ik op U wacht om een echtgenoot voor me te kiezen. Ik heb me goed gedragen. Waarom hebt U me geen man gegeven, God?"

Misschien stel jij jezelf diezelfde vraag stel. Moet je, als alleenstaande vrouw met het verlangen om te trouwen, erop vertrouwen dat God je een echtgenoot zal geven? Heeft Hij voor jou een huwelijk in gedachten? Geeft God er wel wat om hoe moeilijk het voor jou is om op dat huwelijk te wachten? Is God van gedachten veranderd over Zijn uitspraak dat het "niet goed is dat de mens alleen is"? Heeft God plannen voor jou als een echtgenote?


Alleenstaande vrouw – De moeilijke vragen
Dit zijn moeilijke vragen voor een alleenstaande vrouw. Laten we er samen eens naar kijken en enkele antwoorden vinden:

  • Moet je, als alleenstaande vrouw met het verlangen om te trouwen, erop vertrouwen dat God je een echtgenoot zal geven?
  • Heeft Hij voor jou een huwelijk in gedachten?
Laten we om deze vragen te kunnen beantwoorden allereerst eens Gods Woord raadplegen. In Genesis 2:18, 21-22 lezen we: "God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens [de man] alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens."

Is dat niet geweldig? God heeft het huwelijk ontworpen! Hij is die Ene die besloot dat het goed was dat de man niet alleen zou zijn. Jouw verlangen naar een huwelijkspartner is ongetwijfeld een goed verlangen. God heeft je zo geschapen. Je werd door God gemaakt om een metgezel voor je echtgenoot te zijn!

  • Geeft God er wel wat om hoe moeilijk het voor je is om op dat huwelijk te wachten?
Laten we weer naar de Bijbel kijken om degelijke antwoorden te vinden. In 1 Petrus 5:7 lezen we: "U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart."

Je kunt met God praten over je verlangen om te trouwen. Hij geeft om jouw gevoelens en Hij wacht op jou om er met Hem over te praten. Je kunt al je zorgen op Hem afwentelen ener op vertrouwen dat Hij voor jou het beste in gedachten heeft.

  • Is God van gedachten veranderd over Zijn uitspraak dat het "niet goed is dat de mens alleen is"?
In Jakobus 1:17 lezen we: "Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.”

En in Numeri 23:19 staat: "God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?"

  • Heeft God plannen voor jou als een echtgenote?
Absoluut! In Spreuken 31:10-12 zien we: "Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven."

We kunnen in verzen 26-30 meer lezen over Gods plan voor ons vrouwen: "Ze spreekt wijze woorden, wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen. Ze waakt over haar huishouding, nietsdoen is haar onbekend. Haar kinderen prijzen haar, haar man bejubelt haar: ‘Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.’ Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen."


Alleenstaande vrouw – Gods plan
Ik ben een vrouw die pas op latere leeftijd in het huwelijksbootje stapte. Ik kan nu terugblikken op de jaren waarin ik alleen was en ik kan zien dat God al die tijd voor mij aan het werk was, zelfs wanneer ik dacht dat Hij er niet was of dat het Hem niets kon schelen hoe ellendig ik me voelde. Ik leerde om op Hem te vertrouwen en om Hem al die dingen te vertellen waarover ik me zorgen maakte. Jij kunt ook leren om op God te vertrouwen dat je huwelijk wel goed komt. Het was tenslotte Zijn idee!


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden