Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Volwassen kinderen van alcoholici


Volwassen kinderen van alcoholici - Het gezinsleven
Veel volwassen kinderen van alcoholici moesten in hun jonge jaren zien om te gaan met het drankgebruik van hun ouders. Het is wijs om de gevolgen van deze leefstijl op kinderen te bestuderen, zodat we kunnen leren hoe we de schade kunnen repareren. Een ongelukkige kindertijd kan gevolgen op de lange termijn hebben die tot in de volwassenheid voelbaar zijn.

  • Geheimhouding - Wanneer je in een gezin met alcoholische ouders opgroeit, dan is het gemakkelijk om te denken dat jouw gezin het enige gezin is waarin drankproblemen voorkomen.

  • Persoonlijke aanpassingen - Sommige kinderen worden herrieschoppers of "familieclowns". Andere kinderen worden vredestichters of heel meegaand; ze kunnen zich probleemloos aanpassen aan elke mogelijke verandering. Weer anderen worden verantwoordelijke "miniatuurvolwassenen". Al deze gedragspatronen zijn vaardigheden die het kind ontwikkelt om te kunnen omgaan met het leven in een alcoholisch gezin.

  • Kinderen in een alcoholisch gezin hebben vaak te lijden onder lichamelijk, seksueel en emotioneel misbruik. Mijn moeder was nuchter een liefdevolle, zachtaardige vrouw, maar in beschonken toestand was ze gemeen, twistziek en krenkend.

  • Anderen de schuld geven - Sommige ouders geven hun kinderen de schuld voor hun drinkgedrag. Kinderen kunnen deze schuld op zich nemen terwijl dat niet gerechtvaardigd is. Het leven in een alcoholisch gezin staat vaak bol van teleurstellingen, leugens en verbroken beloften. Dit leidt ertoe dat deze kinderen niemand vertrouwen, slechte communicatieve vaardigheden ontwikkelen en problemen hebben met intimiteit. Ze zijn vaak angstig vanwege een gebrek aan controle over gebeurtenissen, de onzekerheden in hun levens en een schuldgevoel dat voortkomt uit hun verantwoordelijkheidsbesef aangaande het gedrag van hun ouders.


Volwassen kinderen van alcoholici - Gedragsproblemen
De gedragspatronen die in de kindertijd worden ontwikkeld om met deze situatie om te gaan, blijven vaak in de volwassen levens van de kinderen van alcoholici bestaan. De familieclown kan nog steeds heel vermakelijk zijn, maar ook onverantwoordelijk. De herrieschopper kan nog steeds financiële problemen hebben of met de wet in aanraking komen. Het passieve kind kan jaren later nog steeds relationele problemen hebben. Weer een ander kan als volwassene perfectie verlangen van zichzelf en de mensen in zijn omgeving. Hij is dan vaak ontevreden met alles wat niet helemaal perfect is. Dit is de categorie waar ik onder viel. Ik voelde me ongeliefd, onwaardig, onbekwaam. Ik zag mezelf als een mislukkeling, omdat ik nooit kon voldoen aan mijn eigen verwachtingen. Het waren onrealistische verwachtingen die ik voor mezelf had geschapen, maar ik dacht dat dit de verwachtingen van anderen waren. Veel volwassen kinderen van alcoholici hebben een laag zelfbeeld en kunnen maar moeilijk van het leven genieten. Ze nemen zichzelf te serieus en hebben een voortdurende behoefte aan de goedkeuring van anderen. Ze zijn op zoek naar een bevestiging dat ze als mens oké zijn.


Volwassen kinderen van alcoholici - Hulp vinden
Leer over alcoholisme en de gevolgen ervan voor je gezinsleden.

  • Ga op zoek naar steun. Praat met anderen over je gevoelens en je ervaringen, zodat je kunt ontdekken welke slechte gewoonten je ontwikkeld hebt om met het probleem om te gaan.
  • Leer te bouwen op de dingen waar je goed in bent. Jarenlang worstelde ik met mijn zelfrespect. Ik wilde altijd andere mensen tevreden te stellen. Dat was de basis van mijn gedrag. Ik bad dat God mij echte nederigheid en een correcte eigenwaarde zou geven. Ik wist dat ik over Gods liefde moest leren om mijn diepste wonden te genezen en een juist zelfbeeld te ontwikkelen. Ik bad dat Hij me werkelijk zou toestaan om Zijn liefde te begrijpen en dat ik zou kunnen vertrouwen op Zijn volledige aanvaarding van mij.

    God toonde toen Zijn trouw en openbaarde Zijn liefde aan mij. Terwijl ik mijn Bijbel bestudeerde, besefte ik dat de diepte van Gods liefde voor mij door Zijn werk werd bewezen; de dood van Christus in mijn plaats aan het kruis. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10). Het bloed van Christus heeft de volledige prijs voor onze zonden betaald en heeft ons bevrijd van onze schuld. Hij houdt ontzettend veel van ons en we zijn volledig vergeven (gisteren, vandaag en morgen) en volledig aanvaard door God, door het bloed van Christus, Zijn reddende geschenk.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden