Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Mishandeling in het huwelijk


Mishandeling in het huwelijk - Wat is dat?
Mishandeling in het huwelijk is moeilijk te definiëren omdat het een verzameling symptomen omvat die te maken hebben met lichamelijk en/of emotioneel misbruik. Wanneer het de vorm van emotioneel misbruik aanneemt, dan wordt het gekarakteriseerd door verbale spot, vernederende berispingen en een patroon van verwaarlozing. Lichamelijk geweld bestaat uit dreigementen, slagen, duwen en opzettelijke lichamelijke aanvallen of aanranding.

Mishandeling in het huwelijk is een gedragspatroon dat het gevolg kan zijn van een aantal verschillende factoren. Het kan aangeleerd gedrag zijn dat een kind heeft waargenomen in het gedrag van zijn of haar eigen ouders en dat later als volwassene wordt herhaald in de eigen relaties. Studies tonen aan dat de daders vaak gemotiveerd worden door gevoelens van machteloosheid en onzekerheid. Mishandeling van de huwelijkspartner vergroot het ego en geeft de dader een vals gevoel dat hij de zaken onder controle heeft. Het kan het resultaat zijn van een misleid gevoel van liefde dat resulteert in ongezond bezitterig en/of jaloers gedrag.

De maatschappij is zich tegenwoordig meer bewust van het probleem van dit soort mishandeling dan in het verleden, toen de autoriteiten huiverig waren om erbij betrokken te raken, zelfs als een geval van zwaar misbruik werd gemeld. Er werd aangenomen dat de man de heerser in zijn eigen kasteel was en dat anderen zich daarin niet moesten mengen. Het werd hooguit als een klein vergrijp beschouwd. Dat oogpunt is veranderd. Als een man of vrouw zich mishandeld voelt, kan hij of zij tegenwoordig hulp inschakelen die daarvoor beschikbaar is. Zo zijn er bijvoorbeeld veel websites die informatie, hulp en advies aanbieden.


Mishandeling in het huwelijk - Hoe ernstig is het?
Mishandeling in het huwelijk is een bijzonder ernstig soort misbruik dat zal escaleren als het niet wordt aangepakt. Er kan een geweldcyclus ontstaan die vaak begint met een patroon van verbale minachting en emotionele mishandeling, maar die intensiveert tot ook lichamelijke mishandeling plaatsvindt. Verbaal geweld is mogelijk nog onheilspellender dan de openlijke lichamelijke mishandeling. Lang nadat de blauwe plekken en gebroken beenderen zijn geheeld van het lichamelijke geweld, wordt het zelfrespect van het slachtoffer nog steeds verder afgebroken door het verbale geweld.

De klassieke dader geeft zijn slachtoffer feitelijk de boodschap dat zij verantwoordelijk zou zijn voor zijn negatieve gedrag, dat ze een mislukkeling is in de meeste (of alle) rollen die zij vervult, en dat ze zonder hem hulpeloos zou zijn. Slachtoffers van dit soort misbruik geloven uiteindelijk dat ze machteloos zijn en zich zouden moeten schamen. Statistisch gezien worden vrouwen vaker mishandeld worden dan mannen.


Mishandeling in het huwelijk - Wat zegt de Bijbel?
Nergens in de Bijbel zien we dat God enige vorm van mishandeling of misbruik van de huwelijkspartner zou goedkeuren. In Kolossenzen 3:18-19 wordt mannen opgedragen om hun liefde voor hun vrouwen te modelleren naar het voorbeeld van Jezus' liefde voor Zijn kerk. Dit wordt beschreven als een opofferend soort liefde; het soort liefde dat het beste wil voor de ander. Emotionele en lichamelijke mishandelingen staan lijnrecht tegenover het idee van opoffering; dergelijk gedrag is egoïstisch en zelfzuchtig. 1 Korintiërs 13 leert ons wat oprechte liefde werkelijk inhoudt en heeft ook veel te zeggen over wat liefde níet is. Volgens deze passage is liefde niet grof en niet zelfzuchtig, laat ze zich niet boos maken en rekent ze het kwaad niet aan. Het is duidelijk dat mishandeling geen uiting van oprechte liefde is.

Een verkeerde interpretatie van Efeziërs 5:22 heeft sommigen doen denken dat de beschreven onderdanigheid een machtsmisbruik en/of mishandeling van de huwelijkspartner zou toestaan. Maar de werkelijke betekenis van deze passage is een uitdrukking van de rol van de echtgenoot als initiatiefnemer van onvoorwaardelijke liefde, die vervolgens de juiste reactie van de echtgenote oproept; zij onderwerpt zich graag aan zijn liefdevolle leiderschap. Onderwerping is niet iets wat genomen moet worden, maar iets wat gegeven moet worden.

Jane werd al jarenlang door haar man mishandeld. Tot het moment waarop haar man haar begon te stompen en te duwen waren haar kwetsuren nooit zichtbaar geweest. Nadat ze door hem van de trap werd afgeduwd, ging ze naar een plaatselijk opvanghuis voor misbruikte vrouwen. Haar begeleider moedigde haar aan om niet naar huis terug te keren voordat haar echtgenoot bereid zou zijn om hulp in te schakelen om zijn mishandelende gedrag te beëindigen. Toen hij begreep dat zijn huwelijk op het spel stond, stemde David hiermee in. Dankzij die hulp leerde hij hoe hij zijn gevoelens kon uitdrukken. Hij ontdekte zinvolle manieren om zijn eigenwaarde te ontwikkelen. Jane en David bezochten daarna een Christelijke huwelijkstherapeut zodat ze aan een oprechte, liefdevolle relatie konden werken.


Leer meer over het oplossen van conflicten in het huwelijkWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden