Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Verbaal geweld

QUESTION: Wat is verbaal geweld?

ANSWER:

Verbaal geweld kan op een aantal verschillende manieren plaatsvinden. Minachtende opmerkingen, scheldwoorden, de gevoelens van een ander kleineren, geschreeuw en verbale dreigementen zijn allemaal vormen van verbaal geweld. Sommige vormen van verbaal geweld zijn erg subtiel en kunnen soms zelfs niet als zodanig herkend worden of kunnen als "normaal" worden afgedaan omdat het zo vaak gebeurt.

Zowel mannen als vrouwen kunnen zich schuldig maken aan verbaal misbruik van hun partner. Hoewel vrouwen vaak behendiger zijn op het gebied van verbale kritiek en het opmerken van tekortkomingen in anderen, zijn mannen vaak bedrevener in subtiele, kleinerende opmerkingen die iemands eigenwaarde kunnen minimaliseren. Een vrouw kan zich schuldig maken aan onophoudelijk gezeur: "Waarom moet ik je altijd duizend keer vragen om je sokken op te ruimen?" of "Waarom kun je niet net als ________ of ________ zijn?" Een man zal eerder uitspraken doen als de volgende: "Nou, kom op zeg! Jij hebt de beslissing genomen om dit op je te nemen, dus moet je nu ook maar doorzetten." Zijn woede zal eerder tot een defensieve handeling leiden, zoals met de deuren slaan of het huis uitlopen.

Wanneer een huwelijkspartner herhaaldelijk zonder respect tot de ander spreekt, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat er een wraakactie plaatsvindt en de verbale mishandeling uitmondt in schreeuwen, gillen en schelden. Wanneer er in een relatie geen eerlijke communicatie plaatsvindt, dan kunnen dagelijkse irritaties uitgroeien tot pijnlijke woorden die door de ziel snijden. Verbaal geweld is vaak een manier om de ander te beheersen en te manipuleren, met de bedoeling om boosheid op of minachting van die ander uit te drukken. Wanneer dit geen halt wordt toegeroepen, kan dit tot huiselijk geweld en lichamelijk geweld leiden.

De Bijbel geeft ons een bruikbaar model voor onze onderlinge communicatie. Dat model wordt gekarakteriseerd door eerlijkheid en respect: “Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf”(Romeinen 12:10). In Galaten 5:15 worden we gewaarschuwd voor de gevolgen van verbaal geweld op de lange termijn: "Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden."

Leer meer over mishandeling van de huwelijkspartner!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden