Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Communicatie in het huwelijk

QUESTION: Hoe kan ik in mijn huwelijk beter communiceren?

ANSWER:
  • Span je ervoor in. Een goede communicatie in het huwelijk vindt niet vanzelf plaats.

  • Neem een inventaris op van je eigen houdingen. Stel jezelf de volgende vraag: "Eer, vertrouw en respecteer ik mijn partner werkelijk?”

  • Kleineer je partner nooit, en zeker niet in het bijzijn van je vrienden. Dit maakt het probleem alleen maar erger. Vrouwen of mannen die in roddelgroepjes klagen over de tekortkomingen van hun huwelijkspartner zijn verachtelijk.

  • Laat nooit, onder welke omstandigheden dan ook, scheldwoorden over je lippen komen. Op die manier zijn al te veel huwelijken op de klippen gelopen. De Bijbel bespreekt dit als volgt: "Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort." Dit is in het algemeen al goed advies, maar is nog meer van toepassing wanneer we goed willen communiceren met onze huwelijkspartner.

  • Leer je partner kennen. Ontwikkel een intimiteit die verder gaat dan seks. Leer zijn of haar gedachten, gevoelens, verlangens en dromen kennen alsof de van jezelf zijn. Deel ze met elkaar. Laat je dromen samen, met elkaar, groeien.

  • Wanneer problemen ontstaan, verhef dan nooit je stem. Dat duidt op een gebrek aan respect. Verwoord je tegenargument op een andere manier. “Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan” (Spreuken 15:1).

  • Probeer meer te luisteren dan te praten. “Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden” (Jakobus 1:19).

  • Wanneer belangrijke zaken besproken moeten worden, kies hier dan op een wijze manier het juiste moment voor. Zorg ervoor dat dit een moment is waarop je allebei de tijd hebt om er voor te gaan zitten en de situatie op een redelijke manier kunt bespreken; dus niet wanneer een van de partners de deur uit snelt op weg naar het werk of is afgeleid omdat hij of zij voor de kinderen moet zorgen.

  • Gebruik "ik"-uitspraken wanneer je een serieus probleem hebt met iets wat je partner doet of heeft gedaan. Beschuldig nooit. Zeg iets als: "Wanneer je __________ doet, dan voel ik me___________". Het gebruiken van "ik"-uitspraken is een zachtmoedige manier om een goede communicatie in het huwelijk tot stand te brengen.

  • Laat je uiterlijk en je gelaatsuitdrukking overeenstemmen met je woorden. Communiceren is meer dan dingen zeggen. Het is de gebruikte toon, gebaren en lichaamstaal. Vraag jezelf af: komen mijn woorden en mijn lichaamstaal met elkaar overeen?

Leer meer over het omgaan met huwelijksproblemen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden