Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Emotioneel geweld

QUESTION: Wat is emotioneel geweld?

ANSWER:

Emotioneel geweld is een stille aanval op de eigenwaarde van een menselijk wezen. Er ontstaan geen zichtbare blauwe plekken die anderen kunnen zien of opmerken, geen littekens, geen striemen. Maar woorden die kleineren, beschamen, beschuldigen, bedreigen of op een oneerlijke manier bekritiseren brengen emotionele schade toe. Ook verwaarlozing en de onthouding van genegenheid of liefde als een manier om te straffen kunnen worden gezien als een vorm van emotioneel geweld. Statistisch gezien zijn vrouwen en kinderen vaker het slachtoffer van emotioneel misbruik dan mannen, hoewel er ook meldingen bestaan van emotioneel en verbaal geweld tegenover mannen.

Volgens het magazine "Therapist Finder Mental Health" "is emotioneel geweld meer dan gewoon verbaal geweld. Het is een aanval op de emotionele en sociale ontwikkeling van een kind, en een primaire bedreiging voor een gezonde menselijke ontwikkeling."1 Een dergelijke aanval kan in het leven van een kind of van een volwassene ernstige emotionele schade en/of psychisch trauma veroorzaken. Robert Burney, schrijver van "The Dance of Wounded Souls" (oftewel: "De dans van de verwonde zielen") definieert emotioneel geweld als een verminking van hart en ziel.

Slachtoffers van emotioneel geweld vertonen vaak een bekend gedragspatroon: ze kruipen vaak in hun stulp wanneer de dader aanwezig is, zijn depressief, ervaren schaamtegevoelens, nemen verantwoordelijkheid voor het gedrag van de dader, en lopen vaak "op eieren" in een poging om herhaling van het misbruik te voorkomen. Een jong kind kan geplaagd worden door een geringe eigenwaarde, destructief gedrag, woede-uitbarstingen (zoals het kwetsen van jongere broers of zussen of het kwellen van dieren), terugtrekking en een slechte sociale ontwikkeling.

Dr. Susan Forward, schrijfster van "Men Who Hate Women and the Women Who Love Them" (oftewel: "Mannen die vrouwen haten en de vrouwen die van hen houden"), heeft een persoonlijke "grondwet" geschreven die slachtoffers van dergelijk misbruik kan helpen een gevoel van volledigheid in hun leven terug te krijgen.
  1. Je hebt het recht om met respect behandeld te worden.
  2. Je hebt het recht om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor de problemen of het slechte gedrag van anderen.
  3. Je hebt het recht om boos te worden. Je bent verantwoordelijk voor hoe je dit uitdrukt.
  4. Je hebt het recht om "nee" te zeggen.
  5. Je hebt het recht om fouten te maken. Je hebt het recht om je eigen gevoelens, meningen en overtuigingen te hebben.
  6. Je hebt het recht om van gedachten te veranderen of te besluiten om dingen anders te doen dan je in eerste instantie van plan was.
  7. Je hebt het recht om over veranderingen te onderhandelen.
  8. Je hebt het recht om tegen oneerlijke behandeling en kritiek te protesteren.
De Bijbel bespreekt emotioneel geweld tegen kinderen uitdrukkelijk. In Efeziërs 6:4 lezen we: “Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.” Wanneer we Schriftteksten als deze bekijken, samen met al het andere advies in de Bijbel, dan weten we dat er nooit een rechtvaardiging kan bestaan voor enige vorm van misbruik.

Leer meer over mishandeling van de huwelijkspartner!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden