Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Een gemengd gezin


Een gemengd gezin - Gezond verstand
Het "gemengde gezin" is een relatief nieuw begrip, maar net als het "stiefgezin" is het in de afgelopen vijftig jaar een onderdeel van het alledaagse taalgebruik geworden. In zekere zin is het gemengde gezin in onze cultuur een synoniem geworden voor de boosaardige stiefouder of stiefbroer/zus van het stereotype disfunctionele gezin. Laten we onszelf niet voor de gek houden: onze eerste kennismakingen met gemengde gezinnen waren slechte voorbeelden. Aan het ene uiterste hadden we voorbeelden als Assepoester met haar slechte stiefmoeder en haar lelijke stiefzusters. Aan de andere kant van het spectrum werd ons op TV voorgehouden dat het gezin dat "nog lang en gelukkig leefde" daadwerkelijk bestond. Laten we dus maar teruggaan naar de werkelijkheid!

Het gezond verstand is in onze relaties een van onze beste bondgenoten. Behandel de andere leden van je gemengde gezin met vriendelijkheid, geduld en respect; zoals je zelf behandeld wil worden. Probeer vooral geen kwaad te spreken over hun andere biologische ouder. Wanneer twee gezinnen zich onder één dak samenvoegen, dan zullen er conflicten plaatsvinden. Maar het is heel belangrijk dat hierover gepraat wordt en dat alle betrokkenen zich inspannen om de gevoelens van de anderen te begrijpen. Als we de tijd nemen om met elkaar een gezamenlijke geschiedenis op te bouwen, dan zal die uitgroeien tot genegenheid en vervolgens tot een werkelijke gezinsliefde. Er kan tijd voor nodig zijn en het zal waarschijnlijk niet gemakkelijk zijn, maar het is ongetwijfeld de moeite waard.


Een gemengd gezin - Ouders en kinderen
De eerste en belangrijkste regel voor gemengde gezinnen is dat de ouders het niet met elkaar oneens moeten zijn waar de kinderen bij zijn. Wanneer er onenigheid bestaat tussen de huwelijkspartners, over welk onderwerp dan ook, dan moet die achter gesloten deuren worden besproken. Het is heel verleidelijk om voor je eigen kind op te komen en de beschuldigende vinger naar het stiefkind te wijzen. Het is net zo verleidelijk om je partner te beschuldigen van onevenredig zware straffen voor jouw kind. Waak ervoor dat je je hier zelf niet aan schuldig maakt. "Vergeet niet dat de kinderen op een hoop zijn gegooid met mensen die ze nauwelijks kennen en opeens het gevoel hebben dat ze om de aandacht van hun ouder moeten concurreren. Ze voelen zich vaak alsof ze vervangen zijn in plaats van samengevoegd", zeggen Tom en Lori, ouders van vier kinderen.

"Het is zo belangrijk voor de kinderen dat ze voor de verandering de ouders zien als een verenigd front en een stabiele relatie. Het meest voorkomende probleem is de handhaving van de discipline. Dat kan deze eenheid snel uiteen doen vallen." Tom en Lori hadden hard gewerkt om hun opvoedstijlen en -ideeën te verenigen. "Al in een vroeg stadium moet de biologische ouder met zijn of haar kinderen praten en de leiding van en het respect voor de stiefouder bevestigen. Sta achter je partner! Ongeacht of kinderen een ouder hebben verloren door een sterfgeval of door een scheiding, hun levens zijn veranderd", zegt Tom. Lori voegt hieraan toe: "Toen de kinderen begrepen wat er van hen verwacht werd en wisten hoeveel steun hun vader mij gaf, werd het voor hen gemakkelijker om hun nieuwe gezin te aanvaarden.

Bovendien moeten kinderen de tijd krijgen om kwalitatief goede dingen met hun biologische ouder kunnen doen. De stiefouder moet hier begrip voor hebben. Ma, ga gewoon naar de voetbalwedstrijd van je zoon kijken terwijl pa met zijn dochter naar de film gaat. Op deze manier weten de kinderen dat ze nog steeds belangrijk zijn. Ze zien dan ook dat ik niet probeer om een wig tussen hen en hun vader te drijven. Maar het is ook belangrijk om met het hele gezin op uitstapjes te gaan." Ouders, vergeet ook niet om tijd voor elkaar te hebben, zonder de kinderen! Plan regelmatig een avondje uit met elkaar, bijvoorbeeld een keer per week, gewoon met zijn tweetjes. Pasgehuwden hebben immers ook tijd voor elkaar nodig.


Een gemengd gezin - Het perfecte plan
Nieuwe persoonlijkheden, gebruiken en herinneringen worden allemaal samengevoegd in het huishouden van een gemengd gezin. Maar het kind is nog steeds het kind, en de ouder is nog steeds de ouder. Kinderen hebben een balans van liefde en discipline nodig. Geef je stiefkinderen de genegenheid die zij nodig hebben, net als je eigen kinderen (de gevoelens voor elkaar zullen vanzelf groeien als je dit doet). Het is de rol en de verantwoordelijkheid van elke ouder (stiefouder of biologische ouder) om de kinderen op de correcte manier op te voeden. En kinderen hebben de verantwoordelijkheid om hun ouders in ere te houden (Efeziërs 6:2).

Tom en Lori vertelden ons ook het volgende: "Kinderen zijn niet volwassen genoeg om de dynamiek en het potentieel van dit nieuwe gezin te begrijpen. Maar als volwassenen zouden we dat moeten begrijpen. Wij kozen ervoor om ons met dit huwelijk samen te voegen met een ander gezin met kinderen. Het lijkt veel op de adoptie van kinderen. Zorg voor hen, voed hen op en aanvaard hen zelfs als ze zich van je af lijken te keren. We bidden veel voor hen en met hen".

De volgende Bijbelverzen kunnen handig zijn op die momenten waarop het leven in een gemengd gezin onmogelijk lijkt. Houd in gedachten dat een verdeeld koninkrijk geen stand kan houden.

Jesaja 66:13: "Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten."

Efeziërs 4:2: "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde."

Efeziërs 4:29, 31-32: "Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft."


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden