Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Symptomen van een manische depressie

QUESTION: Wat zijn de symptomen van een manische depressie?

ANSWER: De symptomen van een manische depressie (die ze optreden in manische depressies en bipolaire stoornissen) zijn verzamelingen van symptomen die elkaars tegenpolen zijn. De ene verzameling heeft betrekking op de "hoogtepunten" van de ziekte, de andere op de "dieptepunten". Deze symptomen kunnen variëren van heel licht tot heel zwaar, zowel wat betreft de manische als de depressieve aspecten.

Het National Institute of Mental Health in de Verenigde Staten heeft een lijst opgesteld met de volgende symptomen van manische depressiviteit. De manische afwijkingen die het "hoge" of "manische" aspect van de ziekte karakteriseren worden episodes genoemd en dit zijn onder meer de volgende:
 • Toename van energie, activiteit en rusteloosheid
 • Een overmatig goed of euforisch gevoel
 • Snel afgeleid zijn, moeite met de concentratie
 • Snel opeenvolgende gedachten en heel snel praten
 • Sprongen van het ene idee naar het andere
 • Weinig slaap nodig
 • Toename in seksuele behoefte
 • Spontaan veel geld uitgeven
 • Slecht beoordelingsvermogen
 • Onrealistisch vertrouwen in de eigen vermogens en capaciteiten
 • Extreem snel geïrriteerd zijn
 • Provocatief, opdringerig of agressief gedrag
 • Misbruik van drugs, in het bijzonder cocaïne, alcohol en slaapmiddelen
 • Ontkenning van het probleem
 • Blijvende perioden waarin het gedrag afwijkend is van het normale gedrag
Symptomen van de aandoening die het "lage" of "depressieve" aspect van de manische depressiviteit karakteriseren zijn de volgende:
 • Blijvende gevoelens van droefheid, angst of leegte
 • Gevoelens van hopeloosheid of pessimisme
 • Gevoelens van schuld, waardeloosheid of hulpeloosheid
 • Verlies van interesse of plezier in activiteiten waaraan ooit plezier werd beleefd, inclusief seks
 • Afname van energie, een gevoel van vermoeidheid of van "vertraagd worden"
 • Problemen met de concentratie, het geheugen of het vermogen om beslissingen te nemen
 • Rusteloosheid en irritatie
 • Te veel slapen of niet kunnen slapen
 • Veranderingen in eetgewoonten en/of onbedoelde gewichtstoename of -verlies
 • Chronische pijn en aanhoudende lichamelijke symptomen die niet door ziekte of kwetsuren worden veroorzaakt
 • Gedachten over dood of zelfmoord / zelfmoordpogingen
Hypomanie
Hypomanie is de "lichte tot matige" vorm van de manische symptomen van de manische depressiviteit. Als hypomanie niet wordt behandeld, dan kan het in een ernstige manie of depressie uitmonden.

Psychose
In ernstige episodes van manie of depressie kunnen symptomen van een psychose optreden (hallucinaties en waanvoorstellingen). Deze symptomen leiden er vaak toe de manische depressiviteit foutief wordt gediagnosticeerd als schizofrenie, een andere ernstige mentale ziekte.

Gemengde manische depressie
In een gemengde manische depressiviteit treden de symptomen van manie en depressie gelijktijdig op. De patiënt kan dan de volgende symptomen vertonen:
 • Gejaagdheid
 • Niet kunnen slapen
 • Een significante verandering in de eetlust
 • Psychose
 • Zelfmoordgedachten
 • Een droeve, hopeloze stemming, maar tegelijkertijd toch extreem energiek
Leer meer over manische depressiviteit!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden