Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Manische depressiviteit


Manische depressiviteit - Wat betekent dat?
Manische depressiviteit (ook wel korter "manische depressie" genoemd) wordt gekenmerkt door stemmingswisselingen die tussen overmatig "hoog" (manisch) en overmatig "laag" (depressief) variëren. Een andere naam voor de ziekte die we kennen als manische depressiviteit is bipolaire stoornis. Deze naam slaat op de stemmingswisselingen tussen de "polen" van manie (hoog) en depressie (laag). Bipolaire stoornis is een hersenafwijking die abnormale veranderingen veroorzaakt in de stemming, de energieniveaus en het vermogen om te functioneren.

Zowel mannen als vrouwen kunnen te kampen hebben met manische depressiviteit of bipolaire stoornis. Hoewel dit op elke leeftijd kan optreden, begint het gewoonlijk laat in de puberteit. Bipolaire stoornis kan onder mensen van alle leeftijden, rassen, etnische groeperingen, en sociale klassen worden aangetroffen. Er lijkt een genetisch verband te bestaan en het lijkt binnen families te worden overgedragen. Helaas wordt niet alleen het leven van de patiënt zelf door deze ziekte beïnvloedt; de ziekte heeft het potentieel om ook de levens van de verzorgers en van naaste familieleden te verwoesten.


Manische depressiviteit - Hoe wordt dit vastgesteld?
De symptomen van manische depressiviteit worden geclassificeerd op basis van de manische episodes of op basis van de depressieve episodes. Manisch depressieve toestanden worden als volgt vastgesteld:

  • Manische episode: Een manische episode wordt vastgesteld als de verhoogde stemming gedurende het grootste gedeelte van de dag samen met drie of meer van de andere symptomen optreedt, en dit bijna elke dag, of langer dan één week. Als het om een geïrriteerde stemming gaat, dan moeten er vier andere symptomen optreden.

  • Depressieve episode: Een depressieve episode wordt vastgesteld als vijf of meer symptomen gedurende het grootste gedeelte van de dag optreden, of gedurende een periode van twee weken of meer.

  • Gemengde bipolaire episode: Sommige mensen kunnen de symptomen van manie en depressie samen hebben in een gemengde bipolaire toestand. Zij kunnen zich dan in een heel trieste, hopeloze bui bevinden, maar zich op hetzelfde moment toch ontzettend energiek voelen.


Manische depressiviteit - Wat zijn de behandelmogelijkheden?
Zorg ervoor dat je voor jouw persoonlijke geval weet waardoor dit in gang kan worden gezet: manische depressiviteit heeft een terugkerend patroon en een voortdurende behandeling is noodzakelijk. Een voldoende hoeveelheid slaap en regelmatige slaaptijden zijn van primair belang bij de behandeling van bipolaire stoornis. Een kennis van de triggers van jouw manische depressie is bijzonder nuttig voor een juiste behandeling van de ziekte.

Medicatie: Psychiaters schrijven in het algemeen geneesmiddelen voor die bekend staan als "stemmingsstabilisatoren", zoals lithium en valproaat. Indien nodig kunnen ook antidepressiva worden gebruikt om de hoogte- en dieptepunten van de ziekte te balanceren.

Hou het functioneren van je schildklier in de gaten: Mensen met bipolaire stoornis hebben vaak een afwijkende schildklierfunctie. De schildklierniveaus moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden, omdat deze de stemmings- en energieniveaus beïnvloeden.

Leer om een terugval te herkennen: Het is cruciaal voor mensen die aan manische depressiviteit lijden om de ziekte te begrijpen en om terugvallen te leren herkennen. Dit geldt niet alleen voor degene die aan de ziekte lijdt, maar ook voor familieleden die vaak op zoek zijn naar de behandelmethoden.


Manische depressiviteit - Is er hoop?
Het is niet uitzonderlijk dat de patiënt en zijn familieleden een gevoel van droefheid en onvolkomenheid ervaren wat betreft de diagnose van de ziekte, ook al hebben zij de behandelmogelijkheden zorgvuldig overwogen.

De Bijbel zegt in 2 Timoteüs 1:7: "Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid" (Statenvertaling). Mensen die op Jezus vertrouwen voor hun verlossing worden kinderen van God, en God geeft hen Zijn geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Niemand hoeft het "in zijn eentje te doen". Ondanks een diagnose van manische depressiviteit zul je de kracht hebben om werkelijk te leven, als je een persoonlijke relatie met God hebt via Zijn Zoon Jezus Christus en op Hem vertrouwt voor leiding en advies.


Lees een persoonlijk verhaal over het omgaan met een depressie!

Bron: The National Institute of Mental Heath: www.nimh.nih.gov/publicat/bipolar.cfm.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden