Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Borderline-persoonlijkheidsstoornis


Borderline-persoonlijkheidsstoornis - Wat is dat?
De Borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een aandoening die in de vroege kinderjaren begint, maar die zich vaak niet volledig uit tot in de vroege jaren van volwassenheid (20-25 jaar). "Het is een vaak voorkomende stoornis waarvan geschat wordt dat tot 10-14% van de algehele bevolking hieraan lijdt", zo stelt Richard J. Corelli, een arts aan Stanford.

De oorzaak van BPS is niet volledig begrepen, maar sommige deskundigen geloven dat de stoornis het gevolg zou kunnen zijn van een chemische onbalans in de hersenen. Deze chemicaliën (zogenaamde neurotransmitters) helpen ons om onze stemming en genetische- en omgevingsfactoren in balans te brengen. Deze mentale gezondheidsstoornis komt vaker voor onder mensen wier familieleden eveneens aan BPS lijden. Het moet ook opgemerkt worden dat mensen die deze stoornis ontwikkelen een belangrijk trauma in hun kinderjaren hebben ervaren. Dit trauma kan lichamelijk, seksueel of emotioneel misbruik zijn, maar ook verwaarlozing of misschien wel een stressvolle of verontrustende afzondering van een ouder.


Borderline-persoonlijkheidsstoornis - Wat zijn de symptomen?
Mensen die aan de Borderline-persoonlijkheidsstoornis lijden hebben te kampen met instabiele emoties, impulsieve daden, een weifelend zelfbeeld, moeite om hun woede te beheersen, intense gevoelens van afwijzing/verlating en zeer vaak zelfverminking. Ze kampen ook met depressieve emoties, eetstoornissen en/of drugs- en alcoholmisbruik. Mensen die door BPS zijn getroffen brengen zichzelf vaak snij- of brandwonden toe. Velen worden, vooral in de vroegere jaren, geplaagd door zelfmoordgedachten en hebben vaak herhaaldelijk zelfmoordpogingen ondernomen.

Hun onvoorspelbare gedrag leidt gewoonlijk tot instabiele relaties met anderen. Dit versterkt hun gevoelens van leegte, woede en een met schuldgevoelens overladen wanhoop. Een borderlinepatiënt kan ook tijdelijke perioden hebben waarin hij anderen zonder aanleiding wantrouwt (paranoia). Andere veel voorkomende kenmerken zijn uitbarstingen van humeurigheid en (lichamelijke) ruzies.

Een rapport van BPD Central (BPD staat voor "Borderline Personality Disorder") citeert een slachtoffer van de stoornis als volgt: "De borderline stoornis voelt als een eeuwige hel. Niets minder. Pijn, woede, verwarring, altijd gekwetst, nooit wetend hoe ik me van het ene op het andere moment zal voelen. Gekwetst omdat ik de mensen waarvan ik hou kwets. Niet begrepen. Alles analyserend. Niets schenkt mij plezier. Soms, maar niet vaak, wordt ik 'te blij' en dan angstig omdat ik dat gevoel had. Dan pas ik zelfmedicatie met alcohol toe. Dan bezorg ik mezelf lichamelijke pijn. Dan voel ik me daar schuldig over. Schaamte. Een verlangen om te sterven, maar niet in staat om mezelf te doden omdat ik te veel schuld voel voor mensen die ik daarmee pijn zou aandoen, en dan ben ik daar kwaad over, dus snij ik mezelf of neem ik een overdosis om al die gevoelens te doen verdwijnen. Stress!"


Borderline-persoonlijkheidsstoornis - Hoe wordt dit behandeld?
De behandeling van de Borderline-persoonlijkheidsstoornis kan moeilijk zijn, maar geneesmiddelen kunnen gebruikt worden om sommige van de symptomen te verlichten. Soms is een combinatie van medicijnen nuttig. Antidepressiva en stemmingsstabilisatoren worden het meest voorgeschreven. Daarnaast kunnen atypische antipsychotica helpen om roekeloos en impulsief gedrag te beperken. Het moet ook opgemerkt worden dat ongeveer de helft van alle mensen met BPS na een behandeling van ongeveer tien jaar geen gedragspatronen van BPS meer vertoont.

De meerderheid van de mensen met deze stoornis wordt geleidelijk stabieler wat betreft hun emoties, relaties en werksituatie wanneer ze een leeftijd tussen 30 en 40 jaar hebben bereikt.

Als jij denkt dat jij aan BPS lijdt, ga dan op zoek naar medische en emotionele hulp. Probeer geen zelfdiagnose uit te voeren, maar schakel de hulp in van professionals die ervaring hebben met de behandeling van BPS. Veel mensen hebben ook emotionele hulp gevonden in de vorm van een Christelijke therapeut of een plaatselijke kerkleider. Het is belangrijk om te weten dat God van je houdt en je wil helpen. Psalm 91:4 zegt: "Hij [God] zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild."


Leer meer over Gods liefde!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden