Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Hoe kan ik sterven?


Hoe kan ik sterven? - Zelfmoordgedachten
Veel mensen die zelfmoord overwegen, denken ook na over hoe zij kunnen sterven. Misschien heb jij dit artikel wel juist om die reden gevonden. Wij hopen jou inzicht te bieden, zodat je kunt omgaan met de druk die heeft bijgedragen aan de gevoelens waar jij op dit moment mee te maken hebt.

Laat ik je ook vertellen dat ik dit artikel vanuit mijn persoonlijke ervaring heb geschreven. Dit artikel is een voorstelling van mijn gevoelens en hoe ik daar in het afgelopen jaar mee ben omgegaan. Nogmaals, het is mijn hoop dat wij jou een richtingsgevoel kunnen geven voor het omgaan met de gevoelens die je nu hebt.

Het afgelopen jaar was voor mij werkelijk een achtbaan vol beroering, met veel emotionele dieptepunten en maar heel weinig hoogtepunten. Hierdoor heb ik ontdekt hoe gemakkelijk het is om van een emotionele inzinking te vervallen tot een geestelijke instorting, en vervolgens zelfs gedachten over de dood zelf. Lees mijn verhaal en dan begrijp je misschien waar ik het over heb.


Hoe kan ik sterven? - Emotioneel, geestelijk en lichamelijk
Er zijn een groot aantal dingen in het leven die ons doen nadenken over de vraag hoe je kunt sterven. Misschien heb je wel met een emotionele inzinking te maken; het overlijden van een naaste, een verbroken relatie, het verlies van je baan of een andere emotionele tragedie.

Ik kreeg die gedachten over de dood toen er drie heel moeilijke gebeurtenissen in mijn leven plaatsvonden, allemaal binnen in een tijdspanne van slechts enkele maanden: de eerste was de betrokkenheid van mijn zoon bij een ongeluk dat twee andere mensen het leven kostte; de tweede was de dood van een 23-jarig meisje dat bijna als een dochter voor mij was; en de derde was de dood van mijn moeder. Voeg daar de dood van een heel goede vriend nog eens aan toe en je zult denk ik wel begrijpen waarom het emotioneel niet zo goed met mij ging.

Deze gebeurtenissen leidden er toe dat ik mij ging afvragen wat de reden voor mijn eigen bestaan was en of God wel echt was. Kun jij jezelf herkennen in deze gevoelens?

Wanneer dergelijke zware gebeurtenissen in het leven zich bij je eigen voordeur beginnen op te stapelen, dan kun je aan alles gaan twijfelen: je overtuigingen, je geloof, zelfs de reden voor je bestaan. Mijn emotionele beroering leidde mij op een heel gevaarlijk pad toen ik aan het karakter, en zelfs aan het bestaan van onze liefdevolle God, begon te twijfelen.

Ik stelde mijzelf al die bekende standaardvragen over het Waarom?: "Waarom ik?" "Waarom zou God al dit lijden in mijn leven toestaan?". Enzovoorts. En ik werd hierdoor zo boos op God en ik keerde Hem een tijd lang mijn rug toe. Wanneer we emotioneel sterven, dan leidt dat ook tot een geleidelijk uitsterven van onze geest, en daardoor vragen we ons af waarom we überhaupt hier zouden moeten zijn. En uiteindelijk kan die leegte de aanzet zijn tot overpeinzingen over onze lichamelijke dood. We beginnen ons dan af te vragen hoe we kunnen sterven.

Ons emotionele en geestelijke verlies kan tot een overweldigende lawine van gevoelens leiden. We zijn dan bereid om alles te overwegen wat een einde aan deze gevoelens zou kunnen maken... zelfs zelfmoord.

Ik kan mij vereenzelvigen met het gevoel van hopeloosheid waar jij op dit moment mee te maken hebt. Net als ik heb jij misschien het gevoel dat er geen licht aan het einde van de tunnel is. Maar ik wil je nu vertellen dat dat licht er wel is! Er is hoop!


Hoe kan ik sterven? - Hoop vinden
Ik moest hoop zien te vinden. Ik wilde die gedachten over de dood niet meer verder laten groeien en ik begon na te denken over hoe ik kon leven!

  • Het eerste wat ik deed was dus mijn energie concentreren op de vraag: hoe kan ik leven? Ik wilde geen medelijden meer met mijzelf hebben voor gebeurtenissen in mijn leven die ik toch niet zelf in de hand had. Ik besefte dat ik niet kon veranderen wat er gebeurd was. Ik kon alleen veranderen hoe ik die rampen in mijn leven persoonlijk zou beschouwen.

  • Begrijp me niet verkeerd. Ik heb er nog steeds moeite mee om mij over die gebeurtenissen van het afgelopen jaar heen te zetten. Ik begrijp volledig dat de pijn er misschien wel altijd zal zijn, maar ik zal niet toestaan, dankzij de genade van God, dat deze pijn mij te diep zal meesleuren.

  • Het volgende wat ik deed was terugkeren naar mijn ene echte vriend, Jezus Christus, mijn Redder. Ik weet wat je denkt: "Oh geweldig, hier komt het godsdienstpraatje." Nou, ik kan alleen maar zeggen dat dat niet zo is. Van Jezus houden heeft niets met religie of godsdienst te maken. Het gaat erom dat je een beste vriend hebt die de dingen waar wij mee te maken hebben beter begrijpt dan wij zelf. Jezus kent onze pijn en onze smart en Hij weet als geen ander hoe wij getroost kunnen worden.

  • Vervolgens vertrouwde ik op God om mij te troosten. Soms komt deze vertroosting rechtstreeks van Hem. Het lezen van de Psalmen en andere Bijbelse passages kan een bron van vertroosting zijn (lees Psalm 34:18, Psalm 147:3, 2 Korintiërs 1:3-4). Op andere momenten word ik getroost door mijn vrienden die Jezus ook kennen en liefhebben en die mij raad en richting kunnen geven.
Ik wil je aanmoedigen om nu al je emoties en al je pijn aan Jezus over te dragen. Spreek tot Hem in gebed. Vertel Hem over jouw leed en jouw pijn en vraag Hem om jou te troosten. Houd het niet allemaal binnen. Laat Jezus jouw verdriet overnemen. Roep tot Hem: "God help me!"


Leer meer!

Als jij op dit moment zelfmoord overweegt, dan sporen wij je uit liefde aan om professionele hulp in te schakelen. Het is ontzettend belangrijk dat jij je door deze gevoelens heen werkt en op zoek gaat naar de hulp die je nodig hebt. Ga alsjeblieft praten met een kerkleider of een ander Christelijk adviseur in je plaatselijke omgeving.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden