Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Waarom ik, God?


Waarom ik, God? - Een veelgestelde vraag
Als jij de vraag stelt "Waarom ik, God?", dan ik weet zeker dat er iets is gebeurd wat jou het gevoel geeft dat je apart bent gezet. Misschien heb je wel het gevoel dat God je om de een of andere reden straft. Waarom zou dit anders juist jou overkomen? Wees gerust. Je bent niet de enige. God heeft je niet verlaten en hij heeft je ook niet apart gezet, ongeacht je gevoelens op dit moment. Waar je nu ook mee te maken hebt, Gods belofte is dat Hij je er doorheen zal helpen en je de kracht en richting zal geven die je nodig hebt. God wil dat je weet dat Hij begrijpt hoe jij je voelt, dat Hij meer over jouw situatie weet dan jijzelf, en dat Hij dit zelfs zag aankomen voor jij het zelf zag aankomen. Maar Hij wil vooral dat je weet dat Hij al aan Zijn oplossing begon te werken voordat je ook maar wist dat je erom kon vragen! De werkelijkheid is dat God vóór je is. Hij is niet tegen je.


Waarom ik, God? - Een verkeerde kijk
Onze gevoelens die zeggen "Waarom ik, God?" zijn werkelijk. Ze zijn gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen, maar onze conclusies kunnen onnauwkeurig zijn. Hoewel we jouw huidige pijn vooral niet willen minimaliseren, willen we je wel helpen om eens nader te kijken naar de vraag waarom jij je apart gezet voelt en of je wel de juiste conclusie hebt getrokken. De antwoorden die ons tot bepaalde conclusies leiden, zelfs waarom we Gods bedoelingen in een bepaalde gebeurtenis in twijfel trekken, kunnen in ons heel persoonlijke netwerk van overtuigingen worden gevonden.

Wat we geloven hebben we van onze ouders, leraren, levenservaringen, boeken, enzovoorts overgenomen en in ons opgenomen. Sommige dingen die we zijn gaan geloven klinken misschien wel waar, maar zijn in werkelijkheid mogelijk te nauw gedefinieerd of gewoonweg onnauwkeurig. We hebben een groot aantal ideeën en concepten aangenomen die onze correcte denkwijze verdraaien en zo feitelijk tegen ons werken. We hebben bijvoorbeeld onwaarheden geleerd die er toe leiden dat we de rol van slachtoffer spelen, in onze huidige omstandigheden of in ons verleden. Deze verkeerde dingen die we geloven laten ons in onze pijn uitroepen: "Waarom ik, Heer?"

Gods antwoord is dat we geen slachtoffers zijn, maar overwinnaars. God heeft gezegd dat we Hem in alles kunnen vertrouwen en dat we elke gebeurtenis in ons leven als grote vreugde moeten beschouwen (Jakobus 1:2). Hij vertelt ons ook dat Hij er voor zal zorgen dat er iets goeds zal voortkomen uit elke situatie waarin Zijn mensen zich bevinden (Romeinen 8:28). Wanneer we vragen "Waarom ik, God?" dan stellen we die vraag eigenlijk omdat we God niet geloven. Onze overtuigingen zijn tegen God gekeerd, en daardoor voelen we ons apart gezet en eigenen we ons de slachtofferrol toe.

De meesten onder ons geloven, tenminste tot op zekere hoogte, dat we alles moeten kunnen begrijpen. We moeten gewoonweg weten "waarom". Wanneer we dit niet kunnen, dan voelen we ons alsof God ons op de een of andere manier heeft verlaten. Maar in werkelijkheid worden we dan niet door God verwart of verraden, maar door onze eigen levensbeschouwing. Al die inconsequente halve waarheden die we geloven leiden er toe dat we Gods rechtvaardigheid in onze omstandigheden in twijfel trekken. Een voorbeeld: misschien geloven we dat we Gods zegen verdienen omdat we God ijverig aanbeden hebben, omdat we een goed mens zijn geweest, omdat we hongerige mensen gevoed hebben, of omdat we onze naasten geholpen hebben. We geloven vaak dat de dingen die we doen ons uit de problemen zullen houden. Wanneer dan iets slechts gebeurt, zijn we verward en vragen we God waarom.


Waarom ik, God? - Ons denken veranderen
Wanneer er iets gebeurt dat ons diep van binnen raakt, dan vragen we vaak: "Waarom ik, God?" We beoordelen de gebeurtenis al snel als "goed" of "slecht". Mar wat als we de mogelijkheid zouden uitsluiten dat alles wat ons overkomt slecht is, en ervoor kiezen om te geloven dat alles wat ons overkomt altijd goed is? Onmogelijk, zeg je? Het moet toch het een of het ander zijn, nietwaar?

Een denkwijze kan veranderd worden. Wanneer we ontdekken dat iets wat we altijd geloofd hebben niet meer waar is (al hebben we dit al heel lang geloofd), kunnen we dan niet gewoon ons denken veranderen en de nieuwe gedachte volledig omarmen? Als jij uitroept "Waarom ik, God?" dan moet je geloven dat er een God bestaat die je hoort en waarvan je hoopt dat Hij je zal beantwoorden. Misschien was er wel een tijd waarin je helemaal niet geloofde dat er een God was. Als het mogelijk was om je denken daarover te veranderen en je leven voor God open te stellen, dan kun je ook je denken veranderen over zogenaamde "slechte" gebeurtenissen.

Als we er voor kiezen om te geloven dat alle gebeurtenissen in ons leven goed voor ons zijn, zelfs de gebeurtenissen die op dit moment frustrerend en pijnlijk zijn, dan zijn we het met God eens! Als we ervoor kiezen om God te geloven en erop vertrouwen dat Hij altijd voor een goede afloop zal zorgen, dan vertrouwen we Hem! Alleen God weet waarom we door deze omstandigheden heen moeten. Ons nieuwe gesprek met God zal zijn: "God, dit zal een interessante reis worden. Ik ben opgewonden om te zien hoe U uit deze situatie iets goeds zal voortbrengen. Ik vertrouw op Uw wil!"


Read Waarom ik, God? Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden