Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Herstellen van misbruik


Herstellen van misbruik - Een persoonlijk verhaal
Barbara wilde zo graag genezen van het misbruik dat zij had ervaren. Ze bood de herinneringen uit haar kindertijd aan molestatie het hoofd. Geleidelijk vond ze vrede, tevredenheid, heelheid en genezing.

Barbara, in haar eigen woorden:

  Ik groeide op in een heel streng gezin en omdat ik het daar niet mee eens was, werd ik altijd gezien als de lastpost in het gezin. We moesten allemaal de regels volgen: de familiegeheimen bewaren, de autoritaire vader gehoorzamen zonder vragen te stellen, doen wat hij zei (niet wat hij deed), en elke zondag naar de kerk gaan. Niemand had een eigen mening. Er was geen liefde en geen zorg. Ik moest mezelf zien groot te brengen.

  Ik was het buitenbeentje; degene die altijd voor opschudding zorgde. Dat kwam omdat ik anders dacht dan mijn ouders. Ik kon niet wachten tot ik het huis uit kon. Ik voelde mij waardeloos, ongeliefd en alleen.

  Mijn moeder priemde altijd haar vinger in mijn gezicht en gromde dan zo streng mogelijk: “Jij bent GEEN individu! Jij bent een lid van dit gezin!” Emotioneel werd ik uit het gezin verstoten. Ik had een verschrikkelijk zelfbeeld en heel vaak wilde ik alleen maar doodgaan omdat ik zo veel verdriet had.

  Omdat ik zo anders was dan de rest van mijn gezin, riepen mijn ouders wanhopig uit: “Wat is er toch mis met jou? Moeten we je naar een psychiater brengen?” Mijn vaders zware stem galmde tot in mijn hart en nestelde zich in de diepste diepten van mijn ziel. Toen ik die woorden hoorde, was ik bang dat ik ergens in een psychiatrische inrichting zou worden opgesloten en dat niemand ooit meer van me zou horen. Ik wist dat zij me nooit zouden liefhebben zoals ik het nodig had.

  Later ontdekte ik dat ik feitelijk misbruikt was door mijn familieleden. Het was een enorme schok toen ik ontdekte dat ik het slachtoffer was geweest van incest; dat die dingen geen normaal spelletje waren. Ik had zes jaar lang heel intensieve therapie nodig om te genezen van die gruweldaden, maar met de hulp van een heel goede therapeut, die mij de stappen liet zien naar genezing, wist ik mij er doorheen te slaan.

  Ik studeer nu aan de universiteit. Ik wil graag in de geestelijke gezondheidszorg aan het werk. Ik heb de lat hoog gelegd; ik heb doelen gesteld die ik voorheen nooit voor mogelijk had gehouden. Ook al waren de zes jaar die ik nodig had om te genezen van het misbruik heel moeilijk en meer dan ik aankon, nu kan ik God nu eerlijk danken voor die tijd. Want door alles wat ik heb meegemaakt kan ik andere mensen beter begrijpen en helpen.

  Ik kan anderen vertellen waardoor mijn leven in miljoenen stukjes uiteen was gevallen en wat mij op dit moeilijke pad had gezet. Ik kan anderen verzekeren dat er hoop is en dat genezing mogelijk is voor mensen die ooit misbruikt zijn. God kan ook jouw gebroken hart volledig herstellen.


Herstellen van misbruik - Hoe God een gebroken hart geneest
Toen Barbara gevraagd werd hoe God een mens kan genezen en herstellen van misbruik, antwoordde zij:

"Ik kan nu terugblikken op mijn genezing en zien dat ik worstelde met gevoelens wanhoop. Vanwege het misbruik dat ik had ondergaan kon ik het einde van de donkere tunnel niet zien. Ik ervoer een heleboel “ups en downs”; diepe depressies en extatische vreugde. Maar Gods hand was in al die dingen op mij. Ik herinner me dagen waarop ik helemaal niet kon functioneren en ik het uitriep: ‘God, help me! Ik wil sterven en onder deze drukkende pijn uitkomen!’ God hoorde mijn uitroepen en gaf mij hoop. Hij herinnerde mij eraan dat mijn kinderen mij nodig hadden; net zoals ik Hem nodig had. God leidde mij door die donkere dagen en gaf mij hoop toen ik die het meest nodig had: op het kruispunt van leven en dood.

God is mijn Trooster wanneer ik verdriet heb. Hij toont mij Zijn liefde wanneer ik mij onbemind voel. Hij is de Rots wanneer ik doelloos ronddool en zelf probeer om een uitweg uit de pijn te vinden. Hij is mijn Burcht wanneer ik in Hem rust vind en een veilig onderkomen probeer te vinden voor mijn kwelgeesten. God is mijn beste vriend. Ik kan al mijn gedachten en gevoelens met Hem delen. Alleen Hij begrijpt mij volledig, omdat Hij Zelf zo zwaar mishandeld werd. God geneest mijn geest en mijn ziel dagelijks. Hij vormt mij steeds meer naar Zijn gelijkenis, zodat ik met anderen kan delen hoe Hij een gebroken hart geneest.

Heb jij het zwaar omdat je misbruikt bent? Mijn gebed is dat jij in je verdriet God zult vinden en Hem zult toestaan om jouw heelmeester te zijn. Hoop en genezing zijn beschikbaar voor jou. Ik ben hiervan een levend voorbeeld en ik dank mijn God voor alles wat Hij voor mij gedaan heeft. Hij heeft mij vrede, tevredenheid, genezing en bevrijding geschonken. Hij wil jou hetzelfde geven. Wil je Zijn aanbod aannemen?”

Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden