Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Een drugsverslaafde Christen


Een drugsverslaafde Christen – Het pad naar drugsverslaving en alcoholisme
Een drugsverslaafde Christen is een hartverscheurende ervaring voor individuele mensen, gezinnen en gemeenten. Niemand is er doelgericht op uit om een drugsverslaafde of alcoholicus te worden. En toch raken miljoenen mensen verslaafd, ondanks alle waarschuwingssignalen. Waarom? Omdat vóór die eerste trek, snuif of slok de geest zichzelf al heeft bedrogen met de volgende gedachte: "Ik zal niet verslaafd raken. Ik weet wanneer ik moet stoppen. Ik kan een paar glazen alcohol of een enkele keer "high" worden wel aan."

Maar Gods Woord, de Bijbel, raakt het hart van het probleem. Hij vertelt ons wat geestverruimende middelen met het hart doen. Waarom? Omdat God houdt van mensen die verslaafd zijn. Hij wil het allerbeste voor hen. Alcohol en drugs richten meer schade aan dan kan worden waargenomen aan de buitenkant.

Hosea 4:11 (Statenvertaling) zegt: “Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.”

Ons "hart" is waar de natuurlijke emoties vertoeven die God ons heeft gegeven. Wanneer het "hart wordt weggenomen", dan slaat dit op de verwijdering van ons verlangen naar natuurlijke zaken dat God ons heeft gegeven; zoals gezin, gezonde relaties, goed werk en moraliteit. Mensen kunnen - en zullen! - bijvoorbeeld hun gezin verlaten voor de fles of voor drugs. Dit is niet natuurlijk; het is op zijn zachtst uitgedrukt verbazingwekkend. Als het hart niet "weggenomen" zou zijn, dan zou je een mens nooit kunnen overhalen om zijn naasten te verlaten, alleen om herhaaldelijk dronken of high te worden.

God heeft in het hart van elk mens het verlangen geplaatst om lief te hebben en om geliefd te worden. Kleine meisjes spelen bijvoorbeeld al moeder als ze pas drie jaar oud zijn, omdat God deze zorgzame aard in hun harten heeft ingeprent. Het hart van een meisje wordt behaagd wanneer ze een baby verzorgt, maar als het hart is weggenomen, dan wordt een dergelijke verzorging een last.

Het is erg moeilijk om redelijke argumenten te gebruiken in een gesprek met iemand die zijn hart veranderd heeft in een onnatuurlijke denkwijze. Je kunt erop wijzen dat God, gezin en werk belangrijk zijn en dat drinken en drugsgebruik hun relaties op al deze gebieden vernietigen, maar je zal alleen maar tegen wrevel en excuses aanlopen. Vóór de verslaving was diezelfde persoon het met je eens dat drank en drugs een vernietigende werking hebben, maar nu is het erg moeilijk voor hem of haar om de vernietigende kracht te herkennen die nu al in hun leven aan het werk is.


Een drugsverslaafde Christen – Alleen God kan een verslaafd hart veranderen
Omdat de drugsverslaving van de Christen in het hart begint, moet juist het hart worden gerepareerd. Alleen God kan een verslaafd hart herstellen. De menselijke rede kan maar beperkte resultaten bereiken, maar Gods Woord kan de houding van het hart beoordelen.

Hebreeën 4:12 zegt: “Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.”

Met andere woorden: het Woord van God kan dingen in het hart onthullen waarvan wij ons zelf niet eens bewust zijn. Gods Woord is geest en waarheid en als onze harten zijn bedrogen, dan kan alleen de waarheid van Gods Woord dit weer "onbedriegen".

Als iemand al voordat het gebruik van de verdovende middelen plaatsvindt de onnatuurlijke verandering zou kunnen voorzien die in zijn hart optreedt, dan zouden de meeste mensen ver weg blijven van deze stoffen die het hart kunnen veranderen. God waarschuwt ons dat we niet slimmer kunnen zijn dan de verslaving. Het zal onze harten veranderen! God heeft het hart ontworpen en daarom weet Hij veel beter dan artsen, psychiaters, psychologen en de media welke schade er aan een verslaafd hart wordt toegebracht.

Zonder God kunnen we niet op tegen de druk van andere mensen en het onophoudelijke bombardement van de media over hoe cool het is om high te worden.


Een drugsverslaafde Christen – God houdt van de verslaafde
“Ik werkte vier jaar lang in een programma voor verslaafden en ik heb gezien hoe de ene na de andere verslaafde probeerde om zijn leven weer op de rails te krijgen, alleen maar om te ontdekken dat het veel moeilijker is dan ze zich hadden voorgesteld. Niemand wil een drugsverslaafde of een alcoholicus zijn, maar als we spelen met de dingen waar God ons voor waarschuwt, dan zal het onvermijdelijke gebeuren. Onze harten zullen weggenomen (veranderd) worden en tegen de tijd dat we ons hiervan bewust worden, zijn we al verslaafd en is er al veel schade toegebracht”, zegt Donna.

“God houdt van de verslaafde en wil hem bevrijden omdat hij het beste voor hem verlangt. Hij kan het hart herstellen en het leven van de verslaafde genezen, als de verslaafde zich tot Hem wil wenden. Hoe God dit doet? Hij doet dit door middel van Zijn Woord. Zijn Woord is leven en vrede, wijsheid en genezing, degelijk en krachtig. Het is gevuld met liefde en erbarmen voor ieder die naar Hem toe wil komen.

God is een restaurateur en niemand kan beschadigingen herstellen zoals God dat kan. De Schepper van alle dingen is in staat om mensen te herstellen. Hij zal het hart vullen met wat juist en goed is, omdat Hij Zelf de perfecte standaard is. Hij is groter dan al onze problemen, twijfels en angsten. Hij is liefde. Hij heeft liefde, maar Hij is Zelf ook liefde. Hij houdt niet veel of weinig van ons; Hij houdt met heel Zijn wezen van ons. 1 Johannes 4:8 zegt: 'God is liefde'.

  • Erken dat wij menselijke wezens - verslaafd of niet - God nodig hebben, omdat we het zonder Hem niet kunnen redden.
  • Vind steun. We moeten ons allemaal aansluiten bij een Bijbelvaste kerkgemeente. De verslaafde vormt hierop geen uitzondering. Vind een groep mensen die jou bij je herstel kunnen helpen -- zowel lichamelijk als in gebed.
  • Ga op zoek naar een Christelijke behandeling van je drugsverslaving. Sommige gemeenten bieden Bijbelse herstelprogramma's die de verslaafde kunnen terugleiden naar een leven vol genezing, zin en doelgerichtheid. Als jouw gemeente een dergelijk programma niet heeft, onderzoek dan eens welke Christelijke herstelprogramma's of behandelcentra wel tot de mogelijkheden behoren.”
Spreuken 4:20-23 bemoedigt ons: “Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.”


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden