Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Hypnose


Hypnose - Wat geloven mensen over hypnose?
Hypnose is als aspirine; het is een "techniek" waar veel mensen in geloven, maar die niet volledig wordt begrepen. Veel mensen bekijken hypnose met argwaan en wantrouwen.

Honderd jaar geleden werd hypnose gezien als een toestand die door kwakzalvers of oplichters aan mensen werd opgedrongen om hen geld afhandig te maken of om hen aan hun wil te onderwerpen. Men geloofde dat de hypnotiseur iemand dingen kon laten doen die hij of zij niet wilde doen, om hiermee zijn voordeel te halen. Vijftig jaar geleden gaf het grote publiek het fenomeen hypnose een nieuwe definitie: het werd een voorstelling, een goocheltruc die op een podium werd uitgevoerd. De hypnotiseur kon iemand uit het publiek hysterisch laten lachen of laten kwaken als een eend. Men beweert dat wanneer een hypnotiseur een band met iemand heeft geschapen, dat deze persoon dan helderziende kan zijn of "bovennatuurlijke" vermogens kan hebben en uitoefenen. Hij of zij kan dan het verleden lezen, "geestelijke" reizen naar verafgelegen locaties ondernemen of een correcte medische diagnose stellen zonder de patiënt onderzocht te hebben.

Veel moderne "hulpprogramma's" maken gebruik van hypnose, ook al worden zij niet als zodanig gefactureerd. Sommige snelleestechnieken en andere leerprogramma's gebruiken theorieën over hypnose. Hypnosetherapie wordt vaak gebruikt als oplossing voor bedplassen, in hypnochirurgie, in pogingen om af te slanken, verslavingen te beperken en gedrag te beheersen. Moderne technieken die soms met hypnose worden geassocieerd zijn onder meer meditatie, acapunctuur, "biofeedback", gebedsgenezing, visualisatiemethoden en suggestologie.


Hypnose - Kan een mens gehypnotiseerd worden?
Hypnosetherapie, ook wel "hypnotherapie" genoemd, blijkt beter te werken op mensen met bepaalde persoonlijkheidstypes. Dr. Herbert Spiegel, psychiater en hypnose-expert, heeft de bevolking in drie categorieën ingedeeld naar hun "hypnotiseerbaarheid". Hij heeft aan deze categorieën een numerieke score toegekend om hun ontvankelijkheid voor hypnose aan te duiden. De mensen met de laagste score (een score van 0 of 1) worden "Apolloniërs" genoemd. Apolloniërs zijn in het algemeen niet erg vatbaar voor hypnose of zijn ongeschikte proefpersonen. Ze zijn rationeel, op hun hoede en gereserveerd; zij zullen de zaken kritisch beoordelen en zijn argwanend.

Aan het andere uiteinde van het spectrum bevinden zich de "Dionysiërs". Dionysiërs hebben meestal een score van 4 op de "hypnotiseerbaarheidsschaal". Deze mensen vertrouwen anderen gemakkelijk, zijn creatief en hebben een goed voorstellingsvermogen. Zij laten zich door hun hart leiden en zijn de beste kandidaten voor hypnose. Sommige Dionysiërs behalen een sclore van 5, de maximale score. Dit soort mensen kan spontaan in een "trance" wegglijden. Hier tussenin bevinden zich de "Odysseeërs", die een 2 of een 3 scoren. Zij zijn middelmatige hypnosekandidaten. Wat persoonlijkheid betreft schommelen zij tussen een vertrouwen op het verstand en een vertrouwen op het hart (gevoelens)

Dr. Spiegel heeft ook het vermogen van een mens om zijn ogen omhoog te rollen aangemerkt als een indicator voor hypnotiseerbaarheid. Mensen die een 0 of een 1 scoren kunnen hun ogen slechts zeer beperkt omhoog rollen. Mensen die een 4 of een 5 scoren kunnen hun ogen snel omhoog rollen zodat alleen nog het oogwit zichtbaar is. Spiegel beweerde dat de hypnotiseerbaarheid van een mens niet verbeterd kan worden; een mens wordt geboren in één van deze drie categorieën en zal zich daar voor de rest van zijn of haar leven in bevinden.


Hypnose - Kan hypnose gevaarlijk zijn?
Hypnosetherapie kan misbruikt worden. Mensen die de controle over zichzelf aan anderen overdragen, voor therapie of medische hulp, lopen ongetwijfeld het risico om te worden uitgebuit. Een gewetenloos of onzorgvuldig hypnotiseur kan misbruik maken van een niets vermoedende klant. Het gehypnotiseerde individu bevindt zich in een toestand waarin hij een groot vertrouwen heeft en die zeer suggestief kan zijn, wat hem erg kwetsbaar maakt.

Naast het gevaar van misbruik is er de vraag of het wel aan te raden is om hypnose te gebruiken als middel voor therapie of zelfhulp. Het maakt eigenlijk niet uit of iemand gelooft in zelfhypnose of hypnose door anderen. Deze vraag heeft immers betrekking op de toekomstige implicaties van het gebruik van hypnose voor problemen in het heden. Zal iemand later slecht functioneren zonder voortgaand gebruik van hypnosetherapie om hen bij hun problemen te helpen? Zal iemand proberen om voortdurend in deze "onnatuurlijke" bewustzijnstoestand te zijn, terwijl dat niet nodig is? Wordt hypnosetherapie een ontsnappingsmiddel? Is het een blijvende genezing of een tijdelijke oplossing? Voordat iemand begint aan een hypnotische behandelmethode, zou hij of zij in staat moeten zijn om deze vragen voor zichzelf eerlijk te kunnen beantwoorden.


Hypnose - Is dat goed voor mij?
Hypnosetherapie leidt tot een veranderde bewustzijnstoestand waarin je verstand bijzonder ontvankelijk zal zijn voor suggesties van buitenaf. Deze ontvankelijkheid is wat de hypnotiseur nodig heeft om je gedrag te kunnen veranderen. Bekijk deze vragen eens:

  • Ben ik bereid om de controle over mijn verstand aan een ander mens over te geven?
  • Ben ik bereid om de controle over mijn handelingen aan de hypnotiseur over te geven?
  • Ben ik bereid om het risico te lopen om uitgebuit te worden? Ben ik bereid om de gevolgen te dragen als ik onder hypnose bijvoorbeeld een misdaad als moord of aanranding zou begaan?
  • Zal de therapie me resultaten voor de lange termijn bieden of slechts een verbetering op korte termijn?
  • Zal ik aan de therapie verslaafd raken voordat ik de gewenste resultaten zal verkrijgen?
  • Kan ik op andere manieren blijvende hulp vinden, bijvoorbeeld door een psycholoog te bezoeken of medische hulp in te schakelen?
Hypnose heeft te maken met de overdracht van de controle over je lichaam aan een ander mens. Veel mensen geloven dat de controle over jezelf een van de beste eigenschappen is die je kunt hebben. Waarom zou je deze opgeven? De Bijbel drukt zelfs de waarde uit van de controle over jezelf, door te zeggen dat God deze eigenschap aan de mens heeft gegeven.

Met Gods hulp kunnen we een blijvende hoop en genezing vinden. De antwoorden voor je herstel zijn niet te vinden in hypnosetherapie.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden