Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Omgaan met baanverlies


Omgaan met baanverlies - Minder waard?
Waarom is het zo moeilijk als je ontslagen wordt? Wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten, is de eerste vraag die we vaak stellen: "Waar werk jij?" of "Wat doe jij voor de kost?" Een groot gedeelte van onze persoonlijke waarde lijkt bepaald te worden door het werk dat we doen. Ons werk wordt onze identiteit; wie we zijn. Wat we doen wordt wat we waarderen! Wanneer we onze baan verliezen en een verandering in onze loopbaan tegemoet zien, dan hebben we vaak het gevoel dat we onze waarde hebben verloren.


Omgaan met baanverlies - Een persoonlijke crisis
Het verliezen van je baan kan een identiteitscrisis tot gevolg hebben. Ik verloor de carrière waar ik meer dan vijfentwintig jaar aan gewerkt had, doordat ik een ernstig gewond was geraakt. De lichamelijke beperkingen die ik hieraan had overgehouden belemmerden mijn zoektocht naar een nieuwe baan. Toen ik nog in mijn "eigen" vakgebied aan het werk was, had ik zo'n enorme trots en ik voelde ik mij heel voldaan. Ik schatte mijn opleiding, mijn ervaring, de duur van mijn loopbaan en mijn vaardigheden hoog in. Maar nu was dat allemaal verdwenen.

Plotseling waren al die dingen die ik altijd zo belangrijk had gevonden betekenisloos geworden. Toen ik mijn carrière moest opgeven, had ik het gevoel dat ik veel meer verloren had dan alleen mijn werk. Ik was van streek en raakte depressief. Hoe kon ik nu rondkomen? Ik was er niet meer zeker van wie ik nu eigenlijk was en of ik wel in staat was om überhaupt iets uit te voeren. Mijn eigenwaarde zakte als een baksteen. Welke waarde had mijn leven nu nog? Ook dat leek nu zinloos.

Er was een man in de Bijbel die zich ongeveer hetzelfde voelde. Prediker 1:2 zegt: "Lucht en leegte!... lucht en leegte, alles is leegte". Dat is hoe ik me voelde!


Omgaan met baanverlies - Waardevolle lessen geleerd
Mijn pogingen om met mijn baanverlies om te gaan bevatten een groot aantal lessen. Ik vroeg me af of God wel iets om mijn situatie gaf. Hoewel ik God beter wilde leren kennen, kon ik mij pas tot Hem wenden toen ik op eigen houtje volkomen moegestreden was. Ik ontdekte dat mijn eigen waarden allemaal zinloos waren, in het licht van Gods ontzagwekkende majesteit. Ik ontdekte ook dat mijn waarde niet in mijzelf kan worden gevonden, of in de dingen die ik kan doen, maar in God en wat Hij in me ziet en wat Hij via mij wil doen.

Toen ik eindelijk bereid was om naar God te luisteren, toonde Hij me dat Hij de waarde van Zijn schepping niet afmeet aan wat ik wel of niet zou kunnen doen. In Zijn ogen ging mijn waarde niet om doelen die ik kon bereiken. Sterker nog, het had helemaal niets met mij te maken! Mijn belang, mijn waarde, was niet met mijn carrière begonnen en was er ook niet mee opgehouden. Doordat ik mijn baan verloor, ontdekte ik een heel nieuwe betekenis in mijn leven; de betekenis die God altijd al voor mij had gehad. Ook al is mijn loopbaan nu voorbij, er wacht nu een hele nieuwe wereld op me nu ik op zoek ga naar Gods nieuwe richting voor mij. Ik ben er eindelijk klaar voor om Hem het doel te laten vervullen waarvoor Hij mij had geschapen. Ik had nu een heel nieuw perspectief op mijn baanverlies.

Gods wegen zijn zeker niet mijn wegen. Mijn ervaring leerde me dat ik stil zou blijven staan totdat ik eindelijk bereid zou zijn om me aan Zijn wegen over te geven. Door mijn leven en mijn wil aan Gods wil over te geven (die oneindig veel beter is dan de mijne), ontdekte ik de waarheid van de woorden van Paulus in Filippenzen 3: 7-9: "Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus".


Omgaan met baanverlies - Gods plan voor jou
Wat moet er met jou gebeuren voordat je Gods plan voor jouw leven kunt ontwaren? Zul jij er je baan voor moeten verliezen? Misschien is dat al gebeurd. Misschien is dat de reden dat je deze woorden nu leest. Ik kan je geen hulp bieden bij het verbeteren van je CV en ik kan je niet vertellen wat je in een sollicitatiegesprek het beste kunt doen, maar ik kan je wel verzekeren dat onze Schepper een beter plan voor je heeft dan jij je kunt voorstellen. Waarom vraag je het Hem niet nu meteen? Laat Jezus de regisseur van je leven worden en ontdek wat altijd al de bedoeling van jouw leven was.

Jeremia 29:11 zegt: "Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven".


Read Omgaan met baanverlies Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden