Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Codependence


Codependence - Wat is dat?
Codependence, of "medeafhankelijkheid", treedt op wanneer iemand een sterk verlangen heeft om de mensen om zich heen te beheersen, inclusief zijn (of haar) partner, kinderen en collega's. Zogenaamde "codependents" geloven dat zij bekwamer zijn dan anderen, die hun hulp en aanwijzingen daarom nodig zouden hebben om hun taken te kunnen voltooien. Ze hebben mededogen voor mensen in nood en denken dat juist zij zelf te hulp moet schieten. Medeafhankelijke mensen geven veel van hun tijd, emoties, financiën en andere middelen. Ze hebben vaak moeite om "nee" te zeggen tegen wat er ook van hen wordt gevraagd.


Codependence - Een kwestie van zelfbeheersing
Voor anderen komt codependence niet tot uiting in een behoefte om anderen te beheersen, maar in plaats daarvan in een behoefte om door anderen beheerst te worden. Omdat het voor medeafhankelijken haast onmogelijk is om "nee" te zeggen, worden ze vaak de slachtoffers in relaties waarin lichamelijk en emotioneel misbruik plaatsvindt. Ze geloven dat ze het gedrag van de ander wel kunnen veranderen als ze zelf maar goed genoeg of liefdevol genoeg zouden zijn. Ze geven zichzelf soms de schuld voor de mishandeling: "Had ik maar niet vergeten om de vaat te doen, dan zou hij me niet hebben geslagen."

Codependence leidt tot interne worstelingen met de meningen van anderen. Medeafhankelijken kunnen beslissingen nemen die gebaseerd zijn op wat ze vermoeden dat andere mensen van hen zouden willen. Hoewel ze misschien wel geloven dat mededogen hun motivatie is om anderen te helpen, toch doen ze dit in werkelijkheid om liefde of goedkeuring te ontvangen. Ze kunnen de onderliggende aard van hun gedrag leren herkennen wanneer ze gekwetst of boos worden als de mensen die zij ooit geholpen hadden niet dezelfde hoeveelheid hulp, liefde of waardering teruggeven wanneer zij zelf in nood verkeren. Ze hebben moeite om te begrijpen dat hun hulp aan anderen mogelijk een schadelijke relatie kan scheppen die gebaseerd is op afhankelijkheid. In dat geval ontvangen die anderen niet de hulp die ze werkelijk nodig hebben.

Codependence kan ook tot problemen leiden wat betreft planning en het praktisch omgaan met de beschikbare tijd. Medeafhankelijken kunnen het gevoel hebben dat ze nooit genoeg tijd hebben om al hun verplichtingen na te komen, eenvoudig omdat ze te veel verplichtingen op zich hebben genomen. De belangrijkste verplichtingen en relaties worden vaak genegeerd omdat ze te druk bezig zijn met het helpen van anderen, deelname aan meerdere activiteiten, en op en neer rennen van het ene evenement naar het andere. Dit heeft ook te maken met hun onvermogen om "nee" te zeggen wanneer ze gevraagd worden om vrijwilligerswerk te doen, een bepaalde gelegenheid bij te wonen of een vriend te helpen. Het idee dat ze niet zouden helpen of niet aanwezig zouden zijn is gewoon ondenkbaar. Ze geloven misschien wel dat ze onverantwoordelijk zijn, of geen goede vriend of geen goed mens zijn als ze een dergelijk verzoek afslaan. Maar veel van deze relaties en gebeurtenissen laten hen gekwetst, boos of wraakzuchtig achter.


Codependence - De vragen

  • Merk jij dat je vaak beslissingen neemt die gebaseerd zijn op de mening van anderen?
  • Vind jij het belangrijk dat mensen je aardig vinden en je vriend willen zijn?
  • Heb jij een sterk verlangen om anderen te helpen, maar weet je diep van binnen dat je dit doet zodat ze jou aardig vinden of van je zullen houden?
  • Heb jij het gevoel dat je de problemen van anderen altijd opmerkt en dat je het nodig vindt om hen te vertellen hoe ze die problemen volgens jou moeten oplossen?
  • Ben je gespannen, boos of van streek als mensen niet die dingen doen die jij wil dat ze doen, of niet op de manier die jij in gedachten had?
  • Heb jij relaties waarin jij altijd geeft en de ander altijd ontvangt?
  • Ben jij betrokken bij activiteiten die al je tijd en energie verslinden, terwijl jij je gezin of jezelf verwaarloost?


Lees nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden