Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Rookverslaving


Rookverslaving – Wat is dat?
Een rookverslaving begint wanneer en van de volgende gewoonten wordt gevormd:

  • Een nicotine-afhankelijkheid ontstaat door het roken van sigaretten
  • Een drugsverslaving ontstaat door stoffen zoals cannabis (wiet, marihuana), cocaïne en heroïne
Wanneer het roken van deze schadelijke stoffen een gewoonte wordt of zelfs compulsief wordt, dan ontwikkelt zich een verslaving. Als deze stof vervolgens wordt onthouden, dan zal een rookverslaafde ontwenningsverschijnselen vertonen omdat het lichaam zich opnieuw moet instellen op een functioneren zonder deze stof.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de meeste jonge rokers werden aangezet tot roken doordat ze zagen dat hun vrienden of oudere broers of zussen dit ook deden. De vatbaarheid van een tiener voor druk van leeftijdgenoten wordt ook beïnvloed door de goedkeuring of afkeuring van het rookgedrag door de ouders. Marketingtechnieken via de media kunnen de indruk wekken dat roken een sociaal geaccepteerde norm is.

Rokers raken al snel verslaafd aan de nicotine die zich in tabak bevindt. Een MORI onderzoek heeft uitgewezen dat tieners dezelfde afhankelijkheid van nicotine ontwikkelen als volwassenen. Een derde van alle rokers steekt zijn eerste sigaret op binnen 30 minuten nadat ze 's ochtends wakker worden. Een op twaalf doet dit binnen de eerste 5 minuten. Meer dan de helft van hen gaf aan dat ze moeite zouden hebben om een week lang niet te roken, terwijl 72% dacht dat ze moeite zouden hebben om volledig te stoppen.

Jonge rokers die proberen te stoppen met roken, vooral in de vroege fasen, ervaren gelijksoortige ontwenningsverschijnselen als volwassen rokers. Lees hier het verhaal van een man die het roken opgaf.


Rookverslaving - Gevolgen voor de gezondheid
De gevolgen van een rookverslaving voor de gezondheid zijn talrijk en beginnen zodra iemand zijn eerste sigaret rookt. Beginnende rokers hebben zes keer meer kans dan niet-rokers om te lijden aan hoesten, toegenomen hoeveelheden slijm, astmatische symptomen en kortademigheid.

Hoe eerder tieners beginnen met roken, des te groter het gevaar is dat ze vroegtijdig zullen overlijden aan hartziekten, longkanker of een emfyseem (een abnormale dilatatie van luchtholten in de long). Andere gevolgen voor de gezondheid die door volwassen rokers worden ervaren zijn onder andere een versnelde osteoporose, een vroegere menopauze en reproductiestoornissen.

Wanneer een zwangere vrouw rookt, worden de hersenontwikkeling en het geboortegewicht van haar baby hierdoor beïnvloed. De baby zal bovendien een grotere kans hebben op wiegendood, hyperactiviteit en gedragsproblemen. Chronische aandoeningen aan de luchtwegen of longen, zoals bronchitis, longontsteking en astma komen beduidend vaker voor in het geval van baby's en kinderen met een of twee rokende ouders.

Kinderen met twee rokende ouders inhaleren jaarlijks het equivalent van 80 sigaretten; dit getal is gebaseerd op continine-niveaus (een standaard nicotinetest) in het speeksel van deze kinderen. De gezondheid van een kind wordt door passief roken acuut aangetast.


Rookverslaving – Stoppen
De gevolgen van een rookverslaving - van de gezondheidsgevolgen tot de bijkomende problemen voor de naasten van de roker - zijn goede redenen om er mee te stoppen. Vanaf het eerste moment waarop een roker een sigaret laat liggen, beginnen de voordelen voor de gezondheid zich op te stapelen. De vraag is de volgende: hoe kan iemand zijn rookverslaving overwinnen? Als een verslaafde roker van de ene dag op de andere stopt, dan kan hij of zij te maken hebben met krachtige ontwenningsverschijnselen. Ontwenningsverschijnselen zijn lichamelijke en mentale veranderingen die volgen op een onderbreking of afbreking van het drugsgebruik. Wanneer een drug waar het lichaam aan gewend is geraakt niet meer wordt ingenomen, dan zal het lichaam een fase binnengaan waarin het zich opnieuw moet afstellen. Als een verslaafd roker zich niet bewust is van deze afstellingsperiode, dan zal hij of zij meer moeite hebben om de verslaving te overwinnen. Daarom moet een verslaafde roker niet proberen te stoppen zonder zich hiervan bewust te zijn. Hij moet weten wat hem te wachten staat.

Veel mensen hebben te maken met symptomen zoals irritatie, agressie, depressie, rusteloosheid, concentratieproblemen, toegenomen eetlust, duizeligheid, 's nachts wakker worden en een sterke aandrang om te roken. Deze symptomen duren in het algemeen zo'n twee tot vier weken, maar een toegenomen eetlust houdt dan gewoonlijk nog enkele weken aan.

Een goed overdacht plan om de rookverslaving te overwinnen is cruciaal om succesvol te zijn. Hier volgen enkele tips die je in gedachten kunt houden:

  • Nicotine-vervangende therapeutische middelen zoals kauwgum, pleisters, tabletten, neusspray of inhalatoren verzachten de ontwenningsverschijnselen zoals de drang om te roken en stemmingswisselingen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze middelen de kans op het doorbreken van de verslaving bijna verdubbelen.
  • Bupropion (merknaam Zyban), wat geen nicotine bevat, kan de verslaafde roker helpen om de drang om te roken te weerstaan.
  • Verantwoording afleggen aan anderen kan ook steun bieden. Probeer niet om je rookverslaving in je eentje te overwinnen.
  • Stel vast welke gewoonten en locaties jij associeert met roken en gebruik deze kennis om je gewoontes te veranderen.
  • Houd een lijst bij de hand met de redenen waarom je bevrijd wil zijn van de rookverslaving, zodat je deze kunt lezen als je verleid wordt om weer te beginnen met roken.
  • Geef niet op. Een volledige overwinning kan ook na een terugval plaatsvinden. Probeer het nog eens, zonder te vergeten waardoor de terugval de vorige keer werd veroorzaakt.
  • Vergeet ook niet dat God kan helpen.


Read Rookverslaving Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden