Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Rookverslaving

(Read Rookverslaving, Part 1 First)

Rookverslaving – Een persoonlijk verhaal
Op een dag drong het tot me door: ik had een rookverslaving. Ik wist dat ik moest stoppen, maar ik wist niet of ik dat zou kunnen. Toen ik op eigen houtje probeerde te stoppen, waren de nicotine-vervangende middelen niet succesvol. Ik raakte gefrustreerd met mijn pogingen om te stoppen. Ik bleef maar falen. Ik was ook de ontwenningsverschijnselen meer dan beu. Tenslotte vroeg ik God om me te helpen om mijn verslaving te overwinnen. Hij had me op andere gebieden in mijn leven geholpen, dus meende ik dat het wel een goed idee was om te kijken wat Hij over roken te zeggen heeft.

God heeft ons een "handleiding" gegeven, die door de eeuwen heen steeds betrouwbaar is gebleken en die ons leert hoe we het menselijke lichaam moeten behandelen: de Bijbel. Zou er iets in de Bijbel staan dat me zou kunnen helpen om te stoppen met roken? Hoewel de Bijbel geen medische tekst is, is het wel het Woord van God. Er staan fundamentele principes in die ons een goede gezondheid kunnen schenken.

Op de eerste plaats gebiedt de Bijbel ons dat we niet moeten toestaan dat onze lichamen een slaaf van iets anders worden. 1 Korintiërs 6:12 zegt: "‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.” Ik wist uit eerste hand dat ik door de nicotine werd beheerst. Ik was de slaaf.

Even verderop in diezelfde passage lees ik: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam" (1 Korintiërs 6:19-20). Ik wist dat roken erg slecht voor mijn gezondheid was, dus was het voor mij verkeerd. Ik moest gewoonweg stoppen.

Door erop te vertrouwen dat God me zou helpen om te stoppen met roken was ik in staat om voorgoed afstand te nemen van mijn sigaretten. Het was niet altijd even gemakkelijk, maar ik weet nu dat ik de juiste beslissing heb genomen. Hoe zit het met jou? Is dit ook voor jou de beste beslissing? Ik weet zeker dat dat zo is! God wil jou met deze verslaving helpen. Wil jij Hem laten helpen?

God houdt zo veel van jou dat Hij Zijn Zoon Jezus stuurde om voor jou te sterven. Hij wil een relatie met jou hebben. God wil dat je bevrijd wordt van de verslavende macht van de nicotine. Door je in berouw en geloof tot Jezus te wenden kun je Gods vrijheid en liefde ervaren.


Leer meer over deze relatie!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden