Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Hulp na kindermishandeling


Hulp na kindermishandeling - Gedachten, gevoelens en geloof
Als jij op zoek bent naar hulp omdat je met kindermishandeling te maken hebt, dan maakt het een groot verschil uit wat je denkt, voelt en gelooft. Als je een volwassene bent die zelf onder kindermishandeling heeft geleden, dan is het mogelijk dat je nog steeds met deze dingen worstelt. Tegengesteld aan wat de maatschappij of anderen je misschien hebben verteld, zijn je gedachten, je gevoelens en je geloof de essentie van je wezen. Ze zijn cruciaal voor je mentale gezondheid. Wij willen je helpen om je zorgelijke gedachten, gevoelens en geloof eens nader te bekijken om zo te ontdekken wat erachter steekt.

Seksueel of ander misbruik in de kindertijd heeft langslepende gevolgen. Je vraagt je misschien af: "Waarom ik?" "Hoe kan God dit toestaan?" "Wat had ik gedaan om dat te verdienen?" Misschien denk je wel: "Ik hoor nergens bij en pas ook bij niemand" of "Het maakt niet uit hoe echt de dingen soms lijken, ik vraag me af of ze wel werkelijk zijn?"

Als slachtoffer van kindermishandeling ervaar je wellicht gevoelens van woede, schuld, schaamte of onvergevingsgezindheid. Je voelt je van binnen misschien niet helemaal schoon. Of misschien heb je wel het idee dat het voortbestaan van dag tot dag een zware last is. Je kunt twijfelen aan wat je altijd hebt gelooft. Wie geloof ik? Wat geloof ik? Al deze dingen kunnen ontzettend verwarrend zijn als je probeert je geloof over God, over anderen en over jezelf op een rij te zetten!


Hulp na kindermishandeling - Transformatie
Er is hulp beschikbaar voor mensen die als kind mishandeld zijn. Wil jij die transformatie ondergaan? Wat jou als kind is overkomen is volkomen onnatuurlijk, maar er bestaat een bovennatuurlijke manier om ermee om te gaan, om genezen te worden en om van binnenuit getransformeerd te worden. Proberen om te gaan met je leven, je gedachten, je gevoelens en je geloof is heel ingewikkeld. Er bestaat geen snel lapmiddel. Gedachten zijn er nog steeds, gevoelens bestaan nog steeds, en het blijkt moeilijk om te geloven. Maar God is er voor jou en Hij geeft om je. Hij wil je genezen en je vrijheid geven. Er is hulp beschikbaar voor de slachtoffers van kindermishandeling. Er is hoop. Kijk eens naar de volgende transformatie, die werd geschreven door iemand die als kind werd mishandeld:

Ik ging van deze kenmerken:

  Woede - Ik was altijd boos en kwaad.
  Ergens bij horen - Ik voelde me geïsoleerd. Niemand gaf er wat om!
  Begrepen - Ik werd nooit begrepen.
  Schaamte - Ik schaam me. Ik draag de schuld voor alles.
  Gevangen - Er was geen uitweg. Ik probeerde gewoon van dag tot dag te overleven.
  Schande - Er was geen liefde en geen eer. Ik was vernederd.

Naar de volgende karakteristieken:
  Woede - Ik heb nu een rechtschapen woede. Ik maak me sterk voor anderen en voor mezelf.
  Ergens bij horen - Ik hoor nu bij het gezin van God. Ik ben geliefd!
  Begrepen - Ik word volledig aanvaard en men geeft om mij.
  Schaamte - Mijn schuldgevoel en mijn schaamte zijn verdwenen. Ik ben in Jezus Christus vergeven. Hij heeft mijn schaamte op Zich genomen.
  Gevangen - Ik word nu beschermd door God en Zijn wegen.
  Dood - Jezus stierf zodat ik in Hem wedergeboren kon worden. Er bestaat geen schande meer, maar alleen maar Gods genade!


Hulp na kindermishandeling - Er is hoop voor jou
Het is belangrijk om te begrijpen dat je hart (ons hele wezen) door God geschapen is en bestaat uit onze gedachten, onze gevoelens en ons geloof. Spreuken 27:19 zegt: "Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens." Wanneer een kind wordt mishandeld, seksueel of anderszins, dan gaat dit helemaal tot in de kern van zijn of haar wezen, het hart! De Bijbel vertelt ons dat alle dingen uit het hart voortkomen. Marcus 7:20-21 zegt: "Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht." Daarom is het hart datgene wat uiteindelijk door mishandeling wordt aangetast. Het hart moet dus genezen worden. Alleen door God en Zijn Geest die in ons werken kan een werkelijke, volledige genezing tot stand komen. Filippenzen 2:13 zegt: "Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt."

Als jij nog steeds worstelt met misbruik uit het verleden, uit je kindertijd, dan ben je niet de enige. Maar het is mogelijk om hiervan te herstellen. Jezus zegt: "Kom, ik zal je op je reis helpen. Er bestaat hoop en genezing voor een hart dat zeer doet".


Read Hulp na kindermishandeling Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden