Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Masturbatieverslaving


Masturbatieverslaving - Wat is masturbatieverslaving?
Masturbatieverslaving is, eenvoudig gezegd, de compulsieve behoefte om te masturberen. Deze behoefte wordt zo overweldigend dat de verslaafde niet in staat is om te stoppen met masturberen. Dit overweldigende verlangen staat aan de basis van de meeste seksuele verslaving. De behoefte om pornografie te bekijken is gewoonlijk een voorloper van masturbatie. De meer geavanceerde vormen van seksverslaving, zoals het hebben van meerdere overspelige relaties, seks met prostituees of andere illegale praktijken, beginnen meestal met masturbatie. Masturbatieverslaving wordt onderverdeeld in de "procesverslavingen", die anders zijn dan verslavingen aan bedwelmende stoffen als alcohol en drugs. In een procesverslaving ontstaat het euforische gevoel, ook wel "high" (hoogtepunt) genoemd, doordat chemicaliën in de hersenen vrijkomen in plaats van veroorzaakt te worden door een externe bron. Terwijl het brein gewend raakt aan deze chemicaliën, gaat het op zoek naar een voortzetting van dat hoogtepunt.

Oppervlakkig gezien lijkt masturbatie misschien wel onschuldig. Het lijkt immers niets meer dan seks met jezelf. Maar masturbatie is veel meer dan dat. Omdat we wezens zijn die uit drie delen bestaan - lichaam, ziel en geest - beïnvloedt masturbatie ons lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Voordat we de negatieve gevolgen van masturbatie bespreken, wil ik je ervan verzekeren dat deze gevolgen echt zijn: Ik heb ze in mijn eigen leven ervaren.


Masturbatieverslaving - De lichamelijke aspecten
Zoals we hierboven al zeiden wordt het high van de masturbatieverslaving veroorzaakt door de chemicaliën die tijdens het orgasme in de hersenen vrijkomen. Terwijl het brein naar dit hoogtepunt begint te snakken, "traint" de verslaafde zichzelf om de climax steeds sneller en vaker te ervaren. Bovendien raakt de verslaafde gewend aan de sensaties van het masturberen, soms zelfs tot het punt waarop "normale" seksuele activiteiten niet meer bevredigend zijn. Woody Allen deed de volgende uitspraak in een van zijn films: "Ik ben goed in seks; ik oefen vaak wanneer ik alleen ben." Deze uitspraak mag dan wel heel grappig overkomen, maar onderstreept wel het lichamelijke probleem van masturbatie. Door te masturberen wordt de verslaafde een expert op het gebied van korte, intense activiteit met een snelle climax. Helaas is dit voor de partner in een seksuele relatie niet erg bevredigend.


Masturbatieverslaving - Emotionele en geestelijke aspecten
Masturbatie is per definitie een zelfzuchtige daad. Omdat je seks met jezelf hebt, is er geen noodzaak om een ander te plezieren. De emotionele aard van masturbatie lijkt dezelfde koers te volgen. Terwijl seks verwordt tot iets dat weinig meer is dan de bevrediging van je eigen lichamelijke behoeften, bestaat er ook de neiging om de emotionele behoeften van je partner te verwaarlozen. Ze wordt niets meer dan een object voor je eigen seksuele bevrediging. In mijn eigen huwelijk leidde dit tot een punt waarop ik mijn vrouw lichamelijk én geestelijk niet meer nodig had. Ik begon me daardoor volledig van haar af te sluiten. Dit leidde tot een kloof tussen ons beiden en na 13 jaar huwelijk tot een echtscheiding.

Veel mensen willen er al snel op wijzen dat masturbatie niet specifiek in de Bijbel wordt genoemd en dat er dus niets mis mee is. Anderen wijzen op het verhaal over Onan in Genesis 38:8-10 als een voorbeeld van hoe masturbatie in de Bijbel wordt veroordeeld. Maar binnen de context kan beargumenteerd worden dat Onans boosaardigheid voortkomt uit zijn weigering om zijn overleden broer een erfgenaam te geven. De radicale uitspraak van Jezus in Matteüs 5:28 was nodig om de zondige aard van masturbatie te laten zien: "En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd." Omdat masturbatie bijna altijd gepaard gaat met onzedelijke gedachten, is dit volgens de woorden van Jezus hetzelfde als overspel, wat ongetwijfeld een zonde is.


Masturbatieverslaving - Hoe weet ik of ik verslaafd ben?
De gemakkelijkste manier om te ontdekken of je verslaafd bent aan masturbatie is om te stoppen. Probeer je dertig dagen lang te onthouden van masturbatie of enige andere vorm van seks buiten het huwelijk. Als je in staat bent om in je eerste poging zo lang niet te masturberen, dan ben je waarschijnlijk niet verslaafd. Maar omwille van je relaties moet je dan toch overwegen om er helemaal mee te stoppen. Als je ontdekt, zoals dat voor mij het geval was, dat je nauwelijks langer dan twee of drie dagen zonder masturberen kunt, dan heb je een verslavingsprobleem. Omdat masturbatie het lichaam, de ziel en de geest aantast, moet ook het herstel op alle drie gebieden plaatsvinden. Het lichamelijke herstel bestaat uit onthouding. We hebben al gezegd dat dit in je eentje moeilijk of zelfs onmogelijk is. We hebben dus de emotionele steun nodig die we alleen kunnen vinden als we verantwoording afleggen aan anderen. Dit kan bestaan uit therapie onder leiding van een Christelijke psycholoog die ervaring heeft met seksverslavingen, of door je aan te sluiten bij een praatgroep of online praatgroep over seksuele zonden. Dit kan een beangstigende stap zijn omdat een masturbatieverslaving meestal een geheime zonde is en er een zeker schaamtegevoel bestaat wanneer dit gevecht met jezelf moet worden toegegeven. En dat schaamtegevoel kan ons er ook van weerhouden om vergeving te vragen van die Ene die ons deze vrijelijk kan geven. Maar die geestelijke genezing en vernieuwing is een cruciaal onderdeel van het herstelproces.


Lees verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden