Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Behandeling van seksverslaafden


Behandeling van seksverslaafden - Oorzaken en factoren
Er zijn zes verschillende soorten seksverslavingen, die voortkomen uit een breed spectrum van oorzaken en complicerende factoren. Deze soorten hebben met elkaar wel een primaire drang gemeen: het handelen naar seksuele impulsen. Elke seksverslaafde kan met één of meer van deze soorten kampen. Het is (in uitzonderlijke gevallen) ook mogelijk dat iemand karakteristieken van alle zes tegelijkertijd vertoont.


Behandeling van seksverslaafden - Het verslavingstype identificeren
Het zeldzaamste type is de geestelijke seksverslaving. De meest voorkomende is de biologische seksverslaving. De vier andere soorten zijn psychologisch, traumatisch, seksueel-anorectisch en stemmingsgestoord. De biologische seksverslaving is niet alleen de meest voorkomende vorm, maar is ook het eenvoudigst te genezen met behulp van een solide behandelingsplan. Deze vorm begint gewoonlijk rond de puberteit wanneer iemand begint te masturberen naar aanleiding van afbeeldingen, fantasieën, objecten of mensen. Op het moment van de climax komen in het lichaam grote hoeveelheden endorfine en enkefaline vrij, die dat gedeelte van het brein treffen waar het gevoel van opwinding is gecentreerd. Op deze manier wordt een "high" (hoogtepunt) geschapen dat vier maal krachtiger is dan heroïne. Na verloop van tijd wordt dit gedrag - en datgene wat op dat moment wordt bekeken of voorgesteld - versterkt. Hierdoor worden neurologische paden in de hersenen geschapen en wordt het lichaam geconditioneerd om door deze stimuli te worden geprikkeld. Helaas is deze gedragscyclus progressief, wat leidt tot de verslaving.

Mensen die worstelen met een psychologische seksverslaving zijn meestal mensen die in het verleden ooit mishandeld zijn; 90% van hen is emotioneel, 80% seksueel en 70% lichamelijk mishandeld. Dit type verslaving wordt gekarakteriseerd door een "gekwetste ziel" die seks heeft gekozen als een manier om de pijn te verzachten. Seksuele handelingen worden dan een ontsnappingsroute uit de pijnlijke werkelijkheid van het dagelijkse leven. Op eenzelfde manier is een traumatische seksverslaving geworteld in de compulsieve behoefte om het leed van seksueel misbruik uit het verleden steeds maar weer opnieuw te herhalen in een poging om de pijn te beheersen en door middel van genot te herscheppen of ongedaan te maken. Psychologische en traumatische seksverslaafden zijn niet verantwoordelijk voor het misbruik en de verwaarlozing waarvan zij in het verleden het slachtoffer zijn geweest. Maar ze zijn wel de enigen die de verantwoordelijkheid voor hun genezing op zich kunnen nemen.

Seksueel-anorectische, stemmingsgestoorde en geestelijke seksverslavingen komen minder vaak voor, maar elk van hen heeft unieke karakteristieken. Seksuele of relationele anorexia is een bewuste of onbewuste sabotage van de intimiteit in een relatie; er wordt een "spel" gespeeld: de verslaafde is bang voor werkelijke intimiteit en probeert dat uit te weg te gaan door weinig liefde of emoties te tonen, door te beschuldigen, te beschamen en/of overheersend gedrag.

Een stemmingsgestoorde seksverslaafde is wel in staat om normale relaties aan te gaan, maar heeft moeite om zijn stemming te beheersen, meestal als gevolg van een chemische onbalans in de hersenen. Net zoals iemand suikerziekte kan krijgen door een slecht functionerende lever of alvleesklier, zo kunnen ook de hersenen als orgaan niet meer op de juiste manier werken wat betreft de stroom van neurotransmitters die de stemming beïnvloeden. Dit soort verslaving, die vaak wordt gediagnosticeerd als een depressie of bipolaire stoornis, kan met behulp van antidepressiva en/of stemmingsstabilisatoren met succes worden behandeld.

De puur geestelijke seksverslaafden komen niet vaak voor en zijn gewoonlijk mensen die gewoon op zoek zijn naar spiritualiteit en/of een verbinding met een hogere macht, maar op alle mogelijke verkeerde plaatsen op zoek zijn. Zij bespeuren een leegte in hun leven, hebben ervoor gekozen om deze leegte te vullen met seksuele ervaringen en raken zo "verknocht" aan de tijdelijke opwinding en de kortstondige bevrediging die deze schenken, maar zij realiseren zich niet dat ze de andere blijvende aspecten van hun bestaan hiermee beperken.


Behandeling van seksverslaafden - Bevrijding
Het goede nieuws is dat al deze typen seksverslavingen behandeld kunnen worden. Sterker nog, mannen van over de hele wereld worden bevrijd van het schuldgevoel, de schaamte, en het verterende gevoel die door dit compulsieve gedrag worden veroorzaakt. De meeste mannen zeggen dat ze zich dan completer voelen en dat hun onrust en depressiviteit zijn afgenomen; beide zijn gevoelens waar seksverslaafden vaak mee te kampen hebben, maar die tijdens het herstel kunnen worden overwonnen. Sommige mensen worden zo succesvol, dat ze in het eerste jaar na hun herstel hun inkomen verdubbelen! Dit is ongetwijfeld te danken aan de extra energie, creativiteit en opwinding die de plaats hebben ingenomen van de leegte van de verslaving. Als jij met een dergelijke verslaving worstelt en je wilt hierin verandering aanbrengen, verspil dan geen tijd meer: wend je tot de hulp die voor jou beschikbaar is en begin een nieuw leven dat bevrijd is van je verslaving. Je zult gaven en talenten ontdekken waarvan je nooit wist dat je ze had. Je zult ondersteunende, bemoedigende relaties aangaan die je nooit voor mogelijk had gehouden. Maar bovenal wil God jou redden uit al die moeilijke jaren waar jij je doorheen hebt geworsteld. Jazeker, het is mogelijk dat ook andere mannen in jouw leven deze boodschap moeten ontvangen en dat God jou gebruikt om hen te helpen. Niets is meer bevredigend dan er getuige van zijn hoe een andere man wordt bevrijd. Vergeet niet dat de man die is neergeschoten niet verantwoordelijk is voor de misdaad, maar wel het initiatief kan nemen om de kogel te verwijderen. Op eenzelfde manier hebben wij seksverslaafden misschien wel geen schuld gehad aan de oorzaken van de verslaving, maar we dragen wel de verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar de hulp die we nodig hebben!


Lees meerWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden