Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Drugsverslaving


Drugsverslaving -- Een Beschrijving
Drugsverslaving is de obsessieve afhankelijk van legale of illegale drugs. Drugs zijn onder andere voorgeschreven geneesmiddelen, illegale drugs en alcohol. Hoewel een verslaafde meer dan één soort drugs kan gebruiken, gebruikt hij gewoonlijk de "drug van zijn keuze" -- de verslaving die voor hem het moeilijkst te doorbreken is.

Een verslaafde kan emotioneel, psychologisch en/of lichamelijk afhankelijk zijn, en dit is afhankelijk van het soort drugs dat gebruikt wordt. Zijn intense verlangens zijn zijn drijfveer om alle mogelijke middelen aan te wenden om aan deze drugs te komen. Het bevredigen van zijn verlangens wordt voor de verslaafde zijn hoogste prioriteit -- zelfs ten koste van alles wat ooit belangrijk voor hem was: baan, huis, vrienden en familie.


Drugsverslaving -- Een Persoonlijk Verhaal
Een drugsverslaving in de tienerjaren is verwoestend en levensbedreigend. Neem het van mij aan: dit is mijn verhaal.

Toen ze 13 jaar oud was kwam mijn dochter in aanraking met marihuana en begon ze dit te gebruiken. Na dit een paar keer geprobeerd te hebben, was ze er helemaal aan verknocht. Mijn dochter begon ineens andere vrienden te ontmoeten (die ik niet kende). Ze werd humeurig, oneerlijk, opstandig en ongeïnteresseerd in school. De eerste paar maanden kon ik niet begrijpen wat er met mijn ooit lieve, zachtmoedige, eerlijke, respectvolle dochter was gebeurd. Ze was voor mijn ogen drastisch aan het veranderen.

In deze periode stierf mijn grootmoeder. We hadden altijd een nauwe band met haar gehad, maar Stacy's reactie was nonchalant, koud en zelfs minachtend ten opzichte van mijn eigen emotionele reactie.

Die ervaring schudde mij wakker. Ik moest hier iets aan doen. Ik had een gebroken hart en voelde me wanhopig. Ik raadpleegde eerst de psycholoog van haar middelbare school. Hij verzekerde mij dat de school volledig drugsvrij was. Maar mijn instincten vertelden me een ander verhaal.

Daarna nam ik haar mee naar een therapeut die aan programma voor drugsbehandeling was verbonden. Toen we daar waren gaf Stacy toe dat ze aan marihuana verslaafd was. Ze stemde er mee in om daar te blijven voor behandeling -- voor een programma van 30 dagen!


Drugsverslaving -- Hulp Vinden
Hulp voor drugsverslaafden bestaat in verschillende vormen en behandelingsprogramma's. Dat 30-daagse programma was het eerste van 4 programma's die mijn dochter de drie daaropvolgende jaren zou doorlopen. Het laatste programma was een paar uur van ons vandaan, en vond een jaar lang plaats in een interne instelling. Hielpen deze behandelingen? Nou, ja en nee. Zij hielpen mij (als een "mede-afhankelijke"), en ze hielpen haar bij het leren over de vernietigende effecten van drugs. Maar doorbraken zij de verslaving en brachten zij haar herstel? Jammer genoeg, nee.

De pijn die ik voelde terwijl ik zag hoe mijn dochter haar leven verwoestte was bijna meer dan ik kon verdragen. Het was alsof ik er getuige van was hoe zij langzaam zelfmoord pleegde. Maar temidden van deze zeer pijnlijke nachtmerrie was er toch iets dat hielp.

Ik begon bijeenkomsten bij te wonen die speciaal waren opgezet voor de families van drugsverslaafden. In deze bijeenkomsten vond ik de nodige ondersteuning en medeleven. Maar nog belangrijker, ik ontdekte dat ik hier naar mijn geestelijke wortels terugkeerde.

De groep erkende God als de enige bron van ware controle over je naasten en in moeilijke tijden. Hoewel ik in mijn spirituele leven enigszins van het juiste pad was geraakt, wist ik nog steeds dat wat de Bijbel ons leert waar is.

Mijn dochter is nu 33. Ze heeft lange perioden gekend waarin ze drugsvrij bleef, maar ze is inmiddels weer naar haar verslavende drug teruggekeerd, de drug die er toe geleid heeft dat ze geen baan heeft, geen kinderen kan krijgen, en ook gezondheidsproblemen voor de lange duur heeft ontwikkeld. Ik bid nog steeds elke dag voor haar. Hoewel de praatgroepen kunnen helpen weet ik dat alleen God haar volledig en blijvend uit haar verslaving kan redden. Wanneer alle andere oplossingen falen en zij de controle over haar leven aan Christus zal overdragen, dan zal Hij haar van haar drugsverslaving verlossen.

"Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg" (Spreuken 3:5-6).

"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan" (Matteüs 7:7-8).

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht" (Matteüs 11:28-30).

Leer meer over deze persoonlijke genezende relatie met Jezus!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden