Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Pornoverslaving


Pornoverslaving - Wat is pornoverslaving?
Pornoverslaving is een subcategorie van de seksverslaving. In een pornoverslaving concentreert de verslaving zich op pornografische literatuur en afbeeldingen. Pornoverslaving is een zogenaamde "procesverslaving". In een procesverslaving ontstaat het euforische gevoel, ook wel "high" (hoogtepunt) genoemd, doordat chemicaliën in de hersenen vrijkomen in plaats van veroorzaakt te worden door een externe bron zoals drugs of alcohol. Het brein raakt geleidelijk gewend aan deze chemicaliën en gaat dan op zoek naar een voortzetting van dat hoogtepunt. Voor de pornoverslaafde komen deze hoogtepunten voort uit de visuele stimulans van het bekijken van pornografische bladen, films, boeken of websites. Deze stimulans gaat gewoonlijk, maar niet altijd, gepaard met masturbatie.

Pornografie wordt gedefinieerd als obscene literatuur of kunst. Wat is "obsceen" dan? Obsceen kan gedefinieerd worden als "beledigend voor de goede zeden". Nou, wat zijn goede zeden dan? Zoals je ziet, kunnen we zo wel doorgaan met definities. Daarom is het in veel landen zo moeilijk om wetten die obsceniteit aan banden leggen, uit te vaardigen en toe te passen. Voor het doel van dit artikel zullen we pornografie definiëren als "elk soort geschreven, getekend (inclusief digitale afbeeldingen) of fotografisch materiaal met de bedoeling om seksueel te stimuleren". Als we deze term hanteren, dan kan dus alles wat seksueel prikkelend is als pornografie worden aangemerkt. De bedoeling van deze definitie is dat we de gevolgen van pornografie voor een individu kunnen bespreken. Het gaat dus niet zozeer om de vorming van een of ander wettelijk raamwerk om deze materialen te kunnen verbieden.


Pornoverslaving - Waardoor wordt pornoverslaving veroorzaakt?
Net als andere seksverslavingen wordt pornoverslaving zelden door één enkele factor veroorzaakt, maar is het waarschijnlijker dat deze zich over een langere tijdsperiode opbouwt onder invloed van diverse factoren. Oorzaken kunnen onder meer de volgende zijn: op een jonge leeftijd blootgesteld zijn aan pornografische afbeeldingen, een diep gewortelde onzekerheid en/of angst om in relaties te worden afgewezen, of een traumatische ervaring in het verleden zoals lichamelijk en/of seksueel geweld. Naast deze oorzaken vormt een pornoverslaving zijn eigen brandstof en is daarom progressief van aard. Iemand wordt steeds ongevoeliger voor de afbeeldingen die worden bekeken en heeft zo steeds meer behoefte aan nieuwe afbeeldingen. En wanneer iemand eenmaal aan bepaalde visuele voorstellingen van seksuele activiteit is blootgesteld, blijkt gewone naaktheid na verloop van tijd vaak niet meer zo opwindend als voorheen. In sommige gevallen leidt deze progressie daardoor tot hardere vormen van pornografie die tot illegale activiteiten kunnen leiden, zoals gewelddadige porno of kinderporno.


Pornoverslaving - Waarom is dit een probleem?
Het voornaamste probleem van pornoverslaving is meestal een veranderde perceptie. Voortdurende blootstelling aan pornografie verandert het beeld dat een mens heeft over de mensen om hem heen. Mannen die pornografie gebruiken zien vrouwen vaak als seksobjecten in plaats van waardevolle mensen die gewaardeerd en gerespecteerd zouden moeten worden. In een huwelijksrelatie kan pornografie een kloof slaan tussen de man en de vrouw. Hoewel dit in het begin misschien wel gebruikt kan worden om wat "opwinding" aan de relatie toe te voegen, kan de progressieve aard van pornografie de relatie een pad opleiden dat een van de partners liever niet wil bewandelen.


Pornoverslaving - Wat nu?
Het eerste wat je kunt doen is bepalen of je gebruik van pornografie al een verslaving is geworden. Ons artikel over seksverslaving bevat diverse vragen die je kunnen helpen om vast te stellen of je een probleem hebt. Als je een probleem hebt, schakel dan hulp in bij een van de vele mogelijke plaatsen waar dat mogelijk is. Dit zou ook een internetfilter op je computer kunnen inhouden (door je internetprovider of door software die je zelf kunt kopen), of begeleiding van een Christelijke psycholoog die ervaring heeft met seksverslavingen. Het belangrijkste is wel dat je op zoek gaat naar de hoop dat je leven op een positieve manier kan veranderen.


Lees verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden