Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Herstellen van codependence


Herstellen van codependence - Wat zegt de Bijbel?
De eerste stap om te herstellen van codependence ("medeafhankelijkheid") is om de ware zondige aard van codependence te begrijpen. Wanneer dat is gedaan, vormen verscheidene Bijbelse principes de sleutel tot een blijvend herstel. Christenen worden opgedragen om hun gedrag te veranderen door het voorbeeld van Jezus te volgen. In Matteüs 5:37 zegt Jezus: "Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad." Mensen met medeafhankelijkheid ("codependents") zouden de tijd moeten nemen voordat ze op verzoeken van anderen ingaan, zodat ze deze woorden van Jezus kunnen volgen en zich niet gedwongen voelen om "ja" te zeggen wanneer ze eigenlijk "nee" willen zeggen. Ze moeten stoppen met hun pogingen om mensen of situaties te beheersen en God vragen om hen de kracht te geven om in alle omstandigheden op Hem te vertrouwen. Ze moeten zich realiseren en erkennen dat God de situatie volledig in de hand heeft en dat Hij hen en anderen veel meer liefheeft dan zij zelf doen. Ze moeten geloven dat Hij wonderen kan verrichten in hun eigen levens en in de levens van anderen, als ze Hem niet in de weg staan.


Herstellen van codependence - Volg de grootste geboden
Herstel van codependence is alleen mogelijk als mensen bereid zijn om veranderingen door te voeren. Codependents zouden de twee grootste geboden moeten volgen: "Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf" (Matteüs 22:37, 39). Als we God op de eerste plaats willen stellen, dan moeten we bereid zijn om Hem te gehoorzamen. Sommige mensen kunnen zeggen: "Als we van onze naaste moeten houden als van onszelf, dan moeten we eerst leren en weten wat het betekent om van onszelf te houden." Maar wat Jezus ons vertelde, is dat we anderen die liefdevolle aandacht moeten schenken die we allemaal uit gewoonte aan onszelf geven. "Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het" (Efeziërs 5:29).

Medeafhankelijken moeten Gods liefde voor hen eerst begrijpen. Ze moeten beseffen dat ze een eenmanspubliek dienen. Ze moeten hun verlangen laten varen om mensen te "redden" vanwege hun eigen behoefte om geliefd te worden of om nodig te zijn. Ze moeten leren hoe ze kunnen weigeren om zich verantwoordelijk te voelen voor situaties waarvoor andere mensen verantwoordelijk zijn. Ze moeten leren om God op te zoeken en erop te vertrouwen dat Hij die andere mensen door hun problemen heen zal helpen. Codependents kunnen leren om anderen te helpen met een onderdanig hart, zonder een verlangen er iets voor terug te krijgen. Wanneer ze leren om de fouten, mislukkingen en tekortkomingen van andere mensen te aanvaarden, dan hoeven ze geen advies aan anderen te geven en geen pogingen te ondernemen om problemen van anderen op te lossen... tenzij hen om hulp wordt gevraagd.


Herstellen van codependence - Gods balans vinden
Herstel van codependence vereist dat medeafhankelijken God op de eerste plaats stellen, Zijn Woord geloven, goede keuzes maken, balans vinden in hun tijdschema's en een familierelaties een hoge prioriteit geven. Wanneer ze aan het begin van elke dag eerst tijd voor God vrijmaken, dan kan Hij hun beschikbare tijd vergroten en hen met vrede en kracht door de dag leiden. Codependents moeten leren om hun eigens levens niet te saboteren door mensen, gebeurtenissen of afleidingen toe te staan om hen van hun dagelijkse relatie met God af te houden. Ze kunnen getransformeerd worden door hun geest te vernieuwen (Romeinen 12:1-3), door Gods Woord van buiten te leren, door met andere gelovigen samen te komen, en door voortdurend met God te communiceren.


Ga nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden