Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Waarom ik, God?

(Read Waarom ik, God?, Part 1 First)

Waarom ik, God? - God heeft de zaken onder controle
God gebruikt de gebeurtenissen in onze levens vaak om iets in het leven van een ander mens te volbrengen. De waarheid is dat we allemaal de neiging hebben om een heel beperkt wereldbeeld te hebben. Onze wereld draait om onszelf. Omdat alles in ons persoonlijke wereldje ons beïnvloedt, vergeten we soms dat wij niet de oorzaak en het gevolg van alle dingen zijn. De werkelijkheid is dat er miljoenen mensen zijn die elke seconde beslissingen nemen. Elke beslissingen heeft gevolgen in de wereld, terwijl maar een handvol van deze beslissingen ons rechtstreeks beïnvloeden.

Wij hebben de zaakjes niet onder controle. God heeft de zaken onder controle en niets gebeurt zonder dat Hij er weet van heeft. Niets verandert tenzij dit uit Hem voortkomt. In het boek Genesis lezen we hoe God alle dingen schiep, ze op hun correcte plaats zette en vervolgens in een perfecte harmonie en balans in beweging zette. Het maakt niet uit hoeveel beslissingen er elke seconde uit vrije wil worden genomen, alles blijft toch in Gods balans. Hebreeën 1:3 zegt: "In hem[de Zoon]schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord..." Geen enkel mens kan het universum in een chaos veranderen. God heeft altijd de touwtjes in handen.

Het leven is in onze ogen niet altijd eerlijk, maar God is altijd eerlijk. We zijn geen slachtoffers in dit leven. Onze Vader God houdt van ons, onvoorwaardelijk en vurig. Misschien vragen we in moeilijke tijden wel "Waarom ik?" Zijn antwoord zou kunnen zijn: "Vertrouw op Mij, Ik hou van je. Ik ben aan het werk om alles voor jou goed te maken!"


Waarom ik, God? - Het verhaal van Job
Een man in de Bijbel, Job genaamd, vroeg: "Waarom ik, God?" Hij leidde een goed leven. Hij was door God gezegend en hij was onberispelijk in Gods ogen. Satan, die niet alwetend is, was zich kennelijk niet bewust van Jobs bestaan totdat de Heer op een dag tegen hem zei: "Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad" (Job 1:8). God daagde Satan uit, moedigde hem aan en stond hem toe om Job extreme persoonlijke pijn en lijden toe te brengen. Omdat God Job kende en omdat Hij wist dat Job had besloten om van God te houden, wat er ook zou gebeuren, stond Hij toe dat Jobs geloof zwaar op de proef werd gesteld. Hij stond toe dat Satan Jobs gezin doodde, zijn land en vee van hem afnam, en alles vernietigde wat Job op deze aarde nauw aan het hart lag.

Wat is de les? God liet Satan (en ons) zien dat mensen die hun hart werkelijk op God hebben gericht, Hem dienen en vurig van Hem houden, niet van Hem kunnen worden weggeleid door de tactieken van de duivel. God kende Job, zijn sterke en zwakke punten, en Hij wist dat Job sterk genoeg was om alles te doorstaan wat Satan op hem zou kunnen loslaten. Job sloeg zich, dankzij Gods kracht, door deze gebeurtenissen heen. Job begreep dat een mens alles kan verliezen wat hij heeft, maar dat hij - als kind van God - dan nog steeds alles heeft wat hij nodig heeft.

Job deed niets verkeerd. Hij was een dienaar van God, hij hield van God, en hij werd door God geliefd. Jobs verhaal gaat over het geloof dat God voor een goede afloop zal zorgen, zelfs wanneer we ons door zware omstandigheden heen moeten werken. Betekent dit dat alle slechte dingen die in onze levens gebeuren een "Jobgebeurtenis" zijn? Dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Jobs les werd aan ons overgeleverd zodat we konden weten dat God altijd voor een goede afloop zal zorgen voor mensen die van Hem houden; voor mensen die in alle omstandigheden standvastig op Hem vertrouwen.


Waarom ik, God? - Er is hoop
Vertrouw jij volledig op God in jouw omstandigheden? Geloof jij dat Zijn wegen altijd rechtvaardig en eerlijk zijn? Vertrouw jij erop dat Zijn plannen voor jou altijd een goed einddoel hebben en geen kwaadaardig einddoel? Als dat zo is, deel dan je gevoelens met God. Denk eens na over het volgende gebed: "Beste Vader, ik vertrouw op U. Ik geloof dat de controle over mijn leven in Uw handen ligt en dat U hebt toegestaan dat deze dingen in mijn leven zouden gebeuren. Ik vertrouw erop dat U een goede afloop hebt gepland. Leer mij om minder op mijn eigen begrip te vertrouwen en meer op U. In Jezus' naam. Amen."

Als jij nog geen persoonlijke relatie met Jezus Christus hebt en hierover meer wil leren, klik dan hier.


Groei verderWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden