Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Op God vertrouwen

QUESTION: Waarom is het zo moeilijk om op God te vertrouwen?

ANSWER:

Er zijn waarschijnlijk een groot aantal redenen waarom het zo moeilijk is om op God te vertrouwen. Gods wegen zijn voor ons niet altijd begrijpelijk. God droeg Noach op om een ark te bouwen. Het is mogelijk dat het toen nog nooit geregend had en het dichtstbijzijnde waterlichaam was waarschijnlijk vele kilometers van deze locatie vandaan. Het zal Noach niet erg logisch in de oren hebben geklonken (het verhaal is te vinden in Genesis 6-8). Wij willen graag dat alles om ons heen verklaarbaar is. Wij willen graag dat alles past in ons eigen tijdschema en verloopt volgens onze eigen voorwaarden.

God werkt met een ander tijdschema dan wat ons verstand kan begrijpen. God beloofde dat Abraham en Sara samen een kind zouden hebben. Het duurde op zijn minst 24 jaar voordat deze belofte werd vervuld op de manier die God had beloofd. In al die jaren hadden Abraham en Sara moeite om op God te vertrouwen en probeerden zij hun eigen methoden om die belofte bewaarheid te laten worden (lees hierover in Genesis 15-17). We weten wat we willen en we willen het... nu! Het is moeilijk om op een plan te vertrouwen dat van ons vereist dat we de touwtjes loslaten om dat plan werkelijkheid te laten worden.

Om op God te kunnen vertrouwen moet jij je wil, je ideeën, je verlangens en je toekomst volledig aan God overgeven en in Zijn handen leggen. Velen van ons zijn "control freaks": we willen alles zelf in de hand hebben. We willen geen enkel onderdeel van ons leven aan een ander overgeven. Als jij niet gelooft dat God volkomen van jou houdt, altijd jouw bestwil in gedachten heeft en het allerbeste voor jou verlangt, dan zal het extreem moeilijk zijn om op Hem te vertrouwen. Er is een heel bijzondere relatie nodig om je op een dergelijke manier over te geven. De meesten van ons beweren graag dat we op God vertrouwen. Maar wanneer de eerste moeilijkheden of problemen zich aandienen, denken we dat God niet genoeg van ons houdt omdat Hij toestaat dat deze dingen gebeuren. Maar een dergelijke beproeving is juist wat God gebruikt om ons vertrouwen in Hem op de proef te stellen.

Ondanks dergelijke beproevingen hebben we altijd Gods belofte dat de beproevingen waar we doorheen moeten voor ons eigen goed zijn (Romeinen 8:28, Hebreeën 12:2, 2 Korintiërs 4:17, Jakobus 1:2). We leren dat juist door middel van vertrouwen onze relatie met God versterkt zal worden en onze liefde voor Hem zal groeien.

We kunnen op een heleboel verschillende dingen vertrouwen. Maar geen enkele daarvan biedt ons een beschermingsplan. Het enige beschermingsplan is de zekerheid en de lange termijn-voordelen die gevonden kunnen worden in een vertrouwen op God. Alle andere dingen waar we op zouden kunnen vertrouwen kunnen falen, maar God faalt nooit! Koning David zei het als volgt: "Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God, de HEER, mijn God, staat je terzijde. Hij zal je niet verlaten en niet van je zijde wijken" (1 Kronieken 28:20).

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden