Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Waarom haat God mij?

QUESTION: Waarom haat God mij?

ANSWER:

"Waarom haat God mij? Waarom heb ik het gevoel dat alle andere mensen iets van God krijgen en dat ik hier in mijn eentje in de kou sta? Al mijn vrienden die beweren God te kennen en "gered" zijn lijken alle schaapjes op het droge te hebben, maar ik begrijp niet eens hoe zij tegen al die dingen aankijken. Ik bedoel: hoe kan een groot, vormloos, gezichtloos ding dat zij "God" noemen mij, een levend en tastbaar en ademend mens, laten zien dat Hij van mij houdt? Ik snap het gewoon niet!"

Nou, geloof het of niet, je bent niet de enige die dit gevoel heeft. Sterker nog, een van de mensen in deze wereld die het dichtste bij God zou moeten staan, Zijn feitelijke Zoon, stelde een vergelijkbare vraag toen Hij stervend aan een kruis hing. Even buiten Jeruzalem schreeuwde Hij het uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (Matteüs 27:46). Zelfs Jezus, Gods eigen Zoon, vroeg zich af waar God was!

Als dat nog niet genoeg is: verschillende schrijvers van de Bijbel leden aan depressiviteit en spanningen. Ook zij vroegen zich af waarom zij zich niet gewoon net als andere mensen konden voelen. Neem Paulus bijvoorbeeld. Paulus, die eerst bekend was als Saulus, was iemand die aanvankelijk Christenen vervolgde en zelfs doodde. Hij moet toch wel gedacht hebben dat God hem haatte. Maar nadat hij een echte relatie met God ontwikkelde, waarmee bewezen werd dat God hem niet haatte, beschreef Paulus zijn gevoelens in een brief aan zijn vrienden in Korinte: "We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven, we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken" (2 Korintiërs 1:8-10). Dus zelfs de wereldberoemde Paulus had het gevoel dat God hem in de steek had gelaten.

Jezus stelde die vraag... Paulus stelde die vraag... en nu vraag jij je ook af waar God is en waarom Hij jou lijkt te haten! Je bent dus niet alleen! Ik durf zelfs te beweren dat als meer Christenen eerlijk tegen je zouden zijn, dat zelfs enkele van jouw vrienden dan zouden zeggen dat zij wel eens twijfels in hun leven hebben. David, de man die de Psalmen schreef, zegt steeds weer dingen als: "Waarom, HEER, bent u zo ver en verbergt u zich in tijden van nood?" (Psalm 10:1). En David had zelfs mensen om hem heen die hem vertelden dat God hem haatte en hem niet zou helpen. In Psalm 3:3 zeiden de mensen in zijn leven: "God zal hem niet redden." David had dus niet alleen het gevoel dat God hem had verlaten, zijn vrienden bevestigden dat zelfs!

Misschien denk je nu wel: "Dan is is er geen hoop! God haat mij echt." Maar wacht! Er is meer! Weet je nog hoe Paulus schreef over hoe vreselijk het leven voor hem was geworden? Nou, in de volgende zin zegt hij: "Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd: hij zal ons altijd redden" (2 Korintiërs 1:9-10). En David kon in de latere hoofdstukken van de Psalmen maar niet ophouden met vertellen hoeveel God voor hem had gedaan. "HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht" (Psalm 18:3).

En wie kan het bekendste verhaal van de hele Bijbel vergeten? Zelfs Jezus, die Zich op vrijdag nog afvroeg waar God was, werd slechts drie dagen later uit het graf weer tot leven gewekt! We moeten in dit leven allemaal door tijden heen waarin we kunnen denken dat God ons haat, of op zijn minst genoeg van ons heeft. Maar ik wil jou nu vertellen dat jouw gevoelens niets meer zijn dan dat: gevoelens! Die zullen weer verdwijnen, net als een maagkramp of de griep. God heeft ons duizenden jaren geleden een belofte gegeven en om die belofte kracht bij te zetten, heeft Hij die belofte in een boek opgeschreven. Een boek dat sinds het begin nooit veranderd is.

De belofte die Hij ons heeft gegeven is eenvoudig: "Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer" (Romeinen 8:35; 37-39). Het is onmogelijk dat God jou haat, omdat Hij alle mensen die ooit geboren zijn verteld heeft dat helemaal niets Zijn liefde kan wegnemen, zelfs niet de afschuwelijkste dingen die wij ons kunnen voorstellen.

Als jij dus vraagt: "Waarom haat God mij?", dan heb ik een antwoord voor je: dat doet Hij niet! Als jij echt wil weten wat het betekent om door God geliefd te worden, en ik bedoel als je dat echt wil weten, dan is niets eenvoudiger. Geen vriend, geen partner, geen man of vrouw, geen vader of moeder kan jou ooit de gevoelens geven die God jou kan geven met alleen Zijn liefde voor jou. En de manier om die gevoelens te krijgen is eenvoudig: je hoeft Hem er slechts om te vragen!

Leer nu meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden