Alles Over Levensproblemen Youngman met uitzicht op dor landschap - Alles Over Levensproblemen Banier

Ontmoediging


Ontmoediging – De feiten
Iedereen raakt in zijn of haar leven vroeger of later ontmoedigd. Maar onze benadering van deze ontmoediging is wat ons van anderen kan onderscheiden.

Het woordenboek definieert ontmoediging als volgt: “een gevoel van wanhoop wanneer obstakels zich voordoen; of een toestand van rusteloosheid en een verlies aan enthousiasme, gedrevenheid of moed”.

Ontmoediging kan op alle mogelijke gebieden in het leven voorkomen. Een werknemer kan zijn best doen in een poging om het bedrijf waarvoor hij werkt succesvol te maken, om vervolgens een negatieve reactie van zijn baas te krijgen in plaats van bemoedigende woorden. De huwelijksdromen van een vrouw spatten uit elkaar wanneer haar man overspel pleegt. Ze voelt dan de stekende pijn van ontmoediging. Een stel heeft hun tweede miskraam terwijl ze zo hard proberen om een gezin te beginnen. Deze mensen gaan allemaal op een andere manier met deze ontmoediging om, maar sommigen kunnen zó ontmoedigd en zó overweldigd worden dat ze zelfs hun eigen leven proberen te beëindigen.


Ontmoediging – De tekenen
Hier beneden volgen enkele tekenen van ontmoediging:

  • Slapeloosheid; het brein en de ziel zijn gevuld met zorgen.
  • Rusteloosheid; je gedachten blijven afdwalen en het resultaat is vermoeidheid.
  • Gelatenheid; een afgenomen interesse in maaltijden, ook al heb je al uren niet gegeten.
  • Negatieve gedachten; het extreme uiterste hiervan zijn zelfmoordgedachten.
Als jij deze steken van ontmoediging voelt en je in jouw situatie hulpeloos voelt, dan moedigen wij je aan om hulp in te schakelen in de vorm van psychologische hulp.


Ontmoediging – De oplossingen
De vraag is de volgende: waarom worden zo velen onder ons geplaagd door ontmoediging?

Als we door de Bijbel heen lopen, dan zien we dat ontmoediging al sinds de tijd van het boek Genesis (het begin van alle dingen) bestaat en dat veel mensen door de hele Bijbelse geschiedenis heen hiermee te maken hebben gehad. De duivel heeft geleerd hoe hij het verstand van mensen kan aanvallen en hen zo kan ontmoedigen en uiteindelijk kan deprimeren. Het is zijn doel om mensen in zijn val te laten lopen en hen te ontmoedigen.

Maar Jezus Christus kwam om ons te bevrijden van deze aanvallen op onze gedachten. Jezus herkende de dingen die vaak tot ontmoediging leiden: begeerte (een hebzuchtig verlangen naar grotere rijkdom), gevaarlijke en vernietigende boosaardigheid, bedrog, losbandig (onfatsoenlijk) gedrag; jaloezie, laster (kwaadspreken, halve waarheden, beledigende woorden), hoogmoed (de zonde van een verheven hart tegenover God en andere mensen), dwaasheid (domme streken, een gebrek aan gezond verstand, roekeloosheid, handelen zonder na te denken) (Marcus 7:18-23). Jezus vertelde ons dat wij onze gedachten en onze harten rein moeten houden en dat we deze negatieve invloeden uit onze gedachten moeten weren. Hij verlangt ernaar dat wij in perfecte vrede leven.

Jezus belooft ons geen perfect leven op aarde, maar Hij verlangt er wel naar dat wij gebalanceerde levens leiden. Hij belooft dat Hij ons door de moeilijke tijden heen zal helpen. We zullen soms door situaties en beproevingen heen moeten die onze vreugde zullen verlammen. En toch is ons in dit leven een overwinning op dergelijke moeilijkheden beloofd!


Ontmoediging – Concentreer je op deze dingen
Roep God aan en vertel Hem over je pijn. Psalm 69:2-3 zegt: “Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee” (zie ook: Psalm 51:1-18, Psalm 32:3-8).

Geef je onrust en angsten over aan God. 1 Petrus 5:7 zegt: “U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart” (zie ook Filippenzen 4:6-7, Spreuken 3:5-6, Matteüs 6:33-34).

Vraag Hem om vrede en rust. Johannes 16:33 zegt: "Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen" (zie ook: Jesaja 26:3-4, Filippenzen 4:6-8).


Vind hoop!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutLifeChallenges.org, Alle rechten voorbehouden